Sistemul de avertizare a populației „RO-ALERT”, care urmează să fie implementat de Telekom Romania, cu sprijinul Serviciului de Telecomunicații Speciale (STS) și operatorilor de telefonie mobilă, va permite informarea rapidă a cetăţenilor aflaţi în zonele cu risc major de dezastre, pentru adoptarea unui comportament adecvat necesar asigurării autoprotecţiei în caz de urgenţă majoră.

Sistem RoAlertFoto: ANCOM

Președintele Iohannis a semnat luni, 26 martie, decretul privind promulgarea Legii pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 72/2017 privind implementarea Sistemului de avertizare a populației în situații de urgență „RO-ALERT”.

  • In nota de fundamentare a proiectului de lege (vezi documentul atașat) se preciza ca:

"Sistemul RO-ALERT presupune multiple avantaje față de cel actual dintre care, cele mai importante sunt reprezentate de:

  • - transmiterea unor mesaje de avertizare adaptate evenimentului iminent prin intermediul rețelelor operatorilor de telefonie mobilă;
  • - transmiterea rapidă a mesajelor către toți utilizatorii aflați în arealul amenințat chiar în condiții de congestie a rețelelor operatorilor de telefonie mobilă.
  • - afișarea instantanee a mesajelor pe ecranul terminalului mobil fără a fi necesară vreo intervenție a utilizatorului
  • - repetarea ciclică a mesajelor de avertizare și de către terminalele aflate în roaming
  • - acuratețea mesajelor de avertizare, formulate doar pe baza informațiilor furnizate de surse autorizate.

Sistemul RO-ALERT va fi implementat cu suportul tehnic al Serviciului de Telecomunicații Speciale și va fi operat de către structurile operaționale cu funcșionare 24/24 ale IGSU și structurilor subordonate acestuia.

De asemenea, ca sistem de backup, Departamentul pentru Situații de Urgență va dispune de un terminal cu aceleași funcționalități."

Arbitrul telecom (ANCOM), care a făcut parte din grupul de lucru pentru realizarea acestui sistem, a anuntat in toamna anului trecut ca "sistemul ce urmează a fi implementat va folosi tehnologia “cell broadcast messages”, care va permite transmiterea simultană a unui mesaj de alertă către toți utilizatorii de terminale conectate la o rețea mobilă, aflați într-o anumită zonă de acoperire a unei rețele de telefonie mobilă și care au activată funcționalitatea de primire a acestor mesaje".

  • Cine va implementa sistemul RO-ALERT și cât va costa - Anunțul făcut in noiembrie 2017 de IGSU

Inspectoratul General pentru Situații de Urgență a anuntat in luna noiembrie a anului trecut rezultatele procedurii de achiziție publică pentru implementarea sistemului de avertizare a populației în situații de Urgență “RO-ALERT”, astfel:

"Conform prevederilor Ordonanței de Urgență nr.72 din data de 5 octombrie 2017, instituția noastră, aflată în coordonarea Departamentului pentru Situații de Urgență, a fost desemnată autoritate contractantă pentru achiziția, în regim de urgență, a echipamentelor hardware, aplicațiilor software și a serviciilor de instalare, precum și pentru punerea în funcțiune aferentă acestora, necesară operaționalizării sistemului RO-ALERT.

Astfel, ulterior constituirii grupurilor de lucru pentru identificarea soluțiilor care să optimizeze funcționalitatea sistemului, personalul specializat din cadrul Serviciului de Telecomunicații Speciale și al IGSU a procedat la inițierea și derularea procedurii de achiziție, astfel încât până la finalul acestui an, acest sistem de avertizare rapidă a populației în situații de urgență să devină operațional, la nivel național.

Conform prevederilor legale, la procedura de achiziție au fost invitați 14 potențial ofertanți, iar până la data și ora limită prevăzute pentru depunerea ofertelor, IGSU a primit 4 astfel de documentații.

În urma procedurii de negociere, fără publicare prealabilă a unui anunț de participare, SC TELEKOM ROMÂNIA COMMUNICATIONS SA a fost desemnată câștigătoarea procedurii de achiziție, urmând ca aceasta să furnizeze produsele hardware și software. De asemenea, compania menționată va implementa sistemul RO ALERT, în conformitate cu cerințele autorității contractante, în termenul prevăzut în documentația de atribuire.

Conform dispoziției Guvernului României, pentru implementarea sistemului RO-ALERT a fost alocată suma de 30.400 mii lei din Fondul de Rezervă bugetară. În urma derulării rundelor de negociere, s-a obținut o reducere substanțială a prețului de contract, acesta fiind în valoare de aproximativ 13.000 mii lei.

Reasigurăm opinia publică că preocuparea Inspectoratului General pentru Situații de Urgență rămâne consolidarea climatului de securitate la nivelul comunităților și implementarea celor mai bune practici menite să asigure informarea eficientă a populației în situații de urgență pentru punerea în aplicare a măsurilor de protecție, pentru salvarea vieții.

***

Pe fondul creșterii frecvenţei evenimentelor negative generate de manifestarea fenomenelor meteo periculoase, dar şi a altor situaţii soldate cu pierderi de vieţi omeneşti şi pagube materiale importante, la nivel guvernamental s-a decis implementarea unui sistem de alertare timpurie a populației asupra manifestării diverselor tipuri de risc.

Sistemul de avertizare a populației - „RO ALERT” va permite informarea rapidă a cetăţenilor aflaţi în zonele cu risc major, pentru adoptarea unui comportament adecvat necesar asigurării autoprotecţiei în caz de urgenţă."