Casa Națională de Asigurări de Sănătate (CNAS) a anunțat vineri că este în proces de accesare de fonduri europene pentru implementarea de noi soluții informatice și redimensionarea Sistemului Informatic Unic Integrat (SIUI). Casa a detaliat trei proiecte IT care ar urma să fie implementate în următoarele 36 de luni, în cea mai mare măsură prin fonduri UE, valoarea totală estimată a acestora depășind 305,6 milioane de lei.

Casa Nationala de Asigurari de Sanatate (CNAS)Foto: Agerpres

CNAS spune că va accesa fonduri europene în cadrul exercițiului financiar 2014 – 2020 al UE pentru dezvoltarea a trei proiecte de informatizare, pentru care estimează că se va obține aprobarea cererilor de finanțare până la finalul acestui an.

Redăm mai jos ce spune CNAS despre cele trei sisteme IT pe care vrea să le dezvolte în perioada următoare:

  • I. „Sistem integrat de management în sistemul de asigurări sociale de sănătate”

În data de 28 ianuarie 2020, CNAS a semnat un Contract de finanțare în cadrul Programului Operațional Capacitate Administrativă (POCA), care are ca obiectiv dezvoltarea și implementarea unui sistem integrat de management, denumit „Sistem integrat de management în sistemul de asigurări sociale de sănătate”.

Acest sistem va permite elaborarea de rapoarte, analize și studii menite să optimizeze și să consolideze capacitatea decizională a CNAS, prin prelucrarea datelor specifice colectate în Platforma Informatică a Asigurărilor de Sănătate (PIAS).

Valoarea totală a proiectului este de 101,98 milioane lei, din care 85,64 milioane lei reprezintă finanțarea nerambursabilă acordată de Autoritatea de Management POCA.

Prin sistemul care va fi creat în cadrul acestui proiect, datele extrase din PIAS vor fi integrate și organizate într-un format unic de referință. Astfel, din PIAS vor fi generate rapoarte personalizate în vederea efectuării analizelor, studiilor și statisticilor necesare la nivel intern sau la solicitările Ministerului Sănătății și ale altor instituții, precum Institutul Național de Statistică și Institutul Național de Sănătate Publică. Aceste date vor contribui la o mai bună înțelegere a nevoilor asiguraților, la reducerea riscurilor și creșterea eficienței cheltuielilor publice în sistemul de sănătate. Echipa de proiect a fost constituită și în prezent se lucrează la întocmirea documentației necesare derulării achiziției publice. Perioada de implementare a proiectului este de 36 de luni.

  • II. Extinderea Dosarului Electronic de Sănătate (DES)

Un alt proiect, pentru care CNAS a demarat procedurile de accesare de fonduri nerambursabile, este extinderea Dosarului Electronic de Sănătate (DES), care a fost conceput inițial pentru medicina primară și spitale, însă este necesar să fie dezvoltat pe întreg lanțul de servicii medicale. În prezent se lucrează la definitivarea specificațiilor tehnice și funcționale necesare pentru întocmirea proiectului tehnic, ce va fi depus pentru avizare la Comitetul Tehnico-Economic (CTE).

Proiectul „Sisteme informatice pentru conectarea la DES a furnizorilor de servicii paraclinice, ambulatoriu de specialitate pentru specialitățile clinice, de recuperare, îngrijiri la domiciliu, paliative, stomatologice, dispozitive medicale și consultații de urgență la domiciliu” are ca obiectiv dezvoltarea și extinderea unor platforme și aplicații informatice pentru sănătate (e-sănătate), cu scopul prioritar de a oferi beneficii asiguraților, printr-o mai bună informare a medicului curant despre istoricul medical al pacientului, reducerea timpului necesar stabilirii diagnosticului și creșterea acurateței acestuia. De asemenea, se va evita astfel efectuarea unor servicii medicale redundante (ex. analize de laborator), ceea ce va determina o utilizare mai eficientă a fondului de sănătate. Valoarea estimată a proiectului este de 82 milioane lei, dar poate suferi modificări în funcție de specificațiile care vor fi aprobate. Perioada de implementare a proiectului este de 36 luni.

  • III. Sistem IT pentru gestionarea accesului la servicii medicale

Al treilea proiect anun'at de CNAS este „Sistem Informatic pentru Gestionarea Modernă a Accesului la Servicii Medicale Acte, Recomandări și Tehnologii” (SIGMA SMART).

CNAS spune că va susține acest proiect pentru avizare la CTE în data de 9 iunie 2020, etapa preliminară aprobării cererii de finanțare și contractare.

Acest proiect, care se dorește a fi derulat în parteneriat cu Autoritatea pentru Digitalizarea României (ADR), are ca obiectiv general optimizarea fluxurilor de date și monitorizarea electronică a serviciilor medicale decontate din FNUASS. Proiectul prevede construcția unui portal în care asigurații și furnizorii de servicii medicale aflați în relație contractuală cu casele de asigurări de sănătate pot efectua programări electronice ale serviciilor medicale de care pacienții au nevoie. De asemenea, proiectul prevede emiterea și gestionarea electronică a majorității documentelor utilizate în sistemul de sănătate: bilete de trimitere, certificate de concediu medical, scrisori medicale, recomandări electronice pentru îngrijiri medicale la domiciliu și îngrijiri paliative, pentru dispozitive medicale, tehnologii și dispozitive asistive.

Automatizarea fluxurilor de documente va avea ca efect creșterea calității și eficienței serviciilor decontate din FNUASS și reducerea birocrației.

Valoarea estimată a proiectului este de 121,7 milioane lei, iar durata estimată a proiectului este de 36 de luni.

„Introducerea acestor instrumente informatice este necesară pentru a simplifica procedurile de acordare a unor servicii în sistemul de sănătate, precum eliberarea certificatelor de concediu medical. De asemenea, asigurații nu vor mai fi nevoiți să meargă la casele de asigurări de sănătate cu recomandarea de îngrijiri medicale la domiciliu sau cu recomandarea de îngrijiri paliative la domiciliu pentru a obține certificarea pe recomandare a numărului de zile de îngrijiri”, a declarat Adela Cojan, președintele CNAS.

De asemenea, CNAS intenționează să acceseze finanțare în cadrul Programului Operațional Sănătate 2021 – 2027 pentru dezvoltarea și implementarea proiectului „Redimensionare și standardizare sistem informatic CNAS”, a cărui fișă de proiect a fost depusă în luna mai 2020. Durata de implementare a proiectului va fi de 3 ani de la semnarea contractului, iar bugetul va fi stabilit în funcție de specificațiile tehnice și funcționale ale acestuia.

Președintele CNAS spune că se vrea redimensionarea PIAS astfel încât să crească interoperabilitatea sistemelor ce compun Platforma Informatică a Asigurărilor de Sănătate. Obiectivul principal al acestui ultim proiect este reducerea timpilor de lucru, atât pentru furnizorii de servicii medicale, cât și pentru angajații CNAS/CAS, în interesul direct al pacienților.