​Consiliul Național de Soluționare a Contestațiilor (CNSC) a decis în această lună să anuleze licitația deschisă organizată luna trecută de Oficiul Național pentru Achiziții Centralizate (ONAC) pentru achiziția de abonamente de voce și internet mobil cu telefoane incluse pe o perioadă de 2 ani pentru zeci de ministere, agenții și instituții publice, contract estimat la peste 189 milioane lei (peste 39 milioane de euro) fără TVA. Motivul? Stabilirea greșită a valorii contractului, pe baza necesarului estimat de unele instituții, în special de o Universitate, care a spus că ar avea nevoie de 60.000 de GB de trafic pentru următorii 2 ani.

Cornelia Nagy, sefa ONACFoto: AGERPRES

Decizia CNSC prin care a fost anulată licitația ONAC a fost dată în 8 octombrie 2020, în urma unei contestații depuse de Orange România, liderul pieței de comunicații mobile.

În contestația sa, Orange a subliniat că, prin documentația de atribuire, ONAC a făcut o repartiție disproporționată între bugetul alocat pentru resursele de comunicații de bază și bugetul alocat comunicațiilor considerate ca nefiind de bază (în funcție de nevoile clienților).

  • "Din bugetul total al licitației de 39.040.118 euro, autoritatea contractantă a stabilit un "buget fix" pentru extraopțiunile de voce și date mobile din SEE și restul lumii de 32.629.067 euro. Prin urmare nevoile de bază ale utilizatorilor (autorităților contractante pentru care ONAC organizează prezenta procedură) au fost estimate la o valoare de numai 6.411.044 euro, adică un procent de 16,4% din totalul bugetului. Or, activitățile unei autorități contractante din sectorul public se desfășoară (incluzând aici comunicațiile mobile) în proporție covârșitoare pe teritoriul țării și în Spațiul Economic European (SEE) și doar punctual și într-o proporție foarte mică în restul lumii.", a reclamat Orange.

În replică, ONAC a susținut că valorile estimate nu ar fi disproporționate, acestea rezultâd în urma centralizării necesităților transmise de utilizatori, iar cantitatea de servicii de voce și date ridicată ar fi fost generată de faptul că utilizatorii nu și-au putut estima cu exactitate țările în care vor interveni aceste nevoi.

  • Cazul Universității Babeș-Bolyai din Cluj-Napoca: De la un consum de 354 MB în ultimele 12 luni la un necesar de 60 milioane de MB estimat pentru următorii 2 ani

Un caz aparte îl reprezintă Universitatea Babeș-Bolyai din Cluj-Napoca, care a transmis în mod repetat că ar avea nevoie de o cantitate foarte mare de date.

  • "În ceea ce privește valoarea serviciilor de voce și date suplimentare, de 32.629.067 euro fără TVA, aceasta se datorează cantităților transmise de către utilizatori, în special al Utilizatorului Universitatea 'Babeș-Bolyai' Cluj-Napoca (ex. zona 2 în afara SEE cu o cantitate pe întreaga durată a acordului-cadru centralizat de 60.480.000 MB - reprezentând aproximativ 59.062 GB trafic de date), or costul în afara SEE este ridicat față de costul unui abonament cu trafic de date național sau cu trafic de date în SEE.
  • Prin e-mail-ul transmis în data de 22 mai 2020 de ONAC către reprezentantul utilizatorului s-a solicitat o reconfirmare a cantităților sau în cazul unor erori, modificarea acestor cantități. Prin răspunsul transims pe e-mail-ul din data de 03.06.2020, utilizatorul menționează că își menține cantitățile inițiale.", a replicat ONAC.

Față de aceste precizări, Orange a subliniat că Universitatea Babeș-Bolyai din Cluj-Napoca este client în rețeaua sa și că necesarul său de servicii suplimentare este în realitate cu mult mai mic decât cel transmis ca necesar către ONAC.

Orange a prezentat consumul total pe care l-a avut Universitatea în ultimele 12 luni anterioare procedurii de licitație (în perioada august 2019-august 2020) și anume:

  • - apeluri internaționale către zonele lumii: minute - 711 minute
  • - Apeluri voce efectuate și primite în roaming non UE (toate zonele lumii) - 739 minute
  • - Date mobile (internet) în roaming non UE (toate zonele lumii) - 354 MB
  • - SMS internațional toate zonele lumii - 202 SMS

Orange a susținut că ONAC ar fi viciat necesarul de resurse de comunicații prin forma de organizare și colectare a informațiilor, colectând nevoi artificiale și nerealiste, pe baza cărora a construit o valoare estimată incorectă.

  • "Raportat la ultimele 12 luni, Universitatea Babeș-Bolyai din Cluj-Napoca a consumat un total de 354 MB în zona 2, adică un estimat de 708 MB raportat la 24 de luni de contract, o cantitate infinit mai mică decât 60 milioane MB trimiși ca necesar. Această cantitate de 60 milioane de MB este neobișnuit de mare în aport cu consumul oricărui client - instituție publică sau companie privată. În speță, Universitatea are un consum național total pentru toți utilizatorii de 2 milioane de MB pe toată perioada contractuală. Chiar dacă s-ar raporta și la aceste consumuri, incluse în abonamentele de bază, unde consumul este încurajat, tot nu s-ar putea apropia de necesarul de 60 milioane de MB doar pentru zona 2 trimis de Universitate ca necesar", a acuzat Orange.

CNSC a decis că ONAC ar fi trebuit să ceară mai multă rigurozitate în estimările transmise de instituțiile în numele cărora a derulat această licitație, și că ar fi trebuit să le recomande acestora să-și reconsidere necesarul de resurse de comunicații cu luarea în considerare a situației actuale,"având în vedere faptul că perioada pentru care utilizatorii și-au estimat nevoile de servicii de telefonie mobilă este ianuarie 2021-decembrie 2022, iar potrivit comunicatelor de presă, Organizația Mondială a Sănătății (OMS) speră să pună capăt pandemiei COVID-19 'în mai puțin de doi ani', întrucât multe țări din întreaga lume se confruntă cu focare noi, rezultând faptul că pandemia de Covid-19 va mai afecta economia cel puțin și anul viitor."