​România și Republica Moldova au semnat în 12 decembrie la Chișinău acorduri de cooperare pe o perioadă de 1 an cu Microsoft și UiPath în scopul dezvoltării digitale ale administrațiilor publice din cele două țări, iar în documentele obținute de HotNews.ro se precizează cu ce contribuie fiecare parte, fără a se stabili angajamente sau acorduri comerciale.

Sebastian Burduja, Iurie Turcanu si Mateusz Majewski (UiPath)Foto: MCID

Ministrul Cercetării, Inovării și Digitalizării din România (MCID), Sebastian Burduja, și Iurie Țurcanu, vicepremierul pe Digitalizare din Republica Moldova (VPMD) au semnat pe de o parte un Memorandum de Înțelegere cu Microsoft și un acord de colaborare cu UiPath.

La solicitarea HotNews.ro, Ministerul Digitalizării a transmis cele două documente, ale căror prevederi principale le prezentăm în continuare.

Memorandumul cu Microsoft: Compania va fi invitată la întâlnirile de lucru ale Biroului comun de cooperare digitală dintre cele 2 țări

În Memorandumul de înțelegere cu Microsoft se arată că acesta „nu este un angajament comercial şi nu impune părţilor nicio obligație de a încheia un acord comercial şi nu precizează toate aspectele asupra cărora trebuie să se ajungă la un acord înainte de a executa un acord sau acorduri comerciale”.

Obiectivul general al acestei cooperări este de a sprijini eforturile comune ale guvernelor de a dezvolta tehnologia informaţiei în sectoarele public şi privat din România şi Republica Moldova prin îmbunătățirea infrastructurii digitale, dezvoltarea mediului legislativ, adoptarea de politici moderne de tip cloud first și creşterea competenţelor digitale.

Părţile şi-au exprimat interesul de a lucra împreună pentru a valorifica expertiza globală şi soluțiile tehnologice de la Microsoft, având în vedere nevoile urgente ale României şi Republicii Moldova de a dezvolta și lansa inițiative comune care vizează transformarea digitală şi creşterea capacităţii de securitate cibernetică:

 • Împărtășirea experienței, cunoştinţelor şi soluţiilor care ar putea sprijini dezvoltarea de noi produse digitale împreună cu celelalte părţi;
 • Partajarea de informații în domenii de interes strategic comun, cum ar fi identificarea electronică şi serviciile de încredere, schimbul de date, serviciile electronice, învăţarea automată, inteligența artificială, Internetul obiectelor etc. şi alocarea resurselor necesare;
 • Participarea cu vorbitori la forumuri şi iniţiative guvernamentale organizate de MCID şi VPMD dedicate domeniului tehnologiei informaţiei;
 • Alte resurse, expertiză şi sprijin, după caz, stabilite în comun de părţi.

Cu ce vor contribui România și Republica Moldova:

 • Participarea la dezvoltarea unei viziuni comune şi a unei foi de parcurs pentru implementarea Memorandumului;
 • Asigurarea implicării în timp util a ministerelor, agențiilor guvernamentale, sectorului privat şi asociativ şi a mediului academic din România în activităţile de implementare a Memorandumului;
 • Împărtăşirea experienței, cunoştinţelor şi soluțiilor pentru a facilita dezvoltarea de noi produse digitale împreună cu celelalte părți;
 • Implicarea activă în procesul de co-creare a soluțiilor electronice şi alocarea resurselor necesare;
 • Interacţiunea cu sectorul public şi privat al tehnologiei informaţiei din România și Republica Moldova (dezvoltatori, vânzători, integratori etc.) pentru a sprijini diseminarea şi adoptarea celor mai noi tendințe, tehnologii şi soluții în domeniu, încurajând inovaţia şi satisfacerea cererii de noi servicii electronice pentru a sprijini e-guvernarea și economia digitală;
 • Promovarea, prin metode, mijloace şi instrumente proprii, a activităților şi evenimentelor organizate în vederea realizării scopului şi obiectului Memorandumului.

Microsoft va contribui cu următoarele:

 • Sprijinirea agendei cu expertiza tehnică şi informaţii relevante;
 • Împărtăşirea cunoştinţelor şi experienței în domeniul tehnologiei informaţiei cu părţile interesate din România şi Republica Moldova cu privire la ultimele tendinţe şi tehnologii în domeniu;
 • Sprijinirea cu informaţii relevante a MCID şi VPMD pentru procesele lor de modernizare a sectorului tehnologiei informaţiei şi posibile îmbunătăţiri, având în vedere tehnologiile Microsoft disponibile;

Pentru a atinge obiectivele memorandumului de înţelegere, MCID şi VPMD vor înființa un Birou Comun de Cooperare Digitală ca organism de guvernanță care să execute acest Memorandum de înţelegere, cu scopul de a îmbunătăți eficienţa şi impactul initiativelor de transformare digitală şi de a realiza spațiul digital comun Moldova şi România precum şi obiectivele de transformare digitală, să stabilească strategii de lucru și pentru consultare reciprocă.

Părțile vor stabili împreună cadența întâlnirilor, la care va fi invitată şi Microsoft - care se urmăreşte să aibă loc în mod regulat, dar nu mai puțin de trimestrial, precum şi agenda acestor întâlniri.

Acordul de colaborare cu UiPath: Nu are caracter comercial și compania nu va primi un tratament mai avantajos față de alți operatori

Al doilea document semnat de oficialii României și Republicii Moldova a fost un Acord de colaborare cu UiPath, companie globală producătoare de software, care are o platformă end-to-end pentru automatizare.

Și aici se precizează clar că „MCID şi VPMD nu oferă, iar compania UiPath nu se așteaptă la un tratament mai favorabil sau avantajos față de alţi operatori economici”, în urma semnării acestui acord.

„Acordul nu are caracter comercial şi nu poate obliga compania UiPath să aloce fonduri sau resurse financiare, materiale sau umane pentru realizarea scopului și obiectivelor descrise în prezentul Acord.

Prezentul Acord nu compromite sau afecteaza independenţa companiei UiPath faţă de MCID şi VPMD si nici nu va fi interpretat drept un angajament din partea companiei UiPath de a presta anumite servicii sau a oferi licenţe ale produselor sale”, se menționează în document.

Cu ce va contribui compania UiPath la acest parteneriat:

 • Participarea la dezvoltarea unei foi de parcurs pentru realizarea Acordului;
 • Împărtăşirea cunoştinţelor şi experienței în domeniul tehnologiei informației cu MCID şi VPMD cu privire la cele mai recente tendinţe şi tehnologii în domeniu;
 • Consilierea MCID şi VPMD cu privire la modernizarea sectorului tehnologiei informației şi posibile îmbunătăţiri, având in vedere tehnologiile disponibile;
 • Implicarea activă în procesul de găsire de soluţii pentru a facilita o societate digitală incluzivă şi sustenabilă;
 • Participarea la forumuri şi iniţiative guvernamentale organizate de MCID şi VPMD dedicate domeniului tehnologiei informaţiei;
 • Alte resurse, expertiză și sprijin, după caz, stabilite în comun de către părți.

Cu ce vor contribui România și Republica Moldova:

 • Participarea la dezvoltarea unei viziuni comune şi a unei foi de parcurs pentru realizarea Acordului;
 • Asigurarea implicării în activitățile pentru realizarea Acordului a ministerelor, agențiilor guvernamentale, sectorul privat şi asociativ, şi mediului academic din România și Republica Moldova;
 • Partajarea experienței, cunoştinţelor şi soluţiilor în vederea facilitării dezvoltării de noi solutii digitale în comun cu celelalte Părţi;
 • Implicarea activă în procesul de găsire de soluţii pentru a facilita o societate digitală incluzivă şi sustenabilă;
 • Interacţiunea cu sectorul tehnologiei informaţiei public şi privat din Republica Moldova pentru a sprijini diseminarea şi a mări gradul de conştientizare asupra celor mai recente tendinţe, tehnologii şi soluții în domeniu, încurajând inovarea în domeniile serviciilor electronice şi economiei digitale.
 • Alte resurse, expertiză şi sprijin, după caz, stabilite în comun de către Părţi.

Acordul cu UiPath s-a încheiat pe 1 (un) an şi se va prelungi în mod automat pentru perioade consecutive de 1 (un) an, dacă niciuna dintre părţi nu îl va rezilia. Orice parte poate rezilia acest acord în orice moment, printr-o notificare scrisă adresată celorlalte părți cu 30 (treizeci) de zile înainte de survenirea rezilierii.