​Valeriu Zgonea, noul președinte al autorității de reglementare în comunicații (ANCOM), vrea să taie 108 de posturi de conducere din cele 167 de poziții în prezent pentru a aplica prevederile Legii 296/2023 privind măsurile fiscal bugetare, potrivit unui document consultat de HotNews.ro. Niciunul dintre cei 741 de angajați nu ar urma să fie concediat, dar salariile vor scădea în cazul celor trecuți pe poziții inferioare.

Valeriu ZgoneaFoto: Inquam Photos / Octav Ganea

ANCOM arbitrează piața comunicațiilor de 16,9 miliarde de lei. Salariul mediu net depășește 10.000 de lei

Autoritatea de reglementare în comunicații (ANCOM) este, alături de ANRE și ASF, una dintre autoritățile aflate în subordonarea Parlamentului, care se autofinanțează din taxele impuse jucătorilor din piețele supravegheate și care ar trebui să facă reduceri de cheltuieli până la 31 decembrie 2023, potrivit Legii 296/2023 privind măsurile fiscal bugetare asumate în Parlament de Guvernul Ciolacu.

ANCOM supraveghează sectorul telecomunicațiilor dominat de giganții Orange, Vodafone și RCS&RDS/DIGI care a generat anul trecut venituri de 16,9 miliarde de lei.

Salariul mediu net în cadrul ANCOM a fost de 10.404 lei anul trecut, fiind acordate premii de performanță în medie de 5.848 lei unui număr de 295 angajați. În cursul anului 2023, nu s-au acordat și nici nu se vor acorda premii de performanță, potrivit informațiilor transmise la solicitarea HotNews.ro de conducerea autorității.

Nu vor fi concedieri printre cei 741 de angajați

Autoritatea, condusă de Valeriu Zgonea, a transmis recent către Sindicatul angajaților din ANCOM, propunerea de restructurare a instituției, document consultat de HotNews.ro, pentru care așteaptă un punct de vedere până la data de 15 decembrie 2023.

Conducerea ANCOM spune că „are ca deziderat major menținerea raporturilor de muncă ale tuturor salariaților actuali, în acest sens urmând să acorde acestora drepturile conferite de Legea 296/2023, inclusiv trecerea pe o poziție de execuție sau transformarea postului de conducere în post de execuție, dacă nu există o poziție de conducere vacantă corespunzătoare care să poată fi ocupată, respectiv transformarea postului de conducere într-un post de conducere de nivel inferior.”

Vor rămâne doar 59 de posturi de conducere. Ce direcții vor fi comasate

Noua organigramă propusă de Valeriu Zgonea vizează păstrarea celor 741 de posturi, după eliminarea posturilor vacante, cerute de Legea 296/2023, dar presupune tăierea a 108 posturi de conducere prin comasarea anumitor direcții sau eliminarea altora.

  • „Structura organizatorică a fost construită pornind de la cele două cerințe prevăzute de Legea 296/2023 în mod expres pentru existența funcțiilor de conducere, respectiv cea privitoare la respectarea unui anumit normativ de personal în cazul autorităților precum ANCOM necesar pentru a constitui un serviciu/departament (10 posturi în subordine), direcție (20 de posturi în subordine), direcție executivă/generală (35 de posturi în subordine), precum şi cea privitoare la stabilirea numărului funcțiilor de conducere la maxim 8% din numărul total de posturi aprobate (în prezent, 741 posturi, după eliminarea posturilor vacante, în condiţiile art, XVII din Legea nr.296/2023, prin Decizia preşedintelui ANCOM nr.874/2023), rezultând un număr de maxim 59 de posturi de conducere pe intreaga instituţie, faţă de 167, câte erau anterior intrării în vigoare a legii (reprezentând 26% din totalul posturilor de la nivelul structurii (în cazul direcțiilor regionale din cadrul Direcției Executive Monitorizare şi Control), 21% din totalul posturilor de la nivelul structurii (la nivelul sediului central al Direcției Executive Monitorizare şi Control), 28% din totalul posturilor de la nivelul structurii (la nivelul Direcţiel Executive Reglementare), 25% din totalul posturilor de la nivelul structurii (la nivelul Direcţiei Executive Administrare Spectru Radio şi Numerotaţie) şi 15% din totalul posturilor de la nivelul structuril (la nivelul Secretariatului General).”, se arată în documentul consultat de HotNews.ro.

Restructurarea va duce la reducerea de la trei Direcții executive la două Direcții executive, urmând a fi comasate direcțiile executive de reglementare cu cea de spectru radio, conduse acum de cei 2 foști vicepreședinți ai ANCOM, Eduard Lovin și Bogdan Iana, ingineri de telecomunicații, neafiliați politic care au zeci de ani de experiență în cadrul autorității.

Va fi păstrată Direcția executivă de monitorizare și control, condusă acum de Cristin Popa (PNL), inginer cu peste 20 ani de experiență în cadrul ANCOM.

Alte propuneri de restructurare făcute:

  • acolo unde există legislaţie specială în materie care impune crearea unui compartiment distinct în structura organizatorică (în domenii precum audit public, sănătate şi securitate în muncă, documente clasificate), vor exista și structuri care nu îndeplinesc normativul de personal, fără a exista însă un post de conducere;
  • acelaşi principiu va fi aplicat şi în cazul structurilor care trebuie să îşi păstreze autonomia funcțională în condiţiile Standardelor care le guvernează activitatea (precum LICETER) sau al altor structuri în cazul cărora, deşi îndeplinesc normativul de personal, cumulat cu restul funcțiilor de conducere, s-ar depăşi procentul de maxim 8% din numărul total de posturi aprobate;
  • luarea în considerare a eliminării funcțiilor de şef birou/oficiu/formatie/laborator produsă prin Decizia preşedintelui ANCOM nr. 874/2023, în condițiile aceleiaşi legi;
  • interdicţia explicită menționată de Legea nr.296/2023 de a nu se crea posturi noi, până la data de 1 iulie 2024, ceea ce a condus la necesitatea fuziunii prin absorbţie a structurilor actuale şi menţinerea numărului de posturi actual (741);
  • astfel, structurile propuse au fost construite, acolo unde a fost necesar, prin înglobarea în cadrul acestora a altor structuri/fluxuri de activităţi, fiind urmărite fluxurile de activităţi şi/sau aşezarea logică a acestora în cadrul structurilor îmbogăţite, posturile de conducere de la nivelul structurilor care au înglobat prin absorbție structurile mai mici sau mai puțin complexe fiind şi ele îmbogăţite în mod corespunzător cu noi atribuţii complementare;
  • personalul de execuție de la nivelul structurilor care au fuzionat cu alte structuri mai mari sau mai complexe din perspectiva atribuţiilor va fi preluat în cadrul acestora fără a exclude posibilitatea redistribuirii către alte structuri în funcție de nevoile concrete de a asigura funcționalitatea în ansamblu a organigramei; (..)
  • activităţile omogene care sunt în prezent dispersate la nivelul mai multor structuri, fie în cadrul sediului central, fie în cadrul direcţiilor regionale (activitatea juridică, cea economică, cea de IT, relaţii publice dar şi activitatea de autorizare ca parte a gestiunii spectrului), au fost aduse sub umbrela unei singure autorități ierarhice, la nivelul sediului central, ceea ce va asigura nu numai o abordare unitară asupra modului de îndeplinire a sarcinilor şi un grad de standardizare mai ridicat, ci şi eliminarea unor redundanțe, pentru un rezultat consecvent; posturile aferente fluxurilor de activitate care îşi vor modifica subordonarea ierarhică şi funcţională vor rămâne cu locul muncii în localităţile unde prestează muncă în prezent;
  • funcţia de monitorizare şi control rămâne obiectul central şi esențial al structurilor teritoriale ale ANCOM, care au rolul de a implementa, în teritoriu, politica ANCOM în domeniile aflate în competenţa autorităţii;
  • mutarea anumitor posturi care concură pentru realizarea acelorași procese în cadrul organizaţiei, astfel încât acestea să nu mai fie fragmentate în mod nefiresc, la nivelul mai multor compartimente, sens în care acestea urmează a fi transferate în cadrul compartimentelor care sunt responsabile de aceste procese.”

Sindicatul ANCOM: Eliminarea serviciilor de suport ar afecta activitatea Direcțiilor regionale

În răspunsul transmis în data de 4 decembrie de Sindicatul angajaților din ANCOM către Valeriu Zgonea, document consultat de HotNews.ro, sindicaliștii solicită să li se comunice impactul noii organigrame asupra fluxurilor de lucru.

În plus, acceștia atenționează că din structura Direcțiilor regionale nu mai face parte niciun serviciu de suport (economic-administrativ, consilier juridic etc), fapt ce va duce la o perturbare serioasă a funcționării serviciilor rămase în cadrul direcțiilor regionale, inclusiv la afectarea iremediabilă a administrării bunurilor care fac parte din patrimoniul ANCOM.

„Ce știți despre 5G în afară de 5?” Cum n-au știut să răspundă la întrebări tehnice de bază candidații PSD si PNL care vor conduce Arbitrul telecom

​Plenul Parlamentului i-a validat, marţi, 10 octombrie 2023, pe Vlad Bontea (PSD) şi Pavel Popescu (PNL) ca vicepreşedinţi ai ANCOM - autoritatea care reglementează piața de aproape 3,5 miliarde euro a comunicațiilor electronice.

La audieri, cei doi deputați nu au știut să răspundă la întrebări tehnice de bază din telecomunicații și au 3 luni pentru a demisiona din partidele din care fac parte, pentru a nu fi în incompatibilitate.