Senatul a adoptat, joi, cu 91 de voturi pentru, in baza raportului de admitere cu doua amendamente, proiectul de lege privind aprobarea OUG nr. 72/2014 pentru modificarea si completarea OUG nr. 66/2014 privind aprobarea Programului de stimulare a cumpararii de autoturisme noi, anunta Agerpres. Amendamentele admise au fost votate in comisiile reunite pentru Buget si Economica ale Senatului, sesizate in fond.

Conform raportului comun al celor doua comisii senatoriale mentionate, primul amendament vizeaza "introducerea unor norme primare cu privire la titularul dreptului de proprietate".

Amendamentul a fost introdus in textul OUG 72/2014 si prevede ca, in cazul nerespectarii de catre beneficiar a obligatiei de a-si asigura autoturismul nou achizitionat din finantarea garantata, printr-o polita de asigurare de tip CASCO, finantatorul are dreptul "de a proceda la incheierea politei de asigurare pe cheltuiala proprie, in numele si in contul beneficiarului, si de a recupera cheltuielile respective de la beneficiar prin orice modalitate prevazuta de lege, inclusiv prin includerea acestora in ratele de credit lunare".

Cel de-al doilea amendament a fost introdus in art.9, dupa alin.3, al OUG 66/2014, si prevede o obligatie in sarcina Registrului Auto Roman "in vederea facilitarii recuperarii valorii de executare a garantiei de catre organele ANAF".

Astfel, amendamentul adoptat stipuleaza ca Registrul Auto Roman sa elibereze, la solicitarea Fondului National de Garantare a Creditelor pentru Intreprinderile Mici si Mijlocii (FNGCIMM), "un duplicat al Cartii de identitate a autoturismului ce face obiectul Programului", dupa ce inscrisul, impreuna cu dovada efectuarii procedurii de transmitere catre debitorul beneficiar al finantarii garantate, insotit de contractul de garantare si de documentele prevazute in documentele de aplicare a OUG mentionate, se inainteaza organelor fiscale competente ale ANAF, pentru aplicarea masurilor de executare silita.

Cele doua amendamente admise sunt de competenta decizionala a Camerei Deputatilor.

Proiectul de lege, adoptat joi de Senat, are ca obiect de reglementare OUG 66/2014 prin care se aproba programul de stimulare a cumpararii de autoturisme noi, in sensul introducerii unor clarificari cu privire la beneficiarii Programului, categoria finantatorilor (care va include acele institutii financiare nebancare aflate in sfera de supraveghere a BNR, respectiv cele incluse in Registrul Special al Institutiilor Financiare Nebancare), plata unui comision de risc de pana la 1% pentru intreaga perioada a creditului, inscrierea ipotecii la Arhiva Electronica de Garantii Reale Mobiliare, obligatia beneficiarilor de a incheia o polita de asigurare CASCO la data achizitionarii autoturismului, cesionarea drepturilor in favoarea statului, prin Ministerul Finantelor Publice si finantatorului, proportional cu procentul de garantare si obligatia platii primei de asigurare pe toata durata de valabilitate a creditului garantat in cadrul Programului.

Senatorii au mai adoptat, joi, fara amendamente, proiectul de lege pentru aprobarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 66/2014 privind aprobarea Programului de stimulare a cumpararii de autoturisme noi, avand ca obiectiv facilitatea accesului persoanelor fizice la achizitia unui nou autoturism nou prin contractarea de credite garantate de stat.

Implementarea mecanismului de garantare are in vedere diversificarea paletei de produse de credite auto la costuri inferioare celor practicate la momentul actual, se arata in raportul comisiilor de specialitate.