Guvernul României a aprobat, în ședința de joi, indicatorii tehnico-economici pentru restaurarea Palatului Universității din București. Este o clădire foarte importantă, funcționând aici 8 dintre cele mai vechi facultăți (Facultatea de Administrație și Afaceri, Facultatea de Chimie, Facultatea de Geografie, Facultatea de Geologie și Geofizică, Facultatea de Istorie, Facultatea de Limbi și Literaturi străine, Facultatea de Litere și Facultatea de Matematică și Informatică). UPDATE Guvernul a mai aprobat și reabilitarea clădirii ”Mihai Eminescu” din cadrul Academiei de Studii Economice București.

Universitatea BucurestiFoto: AGERPRES

Lucrările vor viza consolidarea, restaurarea învelitorii și a șarpantei, restaurarea fațadelor (inclusiv a tâmplăriei exterioare), modificări funcționale și restaurarea finisajelor interioare, iluminat arhitectural fațade, reabilitarea instalațiilor, degajarea curții interioare, conservarea și punerea în valoare a vestigiilor arheologice din curtea interioară prin amenajarea unui spațiu muzeal, amenajări exterioare, informează Ministerul Lucrărilor Publice.

Valoarea estimată a lucrărilor este de 445,88 milioane de lei, iar durata estimată de realizare este de 60 de luni. Universitatea din București participă la realizarea obiectivului prin finanțarea lucrărilor și serviciilor neeligibile prin program (lucrările exterioare – amenajarea terenului, rețele exterioare din incintă), în valoare de 2,37 de milioane de lei, inclusiv TVA, conform devizului general aferent obiectivului, însușit, conform legii, sumă aprobată prin Hotărârea Senatului Universității din București nr. 7 din 26.03.2020.

Proiectul va fi realizat prin Programul Național de Construcții de Interes Public sau Social, derulat de Compania Națională de Investiții, instituție sub autoritatea Ministerului Lucrărilor Publice, Dezvoltării și Administrației.

În perioada următoare, CNI va demara procedura de achiziție publică pentru contractarea lucrărilor de proiectare și execuție.

Va fi reabilitată și clădirea Mihai Eminescu din cadrul ASE

În cadrul ședinței de joi au mai fost aprobați indicatorii tehnico-economici pentru consolidarea, reabilitarea și modernizarea clădirii ”Mihai Eminescu” din cadrul Academiei de Studii Economice București.

Proiectul vizează reabilitarea clădirii existente, finalizată în anul 1968, prin consolidarea structurii și refacerea finisajelor și a instalațiilor, pentru aducerea imobilului la standarde de funcționare și de securitate moderne, europene.

Astfel, se vor executa, printre altele, lucrări de reabilitare a structurii de rezistență a clădirii, lucrări pentru reducerea consumurilor energetice (înlocuire tâmplărie, refacere terasă, termoizolare fațade și planșee, înlocuire instalație electrică, lucrări modernizare instalații de ventilație, sanitare etc.), refacere finisaje interioare și exterioare.

Valoarea estimată a investiției este de 132,55 de milioane de lei, iar durata estimată de realizare este de 24 de luni (dintre care 3 luni vor fi dedicate activității de proiectare).

CNI intră pe zona fondurilor europene

În aceeași ședință a fost aprobată o Ordonanță de Urgență care prevede că CNI va implementa proiecte finanțate din fonduri europene în perioada de 2014 – 2020 și perioada 2021 – 2027, în cadrul Programului Operațional Infrastructură Mare, Programului Operațional Competitivitate și Programului Operațional Regional.

De asemenea, potrivit Ordonanței de Urgență se propune crearea a două noi subprograme care să vizeze realizarea de „Drumuri de interes local și drumuri de interes județean” și realizarea de „Fose septice, stații de microepurare și sisteme de alimentare cu apă”.

Este creat cadrul legal pentru derularea unor investiții de construire, reabilitare, modernizare a infrastructurii rutiere de la nivel local și județean, la cererea beneficiarilor, precum și cadrul legal pentru realizarea de investiții privind dezvoltarea rețelelor la nivel național în sectorul colectării, epurării apelor uzate și al sistemelor de alimentare cu apă, dat fiind faptul că, în prezent, o mare parte a locuitorilor României nu beneficiază de utilitățile de bază (apă curentă, canalizare). În vederea evitării dublei finanțări, se va avea în vedere instituirea unei prevederi prin care beneficiarii vor avea obligația depunerii unei declarații pe proprie răspundere, din care să reiasă că nu beneficiază de fonduri din alte surse pentru cheltuielile eligibile prin viitoarele subprograme.

Provocarea teritorială majoră este reprezentată de acele zone în care există o incidență scăzută în ceea ce privește echiparea cu infrastructură edilitară și pentru care asigurarea conformității ar genera costuri financiare ridicate, cu sporirea cheltuielilor aferente operațiunilor de mentenanță a infrastructurii tehnico-edilitare necesare, motiv pentru care alternativa o poate reprezenta construirea unor fose septice moderne, complet echipate pentru conformarea la condițiile impuse de protejarea mediului, respectiv amplasarea unor microstații de epurare.

Totodată, pentru a facilita accesul la finanțare pentru potențialii beneficiari, au fost redefinite două dintre subprogramele existente. Concret, subprogramul ”Instituții de învățământ superior de stat” devine ”Institutuții de învățâmânt de stat” (astfel încât să poată fi finanțate și instituții din învățământul preșcolar și școlar care, până la această dată, erau excluse din acest subprogram), iar subprogramul ”Unități sanitare din mediul urban” devine ”Unități sanitare” (astfel încât să poată fi incluse spre finanțare și realizarea de instituții medicale în mediul rural - de exemplu, realizarea dispensarelor în mediu rural care ar putea prelua și trata cazurile ușoare în proximitatea domiciliului pacientului).

Compania Națională de Investiții este o societate comercială sub autoritaea Ministerului Lucrărilor Publice, Dezvoltării și Administrației.