Limitarea numărului de microîntreprinderi în care un asociat poate deține mai mult de 25% de la 3 la una singură sau imposibilitatea de a deduce din impozit costul cu aparatele de marcat electronice fiscale sunt câteva din prevederile din Ordonanța trenuleț care ar afecta dezvoltarea mediului de afaceri, atenționează Consiliul Economic și Social (CES) în avizul negativ dat la acest act normativ aflat joi pe agenda Guvernului.

Planificare bugetara si datorieFoto: DreamsTime

CES reclamă faptul că lipseşte un studiu de impact financiar, care să arate și numărul de întreprinderi/organizații afectate prin noile modificări aduse Codului Fiscal.

În plus, CES subliniază că există numeroase aspecte nefavorabile dezvoltării mediului de afaceri, printre care:

  • 1. este limitat numărul de microîntreprinderi în care un asociat poate deține mai mult de 25% de la 3 la una singura, iar deținerea nu trebuie să fie directă, ci poate fi și indirectă, fiind incluse astfel şi societățile unde există asociați sot/soție sau rude până la gradul III inclusiv. Prin această modificare se lărgeşte baza de impozitare, iar acest lucru nu ar trebui să se facă prin limitarea/încălcarea unor drepturi de asociere, într-un mod prin care se afectează liberul arbitru atunci când se ia decizia de asociere.
  • 2. este limitată deductibilitatea amortizării şi a cheltuielilor de funcționare aferente sediilor sociale achiziționate de contribuabil în ansambluri rezidentiale la 50% dacă nu sunt utilizate exclusiv în scopul activității, iar în situația în care un astfel de sediu este utilizat şi în scop personal de către asociați, toate cheltuielile ante enumerate sunt nedeductibile.
    Aceasta prevedere va da naştere la abuzuri în măsura in care nu este clar cum se poate demonstra dacă sediul este folosit şi ca locuință, în condițiile în care, mai ales după pandemie, sunt foarte mulți întreprinzători care prestează servicii remote/work-from-home.
  • 3. recuperarea pierderilor fiscale nu se mai poate face decât în proporţie de 70% şi doar în 5 ani
  • 4. nu se mai poate deduce din impozit costul cu aparatele de marcat electronice fiscale, în condițiile în care modificările legislative din ultima perioada au obligat contribuabilii la investiții in astfel de echipamente pentru a-si putea îndeplini obligațiile legale nedepunerea la timp a bilanțului de către plătitorii de impozit pe venitul microîntreprinderilor conduce la încadrarea ca plătitor de impozit pe profit, iar termenul pentru depunerea situațiilor financiare pe 2023 pentru microîntreprinderi va fi 31 martie 2024.
  • 5. este diminuat plafonul cheltuielilor ce puteau fi decontate angajaților pentru abonamente medicale sau la facilitați sportive fără a fi considerat venit impozabil la aceştia de la 400 euro/an la 100 euro/an, afectând capacitatea de a motiva, retine, si de a asigura capacitatea deplina de munca a angajaţilor. De asemeni, este diminuat si plafonul cheltuielilor cu abonamentele medicale sau sportive pe care angajații au dreptul sa si-l deducă din baza impozabila daca îşi achita singuri aceste abonamente, de la 400 euro/an la 100 euro/an.
  • 6. se introduce în sarcina chiriaşilor persoane juridice obligativitatea reţinerii, declarării si virării la buget a impozitului pe venituri din chirii datorat de proprietari persoane fizice, majorând fără nici un contra-avantaj efortul de conformare al contribuabililor, pentru ca statul nu a fost capabil să implementeze măsuri eficiente de colectare a acestui impozit de la persoanele fizice

Plenul CES a votat în unanimitate pentru aviz nevaforabil și pe Ordonanța Trenuleț, respectiv 34 de voturi nefavorabile. Plenul CES a dat aviz negativ pe proiectul de lege privind bugetul de stat pe 2024, astfel: 32 de voturi exprimate, 28 de voturi au fost nefavorabile și 4 favorabil cu observatii.

Majoritatea membrilor CES au acuzat timpul insuficient pentru analiză. Avizele CES sunt obligatorii, dar au doar caracter consultativ.

Guvernul urmează să adopte joi seara toate aceste acte normative, după peste 7 ore de amânări.