Comitetul de reglementare al Autoritatii Nationale de Reglementare in Domeniul Energiei (ANRE) a aprobat, miercuri, pentru al doilea an consecutiv, reducerea tarifelor specifice pentru serviciul de distributie a energiei electrice pentru 2017, cu 3,80% pana la 9,4 % fata de 2016. De asemenea, a aprobat tarifele reglementate de energie electrica la furnizorii de ultima instanta pentru cosumatorii casnici. Potrivit acestuia, scaderea tarifelor de distributie va avea un impact favorabil asupra consumatorilor. Tarifele reglementate la furnizorii de ultima instanta vor fi cu 6,47 % mai scazute fata de 2016.

Potrivit ANRE, ca urmare a analizei datelor transmise de operatorii de distributie concesionari si a calculelor preliminare a veniturilor reglementate, cu luarea in considerare a corectiilor anuale efectuate conform cadrului de reglementare in vigoare, tarifele calculate pentru anul 2017 inregistreaza, fata de anul 2016, scaderi cuprinse intre 3,80% si 9,4 %.

Ca urmare a analizei datelor transmise de operatorii de distributie concesionari si a calculelor preliminare a veniturilor reglementate, cu luarea in considerare a corectiilor anuale efectuate conform cadrului de reglementare in vigoare, tarifele calculate pentru anul 2017 inregistreaza, fata de anul 2016, scaderi cuprinse intre 3,80% si 9,4 %.

Nivelul de reducere a tarifelor de distributie pentru consumatorii casnici:

  • ENEL Distributie Banat SA: 9,04
  • ENEL Distributie Dobrogea SA: 6,36
  • E-Distributie Muntenia SA: 8,37%
  • E.ON Moldova Distributie S.A.: 3,80
  • CEZ Distributie S.A.: 4,55
  • FDEE Electrica Distributie Muntenia Nord SA: 7,92
  • FDEEE Electrica distributie Transilvania Nord SA: 5,98
  • FDEE Electrica Distributie Transilvania Sud SA: 3,87

"Apreciem ca scaderea tarifelor specifice de distributie va avea un impact favorabil pentru utilizatorii serviciului de distributie, deopotriva casnici si noncasnici, de pe teritoriul intregii tari si ca va avea un efect antiinflationist, care se poate regasi in diminuarea costurilor agentilor economici consumatori de energie electrica, cu avantajul cresterii competitivitatii acestora si al diminuarii preturilor bunurilor si serviciilor", arata ANRE.

Tot in sedinta de miercuri, Comitetul de reglementare al ANRE a aprobat Ordinul nr. 115/2016 de modificare a Ordinului ANRE nr. 176/16.12.2016 pentru aprobarea tarifelor reglementate de energie electrica aplicate de furnizorii de ultima instanta clientilor casnici care nu si-au exercitat dreptul de eligibilitate precum si a conditiilor de aplicare a tarifelor reglementate si a tarifelor Componenta de Piata Concurentiala.

Potrivit ANRE, aprobarea tarifelor reglementate de energie electrica aplicate de furnizorii de ultima instanta clientilor casnici va conduce, in anul 2017, la o reducere a acestora cu cca. 6,47 % fata de cele aplicate in anul 2016, reducere datorata, in principal, scaderii tarifelor specifice de distributie a energiei electrice aprobate in sedinta de astazi, precum si reducerii pretului de achizitie a energiei electrice din contractele reglementate.

Potrivit atributiilor sale de reglementare, anual, pana la data de 31 decembrie, ANRE are obligatia aprobarii tarifelor pentru serviciul de distributie a energiei electrice, pentru fiecare operator de distributie concesionar, in parte.

La stabilirea corectiilor valorice anuale si a tarifelor specifice de distributie si in conformitate cu prevederile metodologiilor specifice aplicabile, ANRE ia in considerare veniturile anuale obtinute de operatorul de distributie din recuperarea contravalorii energiei electrice consumate inregistrate eronat, respectiv neinregistrate, precum si costurile anuale inregistrate cu plata contravalorii acestor cantitati de energie electrica.