Contractul “Sistemul Informatic Integrat al Învatamântului din România” cod SMIS 39144, finantat prin fonduri europene, a fost atribuit de catre Ministerul Educatiei, Cercetarii, Tineretului si Sportului companiei Asesoft Technologies SRL, parte din grupul Asesoft International fondat de Sebastain Ghita. Suma finala a contractului - 16,375 milioane RON. Proiectul va avea si un subcontractor, SIVECO SA, pentru suma de 16,050 milioane RON, adica 98% din valoarea totala.

Anuntul de atribuire a contractului a aparut sambata, 5 octombrie, pe www.e-licitatie.ro, cu numarul 140612/05.10.2013.

Potrivit documentatiei de licitatie, din Anuntul de participare numarul 141945/13.02.2013, "Obiectul contractului vizeaza implementarea SIIIR (Sistemul Informatic Integrat al Învatamântului din România) pentru a sustine dezvoltarea strategica a activitatilor legate de managementul educatiei prin dezvoltarea unui instrument unitar dedicat care sa raspunda atât nevoilor administrative si procesului decizional la nivel MECTS (legate în special de luarea de decizii pe baza analizei indicatorilor de performanta, dar si de asigurarea transparentei proceselor investitionale, gestiunea problematicii resurselor umane, alcatuirea si exploatarea SIIIR), dar si nevoilor identificate la nivel local.".

Contractul este finantat cu fonduri europene prin Programul Operational Dezvoltarea Capacitatii Administrative.

Pentru aceasta licitatie au fost primite numai doua oferte, de la SC Novensys Dynamics SRL, cu tert sustinator - SC Novensys Corporation SRL si, respectiv, SC Asesoft Technologies SRL cu tert sustinator si subcontractant - SC SIVECO Romania SA.

Citeste articolul integral, vezi informatii despre ofertanti si descarca Caietul de sarcini pe EurActiv.ro