Persoanele care deruleaza activitati agricole, zilierii sau cei care au venituri dinchirii se pot asigura, daca doresc, in sistemul de somaj. De asemenea, sotul sau sotia titularului intreprinderii individuale sau a persoanei fizice autorizate poate sa se asigure in sistemul de somaj. Toti acestia, daca doresc (este un drept, nu o obligatie) asigurare pentru somaj, trebuie sa semneze un contract de asigurare, se arata intr-o Hotarare de Guvern care a aparut deja in Monitorul Oficial. Actul normativ mai modifica si formularele documentelor depuse la AJOFM, cand se incadreaza in munca someri ce beneficiaza de o subventie sau formatul adeverintelor ce atesta stagiul de cotizare pentru o persoana ce va beneficia de indemnizatie de somaj.

Nu sunt modificari substantiale, insa actul normativ afecteaza atat declararea locurilor vacante la oficiul pentru combaterea somajului, cat si noile activitati supuse impozitului pe venit, cum ar fi veniturile din activitati agricole, veniturile din cedarea folosintei bunurilor sau activitatile desfasurate de zilieri, ce pot sa se asigure in sistemul de somaj.

Subiniem ca este o posibilitate, un drept si nu o obligatie.

Actul normativ modifica si formularele documentelor depuse la AJOFM, cand se incadreaza in munca someri ce beneficiaza de o subventie sau formatul adeverintelor ce atesta stagiul de cotizare pentru o persoana ce va beneficia de indemnizatie de somaj.

Sa analizam cateva aspecte ce afecteaza angajatorii cu privire la noile masuri:

1. Potrivit art. 10 din Legea nr. 76/2002, angajatorii au obligatia sa declare la AJOFM/AMOFM, locurile de munca vacante.

Prin locuri de munca vacante se inteleg locuri de munca devenite disponibile prin incetarea raporturilor de munca, precum si locurile de munca nou create.

Termenul de declarare este de 5 zile lucratoare de la vacantarea postului.

Noutatea consta in faptul ca declararea poate fi facuta on-line, cand va deveni operativ o astfel de posibilitate adoptata de ANOFM.

In alt mod, comunicarea locurilor de munca poate fi facuta pe format hartie sau in format electronic - e-mail, depunand formularele cu locurile vacante, formulare recent modificate.

2. Se pot asigura in sistemul de somaj, in mod optional, persoanele fizice ce desfasoara activitati independente sau profesii libere, respectiv intreprinderile individuale sau familiale.

Ca si noutate, se pot asigura, daca doresc, si persoanele care efectueaza activitati agricole, activitati ocazionale in calitate de zilieri sau persoanele ce realizeaza venituri din cedarea folosintei bunurilor.

Tot ca si element de noutate, sotul sau sotia titularului intreprinderii individuale sau a persoanei fizice autorizate poate sa se asigure in sistemul de somaj.

Aceste persoane, daca doresc ( este un drept si nu o obligatie) asigurare pentru somaj, aceasta se va realiza prin semnarea unui contract de asigurare.

3. La incetarea raporturilor de munca, angajatorii au obligatia de a elibera persoanelor carora le inceteaza raporturile de munca sau de serviciu, o adeverinta din care sa rezulte veniturile supuse contributiilor pentru somaj, pentru fiecare luna din ultimele 12 luni lucrate.

Este obligatia angajatorului sa corecteze eventualele neconcordante intre continutul adeverintei si declaratiile depuse de-a lungul timpului, fie la somaj, fie la ANAF in baza declaratiei 112.

Corectiile trebuie efectuate in termen de 5 zile de la primirea solicitarii.

Neeliberarea adeverintei se sanctioneaza contraventional cu amenda de la 3.000 lei la 5.000 lei.

4. Angajatorii care incadreaza absolventi ai unei institutii de invatamant primesc o subventie pe o perioada de 12 luni pentru fiecare absolvent incadrat, conform art. 80 din Legea nr. 76/2002.

Subventia este intre 500 lei si 750 lei, in functie de nivelul studiilor absolvite.

Actul normativ recent adoptat reformuleaza documentele ce trebuie depuse lunar, pentru a beneficia de respectiva subventie, astfel: tabel nominal cu absolventii (tabelul este modificat fata de formularul anterior); copii certificate de angajator ale pontajului de lucru si ale statelor de salarii.

Material realizat cu sprijinul consultantului fiscal Adrian Benta- revista Prietenii Fiscalitatii