Guvernul intentioneaza sa aduca printr-o Hotarare (vezi documentul in atasament) o serie de modificari Codului Fiscal, printre care eliminarea exceptiei de la reconsiderarea ca activitati dependentea profesiilor liberale, incadrarea bacsisului la categoria "venituri din alte surse", dar si larificarea conditiilor in care societatile pot constitui un grup fiscal unic in sensul TVA. De asemenea, proiectul clarifica o serie de neajunsuri cu care inspectorii ANAF s-au intalnit pe teren, cum ar fi cazul companiei de produse cosmetice Farmec din Cluj, care a fost amendata pentru ca ar fi beneficiat pe nedrept de scutiri de la plata accizei pe alcoolul etilic denaturat folosit la fabricarea a trei produse: aerosoli Airwick, Nufar si Triumf. Fiscul a pierdut in instanta procesul intentat de firma clujeana. Citeste mai jos principalele modificari pe care Guvernul intentioneaza sa le introduca.

  • A. Titlul I "Dispozitii generale"

In prezent, activitatile care genereaza venituri din profesii libere, precum si drepturile de autor si drepturile conexe nu pot fi reconsiderate ca activitati dependente in conformitate cu prevederile din Codul fiscal. Modificarea pe care Guvernul doreste sa o introduca are in vedere eliminarea exceptiei de la reconsiderarea ca activitati dependente, "pentru asigurarea unui tratament fiscal nediscriminatoriu aplicabil veniturilor obtinute din activitati desfasurate in mod independent, in conditiile legii", potrivit documentului.

  • B. Titlul II "Impozitul pe profit"

Se completeaza normele metodologice actuale cu formele de organizare pentru persoanele juridice romane, societati mama, care intra sub incidenta aplicarii prevederilor Directivei 2011/96/UE, respectiv, societatile infiintate in baza legii romane, cunoscute ca "societati in nume colectiv" si "societati in comandita simpla".

  • C.Titlul III "Impozitul pe venit"

1.Instituirea unor reguli privind procedura de aplicare a prevederilor referitoare la scutirea de la plata impozitului datorat pentru veniturile din activitati independente, veniturile din salarii, veniturile din pensii precum si veniturile din activitati agricole, silvicultura si piscicultura, de catre persoanele fizice cu handicap grav sau accentuat.

1.1 Precizarea perioadei pentru care se acorda scutirea, in sensul corelarii acesteia cu data de la care contribuabilii respectivi sunt incadrati, potrivit documentelor, ca fiind persoane cu handicap grav sau accentuat.

1.2. Instituirea obligatiei de a prezenta angajatorilor/platitorilor/organului fiscal competent, dupa caz, documentele care atesta incadrarea in gradul de handicap grav sau accentuat. Documentele vor fi prezentate in original si copie, iar angajatorul/platitorul/organul fiscal, dupa caz, vor pastra copia dupa ce verifica conformitatea cu originalul.

1.3 Ajustarea normelor anuale de venit proportional cu numarul de zile calendaristice pentru care venitul este scutit de la plata impozitului si determinarea platilor anticipate de impozit astfel incat sa corespunda venitului

respectiv.

2. Evidentierea in mod distinct in normele metodologice ca fiind venituri din alte surse a veniturilor obtinute de catre persoanele fizice sub forma de bacsisuri potrivit prevederilor Ordonantei de urgenta a Guvernului nr.

28/1999, cu modificarile si completarile ulterioare. In prezent, prevederile aplicabile veniturilor obtinute de persoanele fizice si supuse impunerii ca venituri din alte surse, nu cuprind in mod distinct aspecte privind incadrarea bacsisului in aceasta categorie

  • D. Titlul VI - Taxa pe valoarea adaugata

1) Modificarea art 127 alin.(8) din Codul fiscal vizeaza clarificarea conditiilor in care societatile pot constitui un grup fiscal unic in sensul TVA, prin utilizarea notiunii de asociat, care o include si pe cea de actionar, pentru a corespunde intentiei legiuitorului de a acorda aceasta posibilitate tuturor tipurilor de societati infiintate in baza Legii societatilor nr. 31/1990, fara a fi create nici un fel de discriminari.

2) Prin Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 6/2015 s-a reglementat aplicarea cotei reduse de TVA de 9 % pentru :

- livrarea urmatoarelor bunuri: alimente, inclusiv bauturi, cu exceptia bauturilor alcoolice, destinate consumului uman si animal, animale si pasari vii din specii domestice, seminte, plante si ingrediente utilizate in prepararea

alimentelor, produse utilizate pentru a completa sau inlocui alimentele.

- serviciile de restaurant si de catering, cu exceptia bauturilor alcoolice.

  • E. Titlul VII "Accize si alte taxe speciale"

1. Se propune ca publicarea listei cuprinzand preturile de vanzare cu amanuntul pentru tigarete, sa se faca cu maxim 7 zile si minimum 24 de ore inainte de data efectiva a intrarii in vigoare a preturilor respective.

2. Se coreleaza prevederile din Normele metodologice cu noile reglementari ale Codului fiscal care prevad exprimarea in lei/unitatea de masura a nivelului accizelor armonizate si nearmonizate, precum si a impozitului pentru titeiul din productia interna, respectiv inlocuirea sumelor exprimate in euro din Normele metodologice cu sumele echivalente in lei. Totodata s-a prevazut si stabilirea cuantumului garantiilor in lei;

3. Se reglementeaza conditiile de autorizare ca antrepozitar autorizat, precum si exceptarea de la depunerea garantiei, pentru operatorii economici care, potrivit legii, sunt desemnati sa constituie si sa mentina stocuri de

urgenta si necesitate de produse energetice.

4. Sunt corelate prevederile din Normele metodologice referitoare la competenta de efectuare a inspectiilor fiscale in domeniul accizelor cu prevederile Hotararii Guvernului nr. 520/2013 privind organizarea si functionarea Agentiei Nationale de Administrare Fiscala.

5. In cazul operatorilor economici care produc, efectueaza achizitii intracomunitare ori importa carbune, cocs sau lignit, se prevede ca exigibilitatea accizei intervine si la momentul utilizarii proprii.

6. S-a prevazut un model de notificare la organele vamale in cazul utilizarii intr-un scop exceptat de la plata accizelor a gazului natural, carbunelui, cocsului si a energiei electrice.

7. Precizarea faptului ca substantele admise pentru denaturarea alcoolului etilic destinat a fi utilizat pe teritoriul Romaniei pentru fabricarea de produse care nu sunt pentru consum uman sunt defalcate in doua categorii: pentru produse cosmetice si pentru alte produse decat cosmetice.

8. S-au precizat situatiile in care operatorii economici beneficiaza de scutire pentru produsele energetice destinate utilizarii in transportul aerian sau naval, respectiv in cazul in care detin aeronavele/navele si le exploateaza in vederea obtinerii de venituri, conform Hotararii Curtii Europene de Justitie in cauzele C ￯ 79/10 si C ￯ 250/10.

9. S-au prevazut ca navele care sunt inregistrate in tari terte pot beneficia de scutirea pentru produsele energetice utilizate la transportul de bunuri si persoane daca prezinta documentele care atesta ca acestea sunt inregistrate in tara terta si documentele care atesta detinerea legala de catre utilizator.

10. In cazul utilizarii biocarburantilor si biocombustibililor produsi in proportie de 100% din biomasa, operatorii economici pentru a beneficia de scutirea de la plata accizelor prevazuta la art. 20660 alin.(1) lit l) din Codul

fiscal trebuie sa detina autorizatia de utilizator final.

11. S-au prevazut colorantii si marcatorii utilizati pentru motorina utilizata pentru navigatie in scop scutit, precum si cantitatile utilizate si cui revine responsabilitatea efectuarii unor astfel de proceduri, similar marcarii si colorarii pacurei.

12. In anexele 311, 312 si 381 au fost inlocuite sumele exprimate in euro cu sumele echivalente in lei.

  • F. Titlul IX2 "Contributii sociale obligatorii"

Normele vizeaza clarificarea conditiilor in care categoriile de persoane prevazute la art. 29620 alin. (1) din Codul fiscal sunt exceptate de la plata contributiei de asigurari sociale de sanatate, precum si clarificarea modului de stabilire a contributiei in conditiile in care sunt realizate venituri asupra carora aceste persoane datoreaza contributia de asigurari sociale de sanatate.

  • G. Titlul IX3 Impozitul pe constructii

In conformitate cu prevederile in vigoare aduse prin Legea nr.11/2015, nu se mai este cuprinsa in baza impozabila a acestui impozit valoarea lucrarilor de reconstruire, modernizare, consolidare, modificare sau extindere la constructii inchiriate, luate in administrare sau in folosinta. In acest cadru legal, punctul 5 din normele metodologice va fi abrogat.

Vezi in atasament proiectul integral de HG