Finantele au publicat luni proiectul Normelor de aplicare a Codului Fiscal, care incearca sa clarifice prevederile referitoare la impozitul pe profit, impozitul pe veniturile microintreprinderilor, impozitul pe venit, contributiile sociale obligatorii si taxa pe valoarea adaugata, dar si reglementarea unor aspecte de ordin tehnic. Proiectul poate fi consultat aici.

Viorel StefanFoto: cdep.ro

Principalele modificari vizeaza:

Impozitul pe profit:

 •  precizari privind  aplicarea  Legii nr. 170/2016 privind impozitul specific unor activitati, de catre o parte din platitorii de impozit pe profit;
 •  clarificari legate de  aplicarea scutirii de impozit pentru profitul reinvestit, in contextul eliminarii perioadei de aplicare si a extinderii aplicarii facilitatii si pentru  licente de utilizare a programelor informatice;
 •  exemplificarea principiului de alocare a cheltuielilor nedeductibile aferente veniturilor neimpozabile, a modalitatii de calcul a ponderii veniturilor neimpozabile in totalul veniturilor si de stabilire a cheltuielilor de conducere si de administrare alocate veniturilor neimpozabile. S-a luat in considerare faptul ca, de la 1 ianuarie 2017, pentru anumite categorii de venituri neimpozabile nu se aloca cheltuieli (de exemplu: venituri din reducerea sau din anularea unor provizioane, veniturile din impozitul pe profit amanat, veniturile reprezentand modificarea valorii juste/reevaluarea investitiilor imobiliare/active biologice/mijloace fixe, etc).

Impozitul pe veniturile microintreprinderilor:

 • precizari privind  neaplicarea  de catre microintreprinderi a Legii nr. 170/2016 privind impozitul specific unor activitati;
 • clarificari referitoare la aplicarea sistemului de impozitare pe veniturile microintreprinderilor in cazul persoanelor juridice romane platitoare de impozit pe profit care la 31 decembrie 2016 au realizat venituri cuprinse intre 100.001 - 500.000 euro, echivalentul in lei, ca urmare a modificarii unei conditii de incadrare in categoria microintreprinderilor, prin cresterea limitei veniturilor realizate in anul precedent, de la 100.000 euro la 500.000 euro;
 •  clarificari legate de mentinerea, dupa 1 februarie 2017, a statutului de platitor de impozit pe profit pentru microintreprinderile care au optat sa aplice prevederile titlului II din Codul fiscal, pana la 31 ianuarie 2017 inclusiv;
 • precizari care reglementeaza modalitatea de calcul, de declarare si de plata a impozitului pe profit  de catre contribuabilii care devin microintreprinderi incepand cu 1 februarie 2017 si opteaza sa plateasca impozit pe profit ca urmare a detinerii capitalului social subscris, de 45.000 lei, in perioada 1 februarie- 31 martie 2017 inclusiv.        

In domeniul impozitului pe venit s-au adus clarificari cu privire la:

 • modalitatea de aplicare a scutirii de la plata impozitului pe veniturile din salarii si asimilate salariilor in cazul persoanelor fizice care desfasoara activitati, pe baza de contract individual de munca incheiat pe o perioada de 12 luni, cu persoane juridice romane care desfasoara activitati sezoniere prevazute la art. 1 al Legii nr. 170/2016 privind impozitul specific unor activitati, in cursul unui an.
 • stabilirea venitului impozabil in cazul veniturilor realizate din transferul dreptului de proprietate din patrimoniul personal, prin aplicarea plafonului neimpozabil de 450.000 lei.

Din punct de vedere al contributiilor sociale obligatorii:

 •  s-au efectuat corelari referitoare la eliminarea plafonului reprezentand valoarea a 5 castiguri salariale medii brute, in cazul veniturilor din salarii si asimilate salariilor, investitii si alte surse.
 • se clarifica sintagma "veniturile aferente lunii februarie 2017", utilizata la art. II al Ordonantei de urgenta nr. 3/2017 pentru modificarea si completarea Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal, in scopul evitarii situatiilor in care masurile reglementate prin actul normativ mentionat s-ar aplica veniturilor aferente altor perioade de timp, carora nu li se aplica aceste masuri.

In domeniul TVA:

 • introducerea de dispozitii procedurale cu privire la deducerea TVA de catre persoanele impozabile care se reinregistreaza in scopuri de TVA dupa ce au avut codul de inregistrare anulat, precum si cu privire la emiterea de facturi pentru livrarile de bunuri si prestarile de servicii efectuate in perioada respectiva, astfel incat beneficiarii sa isi poata exercita la randul lor dreptul de deducere a TVA pentru achizitiile efectuate de la aceste persoane in perioada in care nu au avut cod de TVA;
 • modificarea regulilor de ajustare a bazei de impozitare a TVA in cazul neincasarii  contravalorii bunurilor livrate sau a serviciilor prestate ca urmare a reorganizarii sau falimentului beneficiarului, astfel incat aceasta sa fie permisa in cadrul unei perioade de 5 ani,  incepand cu data pronuntarii hotararii judecatoresti de confirmare a planului de reorganizare/data pronuntarii hotararii judecatoresti de inchidere a procedurii falimentului;
 •  introducerea de dispozitii procedurale cu privire la aplicarea noilor reguli de ajustare anuala in cazul bunurilor de capital, introduse prin Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 84/2016;
 • instituirea de norme procedurale cu privire la aplicarea noului regim special forfetar pentru agricultori, introdus prin Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 84/2016.

Vom reveni cu o analiza detaliata a textului Proiectului