​DOCUMENT Fiscalitate 2019 OUG privind introducerea unor taxe a fost modificată. Schimbări la taxarea jocurilor de noroc, taxa pe lăcomie și pensiile private.Vezi în text noutățile

de Florin Barbuta     HotNews.ro
Sâmbătă, 22 decembrie 2018, 6:23 Economie | Finanţe & Bănci


Sedinta de guvern
Foto: Guvernul Romaniei
Guvernul a modificat Ordonanța de Urgență privind introducerea unor noi taxe. Conform variantei care a ieșit din ședința de Guvern de vineri, taxa pe lăcomie a fost micșorată, iar în ceea ce privește fondurile de pensii, banii nu mai pot fi scoși după 5 ani. Acum se va putea opta, după cei 5 ani, să treci la Pilonul I. Ca elemente de noutate: au apărut modificări în ceea ce privește jocurile de noroc, fiind micșorate taxele, față de varianta inițială, dar apare o activitate nouă la Oficiul pentru jocuri de noroc, finanțată de operatori, sunt modificări privind licențele de utilizare a frecvențelor radio, se introduc amenzi pentru furnizorii de reţele de comunicaţii electronice care încheie contracte de instalare fără autorizație de construcție. De asemenea, a apărut o prevedere privind pensiile militare de stat.


Despre modificările în materie de pensii private și "taxa pe lăcomie", HotNews.ro a scris vineri seara aici:

Pe lângă acestea, au apărut următoarele noutăți:

 • Operatorii de jocuri de noroc vor avea taxe mai mici, comparativ cu vechiul proiect

Începând cu 01.01.2019 organizatorii de jocuri de noroc prevăzuți în Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 77/2009 privind organizarea
şi exploatarea jocurilor de noroc, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 246/2010, cu modificările și completările ulterioare, au obligația de a plăti o taxă anuală reprezentând 2% (anterior era 3%) calculata la totalul taxelor de participare încasate în anul precedent.

De asemenea, a fost eliminată fraza "cu excepția organizatorilor de jocuri de noroc la distanță sau jocuri de noroc on line care au obligația de a plăti o taxă anuală de 5% din totalul taxelor de participare încasate în anul precedent".

Organizatorii de joc prevăzuți la alin.(1), personal sau prin reprezentantul său autorizat definit potrivit OUG nr.77/2009, calculează, declară şi plătesc taxa la bugetul de stat până la data de 25 februarie inclusiv, a anului fiscal pentru care se datoreaza taxa anuala.

Organizatorul de jocuri de noroc care se înființează în cursul anului are obligația de a plăti o taxă lunară reprezentând 2% calculata la totalul taxelor de participare încasate în luna precedentă. Taxa lunara se calculează, se declară şi se plătește la bugetul de stat până la data de 25 inclusiv a lunii următoare celei în care s-au încasat taxele de participare. Anterior, acest paragraf era diferit, iar procentele erau mai mari:

Organizatorul de jocuri de noroc care se înființează în cursul anului are obligația de a plăti o taxă lunară reprezentând 3% din totalul taxelor de participare încasate în luna precedentă, cu excepția organizatorilor de jocuri de noroc la distanță sau jocuri de noroc on line care au obligația de a plăti o taxă lunară de 5% din totalul taxelor de participare încasate în luna precedentă. Taxa se calculează, se declară şi se plătește la bugetul de stat până la data de 25 inclusiv a lunii următoare celei în care s-au încasat taxele de participare. În această situație taxa anuală nu se va mai datora în anul următor celui de înființare

Mai nou, se înființează o activitate finanțată integral din venituri proprii

"Se infiinteza pe langa ONJN o activitate finantata integral din venituri proprii in conformitate cu prevederile Legii nr 500/2002, cu modificarile si completarile ulterioare, pentru promovarea respectarii principiilor si masurilor privind jocurile de noroc responsabile social, astfel cum sunt acestea regelmentate de prevederile art. 2 din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 20/2013 privind infiintarea, organizarea si functionarea Oficiului National pentru Jocuri de Noroc si pentru modificarea si completarea OUG 77/2009 privind organizarea si exploatarea jocurilor de noroc, cu modificarile si completarile ulterioare. Veniturile proprii se constuituie din contributiile organizatorilor jocurilor de noroc licentiati, cu următoarele contribuţii anuale:

(i) organizatorii de jocuri de noroc la distanţă licenţiaţi din clasa I - 5.000 euro anual;
(ii) persoanele juridice implicate direct în domeniul jocurilor de noroc
tradiţionale şi la distanţă licenţiate din clasa II - 1.000 euro anual;
(iii) jocurile la distanţă monopol de stat clasa III - 5.000 euro anual;
(iv) organizatorii de jocuri de noroc tradiţionale licenţiaţi - 1.000 euro
anual.

 • Schimbări importante în sectorul telecom, față de versiunea inițial. Iată noul text privind taxarea

Acordarea licenţelor de utilizare a frecvenţelor radio prin intermediul unor proceduri de selecţie competitivă sau comparativă se realizează dupa cum
urmeaza:
a) În cazul licenţelor pentru benzile de frecventa radio 703-733 MHz/758-788 MHz (2x30MHz), 738-753 MHz (1x15MHz), 880-915 MHz/925-960 MHz (2x35 MHz) se stabileste o valoarea minimală in cuantum de 4% din cifra de afaceri din anul precedent prelungirii, înregistrată la nivelul ramurii CAEN unde se încadrează activitatea de comunicaţii electronice, înmulțită cu numărul de ani pentru care se acordă licența.
b) În cazul licenţelor pentru benzile de frecventa radio 791-821 MHz/ 832-862 MHz (2x30 MHz), 1920-1980/2110-2170 MHz (2x60 MHz), 3400-3800 MHz (400 MHz) se stabileste o valoarea minimală in cuantum de 2% din cifra de afaceri din anul precedent, înregistrată la nivelul ramurii CAEN unde se încadrează activitatea de comunicaţii electronice, înmulțită cu numărul de ani pentru care se acordă licența.”

Prelungirea perioadei de valabilitate a licenţei de utilizare a frecvenţelor radio acordate prin procedură de selecţie este conditionata de plata catre bugetul de stat a unei taxe de licenta in cuantum de 4% din cifra de afaceri din anul precedent prelungirii, înregistrată la nivelul ramurii CAEN unde se încadrează activitatea de comunicaţii electronice, înmulțită cu numărul de ani pentru care se acordă licența.

 • Amenzi la rețelele de comunicații electronice

Furnizorii de reţele de comunicaţii electronice care încheie contracte de instalare, întreţinere, înlocuire a reţelelor de comunicaţii electronice şi a elementelor de infrastructură necesare susţinerii acestora sau efectuează lucrări de acces pe proprietăţi, fără existenţa dreptului de acces sau în lipsa autorizaţiei de construire se sancţionează cu amendă în cuantum de până la 10% din cifra de afaceri, proporţional cu numărul de utilizatori deserviţi fără autorizaţie, respectiv cu câte un procent la 100 de utilizatori.

Efectuarea de lucrări fără autorizaţie de construcţii se constată şi se sanţionează de personalul de control din cadrul Inspectoratului de Stat în Construcţii.

 • Taxă mai mică decât cea din OUG anterior, percepută de ANRE
Contribuţia bănească percepută de la titularii de licenţe în domeniul energiei electrice, al energiei electrice şi termice în cogenerare pentru
componenta energia electrica, al gazelor naturale, este egală cu 2% din cifra de afaceri (anterior era vorba de 3%) realizată de aceștia din activităţile ce fac obiectul licenţelor acordate de ANRE, cifră de afaceri calculată conform reglementărilor ANRE aprobate prin ordin al presedintelui ANRE cu avizul Comisiei Nationale de Strategie si Prognoza.
 • O noutate o reprezintă pensiile militare de stat
Cuantumul pensiilor militare de stat aflate în plată la 31 decembrie a anului anterior, se indexează, din oficiu, începând cu 1 ianuarie a anului în curs, cu ultima rată medie anuală a inflației, indicator definitiv, cunoscut la această dată și comunicat de Institutul Național de Statistică.

Dacă în urma indexării pensiei militare de stat rezultă un cuantum al pensiei nete mai mare decât media soldelor/salariilor lunare nete corespunzătoare soldelor/salariilor lunare brute cuprinse în baza de calcul al pensiei, se acordă acest cuantum rezultat, fără a depăși suma rezultată din aplicarea ratei medii anuale a inflației, în condițiile art.59 alin. (1), asupra mediei soldelor/salariilor lunare nete în cauză.
În cazul indexărilor succesive, cuantumul acordat nu poate depăși suma rezultată din aplicarea ratei medii anuale a inflației.

 • Un alt element nou în ceea ce privește pensiile administrate privat, pe lângă cele anunțate vineri și scrise la începutul articolului:

Obligațiile prevazute la art. 60 alin. (1) din Legea nr.411/2004 privind fondurile de pensii administrate privat, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, astfel cum a fost modificat si completata prin prezenta ordonanta de urgență, se aplică după cum urmează:
a) 50 % din capitalul social minim se varsă până la data de 30 iunie 2019;
b) diferența de capital social minim se varsă până la data de 31 decembrie 2019.


La fel ca în forma inițiala:
 • La fel ca în vechiul proiect, salariații bugetari nu vor fi plătiți pentru orele suplimentare lucrate, cu excepția personalului militar, polițiștilor.

"Prin derogare de la prevederile art. 21 alin (2)-(6) din Legea-cadru nr. 153/2017, cu modificările și completările ulterioare, în perioada 2019 - 2021, munca suplimentară efectuată peste durata normală a timpului de lucru de către personalul din sectorul bugetar încadrat în funcții de execuție sau de conducere, precum și munca prestată în zilele de repaus săptămânal, de sărbători legale și în celelalte zile în care, în conformitate cu reglementările în vigoare, nu se lucrează, în cadrul schimbului normal de lucru, se vor compensa numai cu timp liber corespunzător acestora", menționează documentul.

Prin excepție de la prevederile alin. (1), în anul 2019, pentru activitatea desfășurată de personalul militar, polițiștii, funcționarii publici cu statut special din sistemul administrației penitenciare și personalul civil din instituțiile publice de apărare, ordine publică și securitate națională, în zilele de repaus săptămânal, de sărbători legale și în celelalte zile în care, în conformitate cu reglementările în vigoare, nu se lucrează, se acordă drepturile prevăzute de legislația aferente lunii iunie 2017. Baza de calcul pentru acordarea acestor drepturi o reprezintă solda de funcție/salariul de funcție/salariul de bază cuvenit(ă).

 • Neschimbată a rămas și plafonarea prețului la gaze

În perioada 01.04.2019 – 28.02.2022, producătorii, inclusiv filialele acestora si/sau afiliatii apartinand aceluiasi grup de interes economic care desfasoara atat activitati de extractie cat si activitati de vanzare a gazelor naturale extrase de pe teritoriul Romaniei au obligaţia să vândă cu preţul de 68 lei/MWh cantităţile de gaze naturale rezultate din activitatea de producţie internă curentă către furnizori şi clienţi finali eligibili. In aceasta perioada, producatorul are obligatia sa vanda cu prioritate catre furnizaori, în condiţii reglementate de ANRE, pentru asigurarea intregului necesar de consum al clientilor casnici, din productia curenta si/sau din depozitele de inmagazinare.

Producatorii, inclusiv filialele acestora si/sau afiliatii apartinand aceluiasi grup de interes economic care desfasoara atat activitati de extractie cat si activitati de vanzare a gazelor naturale extrase de pe teritoriul Romaniei nu vor mai incheia contracte de vanzare cu livrare pe teritoriul României, la preturi mai mari de 68 lei/MWh. Diferentele de costuri de achizitie din anii 2018 si 2019 ale furnizorilor, nerecuperate prin preturile practicate, se vor recupera pana la data de 30.06.2022, conform reglementarilor ANRE;

Pretul de achizitie plătit de furnizori pentru gazele din producția internă curentă necesare pentru acoperirea consumului clienților finali nu poate depăși valoarea de 68 lei/MWh, indiferent de vânzător.”

 • Termenele rămân aceleași pentru restituirea taxei auto

Restituirea sumelor prevăzute la alin. (1) se realizează, în baza deciziilor emise de organul fiscal central competent, potrivit prevederilor Legii nr. 207/2015, cu modificările şi completările ulterioare, astfel:

a) pentru taxa specială pentru autoturisme şi autovehicule, taxa pe poluare pentru autovehicule, taxa pentru emisiile poluante provenite de la autovehicule,
în perioada 1 ianuarie 2018 - 30 iunie 2019;
b) pentru timbrul de mediu pentru autovehicule, în perioada 1 septembrie 2018 – 30 iunie 2019.”

 • Rămân prevederi speciale în sectorul construcțiilor

În perioada 1 ianuarie 2019-31 decembrie 2028, inclusiv, pentru persoanele fizice care realizează venituri din salarii şi asimilate salariilor realizate în baza contractelor individuale de muncă încheiate cu angajatori care desfășoară activități în sectorul construcții și care se încadrează în condițiile prevăzute la art 60 pct. 5, cota contribuției de asigurări sociale prevăzută la art. 138 lit.a) se reduce cu cota de 3,75%.

 • Acciza specifică la țigare, le fel ca în proiectul inițial

Acciza specifică exprimată în lei/1.000 de țigarete se determină anual, pe baza prețului mediu ponderat de vânzare cu amănuntul, a procentului legal aferent accizei ad valorem și a accizei totale al cărei nivel este prevăzut în anexa nr. 1. Această acciză specifică se aprobă prin ordin al ministrului finanțelor publice care se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I, până la 1 martie. În perioada 1 ianuarie 2019 - 31 martie 2019 acciza specifică pentru țigarete este de 372,73 lei/1.000 țigarete.”


Citeste doar ceea ce merita. Urmareste-ne si pe Facebook si Instagram.

9904 vizualizari

 • +4 (6 voturi)    
  doar o intrebare (Sâmbătă, 22 decembrie 2018, 8:26)

  xyz2033 [utilizator]

  pt cei care doresc banii jos din Pilonul II de pensii, cum se pot retrage definitiv, inainte de varsta pensionarii sau in caz de handicap major.
  apreciez raspunsuri pe intrebarea ridicata.
 • +6 (10 voturi)    
  Jocuri de noroc (Sâmbătă, 22 decembrie 2018, 8:41)

  imi_pasa_de_romania [utilizator]

  Cea mai "legala" munca a mafiotilor.
  • +3 (3 voturi)    
   Incredibil (Sâmbătă, 22 decembrie 2018, 13:52)

   FanelJr [utilizator] i-a raspuns lui imi_pasa_de_romania

   E incredibil ca se reduce impozitarea jocurilor de noroc.
   La fiecare bloc aproape a aparut cate o sala de jocuri de noroc sau de pariuri.
   Multumim PSD pentru ca a transformat Romania intr-un Las Vegas.

   Ma intreb, ce fundament concret au avut sa reduca fiscalitatea la jocuri de noroc? Fundamentul care e, sa incurajeze romanii sa-si joace banii la noroc?
   • +1 (3 voturi)    
    Daca vrei neoficial... (Sâmbătă, 22 decembrie 2018, 14:25)

    imi_pasa_de_romania [utilizator] i-a raspuns lui FanelJr

    Multi interlopi care se "pensioneaza" o fac in general pe cazinouri, baruri "premium" (asa zisele lounge-uri), cabinete de "frumuseturi" premium sau isi fac mall-uri.
    Fii fara grija ca sunt destui care finanteaza PSD-ul.

    Intreaba-te asa: cate controale o fi facut ANAF la cazinouri? Daca vrei sa inveti contabilitate adevarata, du-te acolo. Cred ca nu e vreunul fara contabilitate dubla.

    Oficial sigur vor aparea diverse gen ca sunt persecutate, ca nu au profit mare etc etc
 • +7 (11 voturi)    
  aham (Sâmbătă, 22 decembrie 2018, 9:57)

  liviu_ [utilizator]

  da sa mut banii de la PII la PIII nu pot?!
  sau de la PI la PIII asa mi s-ar parea corect.,.. da normal ca nu pot....
  statu vrea sa puna mana pe niste miliarde din banii NOSTRII ca sa amane criza pana cand pleaca ei de la guvernare!
 • -6 (14 voturi)    
  mda (Sâmbătă, 22 decembrie 2018, 11:22)

  cucuveauamov [utilizator]

  la fiecare masura, marca "Ciuma Rosie", ni se anunta sfarsitul economiei (lumii, universului etc.). Constatam apoi ca sfarsitul lumii nu vine, in schimb nivelul de trai si economia cresc. E ceva putred aici.
  • +5 (7 voturi)    
   O precizare (Sâmbătă, 22 decembrie 2018, 12:19)

   Prostu' satului [utilizator] i-a raspuns lui cucuveauamov

   Creste nivelul de trai al unora. Ailalti platesc.
   Si, ce sa vezi, ca prin minune, creste nivelul de trai al pesedistilor si acolitilor loi, plus tot neamul cel neadormit si cortegiul de amante si paduchi care-i inconjoara.
   Mai creste, mai putin dar totusi creste si nivelul de trai al armatei de bugetari - pentru ca ei sunt mai bine pregatiti si mai competenti, dupa cum ne incredinteaza Olguta, decat idiotii aia de la privat.
   De vreme ce totul e mai bine si mai caldut la stat, concluzia logica este ca ar trebui sa se puna de-o mare nationalizare si totul sa redevina de stat, ca-n vremurile bune, luminoase si imbelsugate din anii 80.
   Iar cand o veni nota de plata pentru toate elucubratiile astea, vorba cuiva mai sus, Dragnea & Co se vor da elegant la o parte si-i vor lasa pe ceilalti sa deconteze toate magariile facute acum.
   Ca doar stiu foarte bine cum se face - asa au facut si-n 1996, dupa inghetul de pe vremea lui Vacaroiu, asa au facut si-n 2008, dupa dezmatul bugetar al caporalului lui Dragnea, zis si Tariceanu.
  • +3 (5 voturi)    
   nivelul de trai creste?! (Sâmbătă, 22 decembrie 2018, 12:34)

   liviu_ [utilizator] i-a raspuns lui cucuveauamov

   sotiei mele (lucreaza la stat cu studii superioare si ceva vechime) i-a "crescut" salariu cu -200 lei!
   mie, , la privat, mi-a ramas salariu la fel... in schimb cheltuielile au crescut cu minim 500 lei / luna (multumim cresterii salariului minim si a inflatiei) si a trebuit sa renunt la o parte din confortul personal din cauza asta....

   am simtit cresterea nivelului de trai cu varf si indesat!!!!

   ceea ce nu pricepi tu... sau nu vrei sa pricepi... e ca aceste masuri nu se vad imediat, ci in timp... pe termen scurt stau pune manca pe 4-5 miliarde de euro.... o sa arunce iar cu bani si pomeni.... dar pana in 20-20 o sa se simta cu varf si indesat aceste masuri.... si cel mai probabil o sa intram in recesiune CEL TARZIU in 2019.... si sunt convind ca cei care anuntau "apocalipsa" nu spuneau "maine" ci tot asa: 2019, 2020. dar na... un postac tre sa fie postac si nu poate accepta ca aia care ii dau bani mint!

   PS: sunt tare curios care sunt aia carrora le-a crescut nivelul de trai.... pentru ca cei cu care am vb eu (si cunosc ceva lume) se plange exact de contrariu!
   • 0 (2 voturi)    
    ce muncesti tu (Sâmbătă, 22 decembrie 2018, 17:39)

    miculescu-rucar [utilizator] i-a raspuns lui liviu_

    la privat , ca toata ziua bati netul injurand Romania si pe romani ?
    sau ptr asta esti platit la privat! da si tu mai repede din clape , ia cu dero sa faci spume mai multe pe net si o sa-ti creasca leafa !
    • 0 (0 voturi)    
     nu ca esti prost, (Duminică, 23 decembrie 2018, 8:22)

     danut lupascu [utilizator] i-a raspuns lui miculescu-rucar

     dar, mai si flueri, mai sai si in sus, putoare birocrata, de spui ca aia d ela priviatii bat net
  • +2 (4 voturi)    
   Datorii externe (Sâmbătă, 22 decembrie 2018, 13:31)

   imi_pasa_de_romania [utilizator] i-a raspuns lui cucuveauamov

   Oare alea de unde sunt? Crezi ca apar din neant? De ce crezi ca vor sa foloseasca fonduri europene planificate sa intre in "uz" peste 3-4-5 ani incepand din 2019? De ce crezi ca se tot fac fonduri si sug banii de firme profitabile?

   Alegi: ori este postac, ori este indolent ori esti praf. Merge si varianta "toate la un loc".
  • 0 (4 voturi)    
   Asa e! (Sâmbătă, 22 decembrie 2018, 13:53)

   FanelJr [utilizator] i-a raspuns lui cucuveauamov

   Ai perfecta dreptatate, sfarsitul lumii nu vine.
   Asa e si cu cancerul, vine incet si pe nesimtite. Si lumea nu se termina. Mori doar tu.
 • 0 (2 voturi)    
  Nu pot să zic altceva decat (Sâmbătă, 22 decembrie 2018, 14:18)

  Rescator [utilizator]

  NIȘTE TICĂLOȘI,NIȘTE TICĂLOȘI,NIȘTE TICĂLOȘI și mari rapandule.


Abonare la comentarii cu RSS

ESRI

Întâlniri on-line | #deladistanță

Top 10 articole cele mai ...Hotnews
Agenţii de ştiri
Siteul Hotnews.ro foloseste cookie-uri. Cookie-urile ne ajută să imbunatatim serviciile noastre. Mai multe detalii, aici.powered by
developed by