​Anul trecut când s-a dat șomaj tehnic, prin aceeași ordonanță au putut beneficia de o indemnizație și avocați, persoane fizice care obțin venituri exclusiv din drepturile de autor și drepturile conexe, precum și PFA, profesii libere. Aceste categorii vor trebui să depună Declarația Unică 2021.

Declaratia unica 2021Foto: anaf

(Indemnizația era de 75% din salariul mediu brut, adică 4.071 lei, ceea ce se traduce în 2.400 lei net).

Un reprezentant ANAF, Victor Drăghici, expert superior, a realizat un material pentru aceștia, în sensul completării corespunzătoare a Declarației Unice.

Potrivit acestuia, obligaţiile fiscale datorate se calculează pentru fiecare lună din anul 2020 pentru care s-a încasat indemnizaţia, după cum urmează:

1. Contribuţia de asigurări sociale datorată se determină prin aplicarea cotei de contribuţie de 25%, prevăzută la art. 138 din Codul fiscal, asupra indemnizaţiei brute încasate;

2. Contribuţia de asigurări sociale de sănătate datorată se determină prin aplicarea cotei de contribuţie de 10%, prevăzute la art. 156 din Codul fiscal, asupra indemnizaţiei brute încasate;

3. Impozitul pe venit datorat se determină prin aplicarea cotei de impozitare de 10% asupra sumei reprezentând diferenţa dintre indemnizaţia brută încasată şi contribuţia de asigurări sociale datorată, în sistemul public de pensii sau contribuţia de asigurări sociale datorată, în sistemul propriu de pensii şi contribuţia de asigurări sociale de sănătate datorată, conform dispoziţiilor art. 78 alin. (2) lit. b) din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare.

Citește întregul document care conține și Modul de completare a formularului 212 - Declaraţie unică pentru aceste categorii de persoane.

Citește și:

Zece răspunsuri ale ANAF la întrebările contribuabililor pe tema Declarației unice 2021 pentru cei care realizează venituri din activități independente

Șase răspunsuri ale ANAF la întrebările contribuabililor pe tema Declarației unice 2021 pentru cei care realizează venituri din chirii