Până la urmă, Ministerul Finanțelor a decis să ia măsuri în privința noutăților introduse în Ordonanța trenuleț (130/2021) în ceea ce privește reincriminarea unor fapte de evaziune. HotNews.ro a atras atenția în urmă cu câteva zile cu privire la un aspect, faptul că de la 1 martie ar putea să curgă dosare penale de la ANAF, chiar dacă statul este dator firmelor.

FiscalitateFoto: DreamsTime

Ceea ce modifică acum Ministerul Finanțelor rezolvă problema.

Proiect OUG - corectare Ordonanta trenulet - reincriminarea unor fapte de evaziune (click pentru a deschide)

Așa cum știm, constituie infracţiuni şi se pedepsesc cu închisoare de la 1 an la 5 ani sau cu amendă reţinerea şi neplata, încasarea şi neplata, în cel mult 60 de zile de la termenul de scadenţă prevăzut de lege, a impozitelor şi/sau contribuţiilor restante. Este vorba despre cele cu reținere la sursă.

Noutatea (conform proiectului MF):

Faptele nu se pedepsesc dacă neplata sumelor la expirarea termenului de 60 de zile a fost determinată de neîncasarea creanțelor de către contribuabil, de achitarea de către acesta a unor datorii sau efectuarea unor plăți aferente unor cheltuieli, necesare continuării activității acestuia.

Sesizarea formulată conform Codului de procedură penală pentru faptele prevăzute se depune de organele de control fiscal sau alte organe competente, numai după analizarea de către acestea a situației contribuabilului, analiză în urma căreia se constată că neplata sumelor la expirarea termenului de 60 de zile nu se datorează neîncasării creanțelor, achitării unor datorii sau efectuării unor plăți aferente unor cheltuieli, necesare continuării activității acestuia.

Pe scurt, se ține cont de toate creanțele, nu doar cele de la stat și, în plus, și de datoriile aferente funcționării activității.

Modificările sunt foarte bune. Se rezolvă o posibilă problemă ce putea să apară din cauză noilor prevederi introduse prin OUG Trenuleț. Așteptăm acum să o vedem adoptată și publicată în Monitorul oficial până la finalul lunii februarie.