Pentru că a crescut salariul minim la 3.000 de lei brut, cei care vor încheia contracte cu Casa de Pensii pentru a cumpăra vechime în muncă vor trebui să scoată mai mulți bani din buzunar. De precizat că există posibilitatea să cotizezi și cu sume mai mari, adică peste nivelul respectiv.

MuncaFoto: Wutthichai Luemuang | Dreamstime.com

În primul rând trebuie precizat că multe persoane nu îndeplinesc condiția stagiului de cotizare pentru a accede la pensia pentru limită de vârstă sau anticipată. Ele pot să contribuie la sistem prin plata contribuțiilor de asigurări sociale pe o perioadă de 6 ani anterioară datei încheierii contractului de asigurare socială.

Asta s-a introdus prin OUG 163/2020, care ulterior a fost modificată prin legea 168/2021.

Plata contribuției se efectuează într-o singură tranșă sau eșalonat, în tranșe lunare, până la data de 31 august 2023

Conform legii, plata contribuției de asigurări sociale datorate se efectuează într-o singură tranșă sau eșalonat, în tranșe lunare, până la data de 31 august 2023.

În situația în care la data de 31 august 2023 contribuția de asigurări sociale datorată nu este achitată în întregime, stagiul de cotizare se constituie corespunzător plății efectuate.

Plata contribuției de asigurări sociale se efectuează prin orice mijloc de plată, inclusiv în numerar, la casieria casei teritoriale de pensii în raza căreia se află domiciliul persoanei interesate sau mandatarului desemnat de aceasta prin procură specială.

Pentru 1 an va trebui să plătești 9.000 de lei

Perioadele de timp pentru care se poate încheia contractul de asigurare socială și efectua plata contribuției de asigurări sociale sunt cele cuprinse între data împlinirii vârstei de 18 ani și data împlinirii vârstei standard de pensionare.

Așa cum am explicat mai sus, baza lunară de calcul al contribuției de asigurări sociale o constituie venitul lunar asigurat înscris în contractul de asigurare socială care nu poate fi mai mic decât salariul de bază minim brut pe țară garantat în plată în vigoare la data încheierii contractului de asigurare socială.

Având în vedere că salariul minim a urcat la 3.000 de lei brut de la 1 ianuarie 2023, cota urcă la 750 lei, de la 638 de lei în 2020.

Adică, dacă cineva vrea să cumpere 1 an, atunci va trebui să plătească 9.000 de lei.

Principalele măsuri convenite în Coaliție legat de vârsta de pensionare și de pensii

Potrivit amendamentelor asumate de Coaliție, de anul viitor judecătorii și procurorii se pot pensiona dacă au cel puțin 25 de ani vechime și pot beneficia de o pensie de serviciu în cuantum de 80% din baza de calcul reprezentată de media indemnizaţiilor de încadrare brute lunare şi sporurile cu caracter permanent, aferente oricăror 12 luni consecutive din ultimii 10 ani de activitate înainte de data pensionării. Vârsta minimă de pensionare este de 50 de ani și crește, etapizat, până la 60 până în 2035.

Cuantumul pensiei nete nu poate fi mai mare decât 100% din media veniturilor nete aferente bazei de calcul, se arată în amendamentele depuse.

De asemenea, potrivit ultimelor modificări vârsta standard de pensionare va crește la 65 de ani, până în 2035, pentru militari, diplomați și personalul auxiliar din instanțe.

Totodată, s-a decis impozitarea cu 30% pentru partea din venitul din pensii care depășește nivelul câștigului salarial mediu brut utilizat la fundamentarea bugetului asigurărilor sociale de stat și excede aplicării principiului contributivității. În prezent, câștigul salarial mediu brut este de 6.700 de lei.

O altă decizie se referă la faptul că nu se mai pot cumula mai multe pensii speciale, iar cele aflate în plată se recalculează.

Coliția a decis să se elimine pensia de serviciu pentru o serie de categorii cum ar fi personalul de specialitate juridiciar asimilat judecatorilor si procurorilor, personalul încadrat pe funcții de execuție specifice în cadrul misiunilor diplomatice, personalul asimilat funcționarilor publici parlamentari.

Nu există amendamente care să vizeze pensiile speciale ale parlamentarilor.

Sursă foto: Dreamstime.com