​Compania Naţională de Căi Ferate “CFR” SA a lansat licitaţia pentru achiziţia serviciilor de proiectare şi execuţie a lucrărilor de modernizare pe secțiunile Caransebeș - Lugoj (lotul 1) și Lugoj - Timișoara Est (lotul 2), pentru creșterea vitezei de circulație la 160 km/h pentru trenurile de călători şi 120 km/h pentru trenurile de marfă. Valoarea estimată a contractelor trece de 3,1 miliarde lei, adică peste 600 milioane euro. Vitezele au scăzut mult în ultimele două decenii și trenurile fac peste 100 de minute între Caransebeș și Timișoara, viteza medie fiind 60 km/h.

Lucrari feroviareFoto: CFR Infrastructura

În 1995 cele mai rapide trenuri făceau 65-70 de minute între Timișoara și Caransebeș, iar în prezent cele mai rapide fac peste 100 de minute. Magistrala 900 a decăzut enorm, iar aici puteți cum au ajuns trenurile București - Timișoara să facă mai mult decât în 1939.

Valoarea financiară totală estimată a contractelor este de 3.180.021.255,45 lei, lei fără TVA, din care 1.437.751.581,09 lei, fără TVA, pentru secțiunea Caransebeș - Lugoj (lotul 1), respectiv 1.742.269.674,36 lei, fără TVA, pentru secțiunea Lugoj - Timișoara Est (lotul 2), sursa de finanţare fiind asigurată din Fonduri Externe Nerambursabile, Programe din Fondul de Coeziune (FC).

La finalizarea lucrărilor, timpul de parcurs dintre Caransebeș și Timișoara va fi de sub o oră pentru trenurile de călători

Durata de implementare a contrctului este de 102 luni, din care 6 luni pentru proiectare, 36 luni pentru execuția lucrărilor, iar perioada de garanție a obiectivului este de 60 de luni. Termenul limită pentru primirea ofertelor este 26.07.2021, deschiderea acestora urmând să aibă loc în aceeaşi zi la ora 15.00. Anunţul de participare la procedura licitaţie deschisă, conţinând informaţii asupra modului de desfăşurare a procedurii, precum şi documentaţia de atribuire, sunt disponibile în Sistemul Electronic de achizitii publice (S.E.A.P.).

Proiectul de modernizare pe cele două subsecțiuni Caransebeș - Lugoj (Lot 1) şi Lugoj - Timișoara Est (Lot 2) cuprinde lucrări complexe de infrastrutură şi suprastructură feroviară (terasamente, linii, stații C.F, consolidarea lucrărilor de artă, lucrări de instalații, energoalimentare, telecomunicaţii) și de protecţia mediului.

Obiective principalele ale programului de modernizarea pe tronsonul feroviar Caransebeș - Lugoj - Timișoara Est sunt:

  • îmbunătățirea geometriei traseului și sporirea capacității portante a căii pentru a permite circulația trenurilor cu viteza de până la 160 km/h;
  • ·modernizarea staţiilor şi haltelor de mişcare, adaptând capacitatea de exploatare la volumul de trafic şi la necesităţile tehnologice;
  • ·modernizarea clădirilor staţiilor de călători, construirea de pasarele şi ridicarea nivelului peroanelor, în conformitate cu standardele europene în vigoare;
  • ·dublarea liniei pe toată lungimea;
  • construcţia a două clădiri de mentenanţă în staţiile Caransebeş şi Timişoara Nord;
  • montare de panouri fonoabsorbante şi/sau soluţii alternative de reducere a nivelului de zgomot, pe segmentele de cale ferată ce străbat localități;
  • instalaţii de centralizare electronică şi introducerea sistemului de siguranţă ERTMS (ETCS nivel 2 + GSM-R);
  • ·modernizarea echipamentului de telecomunicaţii;
  • ·montarea de încălzitoare de macaz pe liniile de primire-expediere, în staţii, în halte de mişcare şi la ramificaţii, pentru a combate efectele înzăpezirii liniei CF.

Prin modernizarea infrastructurii şi suprastructurii feroviare pe cele două secțiuni se vor asigura condiţii tehnice pentru circulaţia cu viteza de 160 km/h pentru trenurile de călători şi de 120 km/h pentru trenurile de marfă, creşterea gradului de confort şi de siguranţă a traficului feroviar.

Ce cuprinde proiectul de modernizare:

Pe tronsonul 1:

- vor fi construiți 24 de km de linii noi;

- se vor reabilita 12 poduri și 49 de podețe;

- va fi construit un pasaj denivelat;

- se vor implementa 4 instalații de centralizare electronică;

- se reabilitează clădirile pentru călători din Caransebeș, Zăgujeni și Găvojdia, iar cea din Căvăran se va reconstrui;

- încă o clădire nouă va fi ridicată în gara din Caransebeș, pentru mentenanța și revizia trenurilor.

Pe tronsonul 2:

- vor exista 20 de km de linii noi;

- 14 poduri și 40 de podețe vor fi reabilitate și se va construi un pasaj denivelat;

- și pe acest tronson vor fi implementate instalații de centralizare electronică - 5 la număr;

- se vor reconstrui sau reabilita clădirile gărilor din stațiile Lugoj, Belinț, Topolovăț, Recaș și Remetea Mare.