Valentin Jucan, membru in Consiliul National al Audiovizualului, a transmis marti catre Presedintie si Guvern o scrisoare deschisa cu un proiect de Ordonanta de Urgenta pentru infiintarea unui Fond audiovizual prin intermediul caruia sa se asigure un sprijin financiar pentru cele mai importante posturi TV private. Masura este motivata de scaderea drastica a sumelor obtinute de catre principalele posturi de televiziuni, din difuzarea de publicitate, precum si de faptul ca furnizorii TV obtin venituri importante prin retransmisia gratuita a programelor televiziunilor private ce s-au declarat libere la retransmisie. Furnizorii de servicii TV ar trebui sa contribuie cu 5% din veniturile anuale la acest Fond, in caz contrar urmand sa primeasca amenzi intre 50.000 lei si 100.000 lei.

Valentin JucanFoto: AGERPRES
  • "Fondul audiovizual se constituie prin colectarea, anuala, a unei contributii de 5% din veniturile realizate de distribuitorii care retransmit servicii de programe de televiziune prin retele de comunicatii electronice, precum si din taxele percepute de Consiliu pentru eliberarea licentelor audiovizuale, prelungirea valabilitatii licentelor audiovizuale si eliberarea avizelor de retransmisie", se arata in proiectul de Ordonanta de Urgenta.

Cand si unde vor plati furnizorii de servicii TV contribuatia de 5% catre Fondul Audiovizual:

  • (1) Distribuitorii care retransmit servicii de programe de televiziune prin retele de comunicatii electronice sunt obligati sa transmita, pana la data de 31 mai a anului curent, pentru perioada cuprinsa  intre 1 ianuarie si 31 decembrie a anului precedent, datele oficiale privind veniturile realizate prin retransmisia programelor de televiziune furnizate utilizatorilor finali.    
  • (2) Pe baza datelor transmise potrivit dispozitiilor alineatului 1, distribuitorii care retransmit servicii de programe de televiziune prin retele de comunicatii electronice vor depune la Consiliul National al Audiovizualului, intr-un cont special deschis la trezoreria Municipiului Bucuresti, pana la data de 30 iunie, contributia de 5% din veniturile realizate prin retransmisia programelor de televiziune catre utilizatorii finali.

In cazul virarii cu intarziere a sumelor datorate Fondului, CNA va percepe dobanzi si penalitati de intarziere si poate aplica si proceduri de executare silita

  • "-Pentru virarea cu intarziere a sumelor ce constituie contributia la Fondul audiovizual,  de catre distribuitorii care retransmit servicii de programe de televiziune prin retele de comunicatii electronice, Consiliul va percepe dobanzi si penalitati de intarziere, in conformitate cu prevederile legale privind regimul impozitelor si taxelor datorate bugetului de stat.
  • -Pentru urmarirea si realizarea incasarii contributiilor datorare Fondului audiovizual, Consiliul este autorizat sa aplice procedurile de executare silita, in conformitate cu dispozitiile legale in vigoare". 

Redam mai jos integral Scrisoarea deschisa si Proiectul de Ordonanta de Urgenta transmise catre Presedintele si Premierul Romaniei de catre membrul CNA:

SCRISOARE DESCHISA

Domnului Klaus Werner IOHANNIS, Presedintele Romaniei

Domnului Victor PONTA, Prim-ministru

Bucuresti, 14 Aprilie 2015

Stimati domni,

Am convingerea ca aveti toate datele referitoare la situatia financiara in care se afla majoritatea televiziunilor importante din Romania, fie ele generaliste sau axate pe stiri si dezbateri.

Din punct de vedere legislativ sau a politicilor fiscale, dezvoltarea audiovizualului din Romania nu a beneficiat niciodata de sprijinul necesar din partea Executivului sau a Legislativului. Aceasta lipsa de viziune si de reactie la aglomerarea spatiului in care televiziunile isi desfasoara activitatea ne pozitioneaza acum in situatia de a constata incapacitatea acestora de a mai functiona in spiritul a ceea ce inseamna presa independenta. Piata de publicitate sufera transformari majore, o parte importanta fiind transferata in mediul on-line. Veniturile televiziunilor sunt tot mai mici iar goana dupa rating/venituri creeaza programe care exhiba lipsa de moralitate si decenta. Informarea corecta a publicului este, de prea mult timp, o norma aplicata in functie de disponibilitatea "sursei" de finantare a postului de televiziune.

Insolventa si falimentul unor televiziuni importante nu pot fi abordate precum iesirea de pe piata a unor firme nesemnificative.

Consider ca, deja, timpul se scurge in defavoarea posturilor de televiziune, existand riscul sa ajungem in situatia unui colaps audiovizual, incununat si de un faliment al postului public de televiziune - TVR.

In aceste conditii, proiectele majore ale Romaniei si dezbaterile publice necesare pentru consolidarea constiintei colective in legatura cu reformarea statului vor fi fundamental afectate.

In calitate de garant al interesului public, membru al Consiliului National al Audiovizualului, va propun un prim pas in sprijinul televiziunilor din Romania, inainte ca acestea sa dispara sau sa isi piarda definitiv increderea publicului. Proiectul de Ordonanta de urgenta pe care il supun atentiei domniilor voastre reprezinta sprijinul asteptat de televiziuni.

Pentru alinierea Romaniei la normele Uniunii Europene, in sprijinul programului de trecere a televiziunilor la digitalizare, Guvernul va adopta o Ordonanta in care textul pe care vi-l propun poate fi inclus.

Dumneavoastra, domnule Prim-ministru, puteti face primul pas spre salvarea televiziunilor.

Cu siguranta acestea vor reveni la normalitate, decenta, respect pentru public, iar taxele si impozitele pe care acestea le datoreaza statului vor putea fi achitate.

Valentin-Alexandru JUCAN

MEMBRU IN

CONSILIUL NATIONAL AL AUDIOVIZUALULUI

PROIECT

ORDONANTA DE URGENTA

pentru modificarea si completarea Legii audiovizualului nr 504/2002, cu modificarile si completarile ulterioare

In temeiul art. 115 alin. 4 din Constitutia Romaniei, republicata, Guvernul Romaniei adopta prezenta Ordonanta de urgenta.

Art. I

Legea audiovizualului nr. 5004/2002, cu modificarile si completarile ulterioare, se modifica si se completeaza dupa cum urmeaza:

1. Dupa articolul 17, alineatul (4), se introduc doua noi alineate (41) si (42), cu urmatorul continut:

(41)

Consiliul va urmari si va asigura incasarea resurselor financiare din care se constituie Fondul audiovizual, precum si distribuirea acestora catre posturile de televiziune, potrivit dispozitiilor art. 216 din prezenta lege.

(42)

Consiliul este autorizat sa stabileasca, prin decizie, procedura de incasare a resurselor financiare ale Fondului audiovizual si de distribuire a acestora catre beneficiari.

2. Dupa articolul 20, se introduc trei noi articole, cu urmatorul continut:

Art. 211

Pentru asigurarea libertatii de informare, a diversitatii de opinie si a pluralismului in domeniul serviciilor de televiziune, precum si pentru sustinerea programelor de educativ-culturale, se instituie Fondul audiovizual.

Art. 212

(1) Fondul audiovizual se constituie prin colectarea, anuala, a unei contributii de 5% din veniturile realizate de distribuitorii care retransmit servicii de programe de televiziune prin retele de comunicatii electronice, precum si din taxele percepute de Consiliu pentru eliberarea licentelor audiovizuale, prelungirea valabilitatii licentelor audiovizuale si eliberarea avizelor de retransmisie.

(2) Cuantumul taxelor prevazute la alin. 1 se stabileste prin Hotarare de Guvern la propunerea Consiliului; taxele pot fi reactualizate anual.

Art. 213

(1) Distribuitorii care retransmit servicii de programe de televiziune prin retele de comunicatii electronice sunt obligati sa transmita, pana la data de 31 mai a anului curent, pentru perioada cuprinsa intre 1 ianuarie si 31 decembrie a anului precedent, datele oficiale privind veniturile realizate prin retransmisia programelor de televiziune furnizate utilizatorilor finali.

(2) Pe baza datelor transmise potrivit dispozitiilor alineatului 1, distribuitorii care retransmit servicii de programe de televiziune prin retele de comunicatii electronice vor depune la Consiliul National al Audiovizualului, intr-un cont special deschis la trezoreria Municipiului Bucuresti, pana la data de 30 iunie, contributia de 5% din veniturile realizate prin retransmisia programelor de televiziune catre utilizatorii finali.

Art. 214

(1) Sumele datorate pentru contributia prevazuta de dispozitiile art. 212 alin. 1 reprezinta cheltuiala deductibila la calculul profitului impozabil.

(2) Contributiile prevazute la alin. 1 se aplica asupra totalului veniturilor realizate din care s-a dedus taxa pe valoarea adaugata aferenta.

Art. 215

(1) Pentru virarea cu intarziere a sumelor ce constituie contributia la Fondul audiovizual, de catre distribuitorii care retransmit servicii de programe de televiziune prin retele de comunicatii electronice, Consiliul va percepe dobanzi si penalitati de intarziere, in conformitate cu prevederile legale privind regimul impozitelor si taxelor datorate bugetului de stat.

(2) Pentru urmarirea si realizarea incasarii contributiilor datorare Fondului audiovizual, Consiliul este autorizat sa aplice procedurile de executare silita, in conformitate cu dispozitiile legale in vigoare.

(3) Dobanzile si penalitatile de intarziere, incasate in conformitate cu dispozitiile alin. 1, constituie surse la Fondul audiovizual si se utilizeaza potrivit prevederilor art. 216.

Art. 216

Sumele colectate in Fondul audiovizual vor fi virate, in mod egal, prin decizie a Consiliului, in contul si in beneficiul posturilor private de televiziune care furnizeaza servicii de programe cu caracter generalist, ori de stiri, informatii si dezbaterii, declarate libere la retransmisie, fara conditionari tehnice sau financiare si care se bucura de un interes public semnificativ, fiind situate pe primele 10 pozitii ocupate in lista must carry, stabilita potrivit dispozitiilor art. 82 din prezenta lege, de catre televiziunile cu caracter generalist, ori de cele de stiri si dezbaterii.

3. Dupa articolul 91, se introduce un nou articol, 911 cu urmatorul continut:

Art. 911

Constituie contraventie si se sanctioneaza cu amenda intre 50.000 lei si 100.000 lei nerespectarea de catre furnizorii de servicii de retransmisie a programelor de televiziune a obligatiilor ce le revin potrivit dispozitiilor art. 213.

NOTA DE FUNDAMENTARE

Potrivit articolului 31 alineatul 2 din Constitutia Romaniei, autoritatile publice sunt obligate sa asigure informarea corecta a cetatenilor asupra treburilor publice si asupra problemelor de interes personal.

In acelasi timp, alineatul 4 al aceluiasi articol, precum si Legea audiovizualului nr. 504/2002 cu modificarile si completarile ulterioare, obliga mijloacele de informare in masa, publice si private, sa asigure informarea corecta a opiniei publice.

Pe de alta parte, pentru garantarea si exercitarea efectiva a libertatii de exprimare, ca drept fundamental si caracteristica esentiala a existentei si funtionarii democratice a societatii romanesti, posturile private de televiziune au un rol important. Spre deosebire, insa, de serviciile publice de televiziune, a caror functionare este asigurata prin colectarea, potrivit legii, a taxei Radio ¬ TV, precum si prin alocatii financiare asigurate de la bugetul de stat, posturile de televiziune cu capital privat isi asigura sursele de finantare din difuzarea, in limitele legale, a comunicarilor comerciale audiovizuale, indeosebi a publicitatii.

In ultimii ani, pe fondul crizei economice, piata de publicitate a cunoscut scaderi considerabile si, in acelasi timp, numarul radiodifuzarilor a crescut semnificativ, ceea ce a generat diminuarea drastica a sumelor obtinute din difuzarea publicitatii de catre radiodifuzorii privati, cu consecinte ce pot genera intrarea in insolventa sau chiar lichidarea activitatii societatilor comerciale titulare de licente audiovizuale.

La nivel european, precum si in Romania, posturile private de televiziune au un rol public major pentru democratie - in special prin asigurarea libertatii de informare, a diversitatii de opinie si a pluralismului, precum si pentru educatie, cultura si divertisment.

Programele furnizate de posturile private de televiziune ajung la cunostinta si in atentia publicului indeosebi prin retransmisia programelor audiovizuale de catre furnizorii de asemenea servicii, prin intermediul retelelor de comunicatii electronice, inclusiv a celor care utilizeaza exclusiv spectrul radio. Potrivit datelor statistice furnizate de Autoritatea Nationala pentru Administrare si Reglementare in Comunicatii (ANCOM), numarul abonatilor la serviciile de retransmisie a programelor audiovizuale este de peste 6 milioane de gospodarii, numarul abonatilor fiind in crestere, indeosebi la serviciile furnizate prin intermediul retelelor de cablu si la retelele satelit de tip DTH (direct to home). Rata de acoperire, la nivelul gospodariilor populatiei, prin retelele de servicii de retransmisie a programelor de televiziune este de peste 85%.

Corelativ cu dezvoltarea retelelor de servicii de retransmisie a programelor audiovizuale, cele mai importante dintre posturile private de televiziune, cu caracter generalist ori cu specific de stiri, informatii si dezbateri, s-au declarat, in conformitate cu dispozitiile Legii audiovizualului si ale Directivei europene privind 'serviciul universal', libere la retransmisie, fara conditionari tehnice sau financiare, ceea ce da posibilitatea operatorilor economici care asigura serviciile de retransmisie sa preia si sa retransmita catre cetateni, in mod gratuit, continutul programelor difuzate de televiziunile private incluse, potrivit legii, in lista 'must carry'.

Avand in vedere scaderea drastica a sumelor obtinute de catre principalele posturi de televiziuni, din difuzarea de publicitate, precum si faptul ca furnizorii de servicii de retransmisie obtin venituri importante prin retransmisia gratuita a programelor televiziunilor private ce s-au declarat libere la retransmisie, prin prevederile prezentei Ordonante de urgenta, care completeaza dispozitiile Legii audiovizualului, se instituie Fondul audiovizual prin intermediul caruia sa se asigure un sprijin financiar pentru acele televiziuni cu capital privat care se bucura, in randul telespectatorilor de interes si audienta importante.

Resursele ce vor constitui Fondul audiovizual sunt constituite dintr-o contributie anuala de 5% din veniturile realizate de furnizorii de retele publice de comunicatii electronice care retransmit servicii de programe de televiziune prin intermediul acestor retele, precum si din instituirea unor taxe ce urmeaza a fi percepute de Consiliul National al Audiovizualului pentru eliberarea licentelor audiovizuale, prelungirea valabilitatii licentelor audiovizuale si eliberarea licentelor de retransmisie.

In legatura cu instituirea taxelor percepute de Consiliul National al Audiovizualului (C.N.A.) este important de precizat faptul ca, in cele mai multe dintre tarile membre ale Uniunii Europene, autoritatile din domeniul audiovizualului percep taxe pentru eliberarea licentelor audiovizuale, prelungirea valabilitatii acestora, ori pentru eliberarea licentelor de retransmisie. Instituirea acestor taxe nu este in contradictie cu prevederile Directivei 2010/13/UE a Parlamentului european si a Consiliului (Directiva serviciilor mass-media audiovizuale). Cuantumul acestor taxe urmeaza sa fie stabilit prin Hotarare de Guvern, la propunerea CNA.

Totodata, instituirea contributiei de 5% in sarcina furnizorilor de servicii de retransmisie a programelor de televiziune este insotita de doua prevederi stimulative potrivit carora :

- sumele datorare pentru contributie reprezinta cheltuiala deductibila la calculul profitului impozabil;

- contributia se aplica asupra totalului veniturilor realizate din care s-a dedus taxa pe valoarea adaugata, aferenta.

Tinand cont de prevederile articolelor 107-109 din Tratatul privind Uniunea Europeana si Tratatul privind Functionarea Uniunii Europene (Sectiunea 2- Ajutoarele de stat), instituirea Fondului audiovizual este compatibila cu piata interna a Uniunii, deoarece:

- potrivit Directivei 2010/13/UE a Parlamentului european si a Consiliului (din 10 martie 20101), privind coordonarea anumitor dispozitii stabilite prin acte cu putere de lege sau acte administrative in cadrul statelor membre cu privire la furnizarea de servicii mass-media audiovizuale (Directiva serviciilor mass-media audiovizuale) ¬serviciile mass-media audiovizuale sunt, in egala masura, servicii culturale si servicii economice¬, iar importanta lor pentru societatile democratice este in crestere, in special prin asigurarea libertatii de informare a diversitatii de opinie si a pluralismului, precum si pentru educatie si cultura;

- articolul 107 alin. (3) din Tratatul privind Uniunea Europeana prevede faptul ca, pot fi considerate ¬compatibile cu piata interna¬ ¬ajutoarele destinate sa promoveze cultura si conservarea patrimoniului in cazul in care acestea nu modifica in mod nefavorabil conditiile schimburilor comerciale si de concurenta in Uniune, intr-o masura care contravine interesului comun¬.