​Un șofer amendat cu 630 de lei de Poliție pentru că nu a avut asupra lui polița de asigurare auto RCA a scăpat de sancțiuni după ce s-a adresat instanțelor judecătorești. S-a întâmplat în anul 2017 când Tribunalul din Sălaj a decis definitiv că Poliția a greșit și că legea nu specifică nicăieri în mod expres că șoferii trebuie să aibă asupra lor polița RCA. Mai mulți cititori HotNews.ro ne-au semnalat acest caz, după ce Poliția a comunicat recent că șoferii ar fi obligați să dețină asupra lor polița RCA în original, pe suport de hârtie, și că polița RCA emisă electronic nu ar fi de ajuns. Am vorbit din nou cu Poliția, dar răspunsurile nu-i vor bucura pe cei care credeau că pot scăpa de hârtii.

Control in traficFoto: AGERPRES

Este vorba de o decizie definitivă din anul 2017 prin care Tribunalul Sălaj a respins apelul Poliției și a menținut sentința dată în anul 2016 de Judecătoria din Simleul Silvaniei prin care a fost anulată o amendă aplicată unui șofer pentru că nu avea la el polița de asigurare auto RCA.

Tribunaul Sălaj a decis că:

  • "în condițile în care nici prevederile art. 147 pct. 1 din Regulamentul de aplicare a OUG nr. 195/2002 și nici cele ale art. 35 alin. 2 din OUG nr. 195/2002 nu stabilesc expres obligația participanților la trafic de a avea asupra lor polița de asigurare auto, de asemenea, prin Legea 136/1995 nu s-a impus în mod expres de legiuitot această obligație, nu se poate reține justificat că polița de asigurare auto este inclusă în categoria 'altor documente prevăzute de lege' în sensul art. 35 alin. 2 din OUG nr. 195/2002, astfe cum susține apelanta (n.a Poliția Română).
  • Având în vedere aspectele învederate anterior, în mod judicios a reținut instanța de fond că în mod neintemeiat a fost reținută în sarcina petentului săvârșirea contravenției prevăzutăde art. 101 alin 1 pct 18 din OUG nr 195/2002 pentru faptul că nu a avut asupra sa asigurarea de răspundere auto în caz de daune produse terților", se arată în decizia Tribunalului Sălaj, citată de CluJust.ro.

Petru a lămuri aceste aspecte, HotNews.ro a adresat noi întrebări Poliției Române și vă prezentăm în cele ce urmează integral aceste răspunsuri:

  • HotNews.ro: Care este punctul de vedere al Poliției Române față de această decizie judecătorească raportat la actualele obligații legale pentru șoferi în cazul unui control în trafic?

Poliția Română: "În conformitate cu prevederile art. 9 alin. (3) din Legea 287/2009 privind Codul Civil, „Interpretarea legii de către instanță se face numai în scopul aplicării ei în cazul dedus judecății”.

Prin urmare, interpretarea dată de către Tribunalul Sălaj în privința sintagmei „alte documente”, prevăzută de art. 35 alin. (2) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 195/2002 privind circulația pe drumurile publice, are forță juridică doar pentru cauza respectivă și față de participanții la această cauză, organul de aplicare fiind competent a se pronunța strict la speța pe care a avut-o de rezolvat.

Pe de altă parte, jurisprudența instanțelor de judecată privind interpretarea sintagmei „alte documente”, prevăzută de art. 35 alin. (2) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 195/2002 privind circulația pe drumurile publice nu este consecventă, de-a lungul timpului practica instanțelor de judecată a relevat soluții contrare interpretării judiciare oferite de către Tribunalul Sălaj, potrivit cărora participanții la trafic au obligația de a face dovada deținerii asigurării RCA, polița RCA făcând parte din alte documente prevăzute de lege la care se referă art. 35 alin. (2) din O.U.G. nr. 195/2002, legiuitorul conferind dreptul organelor de control de a verifica toate actele necesare a fi deținute de conducătorii de autovehicule.

Raportându-ne la sistemul juridic românesc, considerăm că precedentul judiciar nu poate fi recunoscut ca având putere de lege, respectiv nu poate fi considerat izvor de drept, doar în mod excepțional, și anume în situațiile prevăzute de lege (de ex. deciziile instanței supreme pronunțate în materia recursului în interesul legii și a dezlegării unor chestiuni de drept, deciziile Curții Constituționale s.a.)."

În sprijinul afirmației că practica instanțelor de judecată a relavat soluții contrare interpretării date de Tribunalul din Sălaj, Poliția Română a prezentat următoarele exemple: "Decizia Tribunalului Brăila nr. 344 din 19.09.2019, Decizia Tribunalului Iași nr. 91 din 19.02.2020, Decizia Tribunalului Satu-Mare nr. 344 din 21.06.2019, Decizia Tribunalului Mehedinți nr. 135 din 02.06.2020, Decizia Tribunalului Ialomița nr. 262 din 04.03.2019."

  • HotNews.ro: De vreme ce există această decizie în instanță, care este motivul și baza legală pentru care Poliția susține că în cazul unui control în trafic este necesară polița RCA în forat fizic pe hârtie și în original?

Poliția Română: "Având în vedere că hotărârile instanțelor de judecată nu sunt general obligatorii, precum și faptul că practica acestora nu este unitară în privința constatării încheierii contractului RCA prin intermediul poliței de asigurare RCA, temeiul legal privind obligativitatea conducătorului de autovehicul, tractor agricol sau forestier ori tramvai de a avea asupra sa polița RCA cu ocazia controalelor efectuate în trafic este prevăzut de art. 35 alin. (2) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 195/2002, privind circulația pe drumurile publice, potrivit căruia „Participanții la trafic sunt obligați ca, la cererea polițistului rutier, să înmâneze acestuia documentul de identitate sau, după caz, permisul de conducere, documentul de înmatriculare ori de înregistrare a vehiculului condus, documentele referitoare la bunurile transportate, precum și alte documente prevăzute de lege.”

Mai mult decât atât, constatarea nerespectării regulilor privind circulația pe drumurile publice este atributul exclusiv al agentului constatator, acesta fiind singurul în măsură să aprecieze cu privire la temeinicia și legalitatea încălcării acestor reguli."

  • HotNews.ro: În acest moment, oricine poate intra pe internet și verifica valabilitatea unei polițe RCA în baza de date AIDA care conține toate polițele RCA valabile. Asigurătorii sunt obligați să transmită datele polițelor către această bază de date.

    În acest context, de ce nu este suficient ca un șofer să prezinte pe telefon polița RCA emisă electronic? Poliția ar putea confrunta datele din poliță, precum și numărul de înmatriculare al mașinii pentru a vedea în AIDA dacă acea mașină are asigurare RCA. Motivați răspunsul, vă rog.

Poliția Română: "În privința bazei de date cu asigurările obligatorii de răspundere civilă auto încheiate pe teritoriul României (AIDA – Administrare Istoric Date asigurări Auto) precizăm că pot exista situații în care, din motive tehnice, această bază de date nu poate fi interogată, motiv pentru care conducătorii de autovehicule, tractoare agricole sau forestiere ori tramvaie sunt obligați să facă dovada încheierii asigurării RCA prin prezentarea poliței de asigurare RCA.

În plus, accesul la baza de date cu asigurările obligatorii de răspundere civilă reprezintă un drept al consumatorilor prin care aceștia pot obține anumite informații cu privire la existența unui contract RCA, și nu o obligație a poliției rutiere de a verifica existența unui asemenea contract, dovada încheierii asigurării RCA, în cazul controalelor efectuate de către autoritățile abilitate, constituind-o polița de asigurare RCA emisă de către asigurătorul RCA, conform prevederilor art. 10 alin. (11) din Norma Autorității de Supraveghere Financiară nr. 20/2017privind asigurările auto din România, cu modificările și completările ulterioare."

HotNews.ro a semnalat la începutul acestei luni că, în epoca internetului, polița RCA emisă în format electronic și transmisă pe e-mail nu este suficientă în cazul unui control în trafic. Un cititor HotNews.ro a aflat asta pe propria piele, când polițistul i-a cerut să-i prezinte polița RCA pe suport de hârtie, în original.

Deși contractele RCA pot fi emise și online, dar dacă nu ai la tine varianta pe hârtie s-ar putea să ai probleme serioase cu Poliția. La solicitarea HotNews.ro, Poliția Română a explicat că, potrivit legii, șoferii sunt obligați să dețină polița RCA în format fizic pe suport de hârtie, în original. Amenzile pot ajunge la mii de lei.

Poliția mai spune că "nu prezintă relevanță faptul că semnătura este imprimata și nu olografă din moment ce rubrica aferenta este completata, iar verificările relevă faptul că polița RCA se află în perioada de valabilitate.

După acest articol, un deputat ne-a contactat pentru a ne semnala o inițiativă legislativă în Parlament pentru redresarea acestei situații.

Pentru că nu ar fi puține cazurile în care șoferii au fost amendați de polițiștii din trafic pentru că nu dețineau polița de asigurare RCA în original, pe suport de hârtie, un deputat USR a propus luna trecută un amendament la legislația privind circulația pe drumurile publice, astfel încât să fie suficient să poți prezenta polița RCA în format electronic.