Ministerul Justiției a avizat favorabil joi proiectul de HG privind înghețarea prețurilor RCA, dar cu multe observații privind riscuri majore de nelegalitate, avertizând că se impune avizul MAE deoarece există riscul declanșării procedurii de infringement. Surse guvernamentale au declarat pentru HotNews.ro că „MAE nu a avizat proiectul, pe motiv că nu este necesar”.

Procedura de infringementFoto: Comisia Europeana

Proiectul de Hotărâre de Guvern privind stabilirea unor tarife maxime la RCA va ajunge cel mai probabil să fie aprobat vineri de Guvernul Ciucă pentru a liniști apele în scandalul falimentului Euroins, asigurător la care aproape 2,8 milioane de români au polițe RCA.

Deși măsurile propuse de ASF sunt văzute ca un coșmar de către asigurători, brokeri și de unii deputați, proiectul a luat aviz favorabil, cu observații, de la Consiliul Concurenței, iar vineri Consiliul Economic și Social (CES) a dat aviz negativ, cu mențiunea că avizul CES este doar consultativ.

 • HotNews.ro a consultat vineri avizul Ministerului Justiției, care deși favorabil, atenționează în 16 puncte asupra riscurilor de legalitate, dar și asupra slabei fundamentări prin analize și date statistice a măsurilor propuse.

Ministerul Justiției: Se impune avizul MAE pentru că e risc de infringement / MAE susține că avizul nu e necesar

Ministerul Justiției, condus de Cătălin Predoiu (PNL), avertizează în avizul transmis joi, 23 martie, că proiectul de Hotărâre de Guvern instituie multe derogări de la legislația primară în asigurări și de la legislația UE, motiv pentru care ar fi nevoie de avizul Ministerul Afacerilor externe (MAE).

 • „5. Având în vedere că prezentul proiect instituie o serie de derogări de la prevederile Legii nr.132/2017 în ceea ce priveşte limitele valorice/temporale ale răspunderii asigurătorului, precum şi faptul că Legea nr.132/2017 transpune prevederile Directivei 2009/103/CE a Parlamentului European şi a Consiliului din 16 septembrie 2009 se impune obţinerea avizului MAE.
 • De asemenea, semnalăm că, în măsura în care normele interne propuse nu sunt compatibile cu cadrul european incident, există riscul declanşării procedurii de infrigement.”, avertizează Ministerul Justiției.

Surse: MAE nu are competența de a se pronunța pe măsuri de implementare

De cealaltă parte, Ministerul Afacerilor Externe, condus de Bogdan Aurescu (PNL), „nu a avizat proiectul, pe motiv că avizul nu este necesar”, au declarat vineri pentru HotNews.ro surse guvernamentale.

 • „Nu e necesar avizul MAE pentru că ce se propune prin proiectul de HG nu e o măsură care transpune sau creează un cadru, ci este o măsură de implementare. Și conform compețentelor MAE, Ministerul de Externe nu are competența de a se pronunța pe măsuri de implementare.”, susțin sursele guvernamentale.

De altfel, în cadrul ședinței CES de vineri, Alin Chitu, secretar de stat în Ministerul Finanțelor a afirmat:

 • "Am primit avizele de la Consiliul Concurenței și Ministerul Justiției, care ne-a solicitat consultarea cu Ministerul Economiei, Ministerul Antreprenoriatului, respectiv MAE. Între timp am obținut de la Ministerul Economiei și de la MACE (probabil se referă cel al Antreprenoriatului n.r.), înțeleg că au fost transmise punctele de vedere conform cărora nu consideră că intră în sfera dânșilor de competență".

Justiția pune sub semnul întrebării reducerea prin HG a tarifelor RCA

Foarte important este punctul 7 din observațiile cuprinse în avizul Ministerului Justiției, în care se pune sub semnul întrebării legalitatea adoptării prin HG a unor măsuri care vizează mai puțin plafonarea, cât reducerea tarifelor RCA la nivelul din martie 2022.

 • „7. Conform art. 4 alin. (3) din Legea nr.21/1996, dispoziții care constituie temei pentru adoptarea prezentei hotărâri a Guvernului "Pentru sectoare economice determinate şi în împrejurări excepţionale, precum: situații de criză, dezechilibru major între cerere şi ofertă şi disfunctionalitate evidentă a pieţei, Guvernul poate dispune măsuri cu caracter temporar pentru combaterea creşterii excesive a preturilor sau chiar blocarea acestora."
 • Or, având în vedere că, prin prezentul proiect, se dispune reducerea prețului polițelor la nivelul din Martie 2022, in lipsa unor argumente logic - economic suplimentare, se poate considera că reglementarea nu s-ar încadra în temeiul indicat, fiind încălcat principiul ierarhiei actelor normative, consacrat în cuprinsul art.4 din Legea nr.24/2000.”, menționează Ministerul Justiției.

Nici plafonarea la 8% a comisionului de distribuție și limitarea costurilor de înlocuire a mașinii avariate nu se face prin HG

Ministerul Justiției atenționează și asupra riscurilor legale pe care le prezintă alte două schimbări majore propuse de proiectul de HG: plafonarea comisionului de distribuție la 8% și limitarea costurilor de înlocuire temporară a vehiculului avariat prin raportare la tariful mediu de închiriere publicat de către Biroul Asigurătorilor Auto (care este alcătuit din asigurătorii RCA).

 • „11. Considerăm necesară reanalizarea art. 1 alin. (6) având în vedere că nivelul comisioanelor de distribuție acordate de către asigurătorii RCA reprezintă un aspect legat de politica comercială a operatorului economic, fără impact direct în costul polițelor.
 • Astfel, pe lângă faptul că reglementarea excedează temeiului indicat, aceasta ar putea fi adoptată doar prin act normativ de nivelul legii.
 • În acest sens menționăm că, în acord cu prevederile art. 45 din Constituţie „Accesul liber al persoanei la o activitate economică, libera iniţiativă şi exercitarea acestora în condițiile legii sunt garantate."
 • Observația este valabilă şi în ceea ce privește art. 3, fiind necesara eliminarea normei.
 • În măsura în care normele vor fi menţinute, există riscul ca acestea să fie declarate nelegale la un eventual control al instanţei competente, cu consecinţa stabilirii unor obligații de plată în sarcina bugetului de stat şi a afectării domeniilor de activitate vizate.”, spune Ministerul Justiției.

Refuzul despăgubirii dacă nu ți-ai făcut reparația în 30 de zile ar afecta dreptul constituțional la proprietate

O altă problemă majoră semnalată de Ministerul Justiției vizează prevederea prin care asigurătorii ar putea refuza despăgubirile dacă nu sunt finalizate reparațiile în 30 de zile:

 • „13. Prevederile art. 3 alin. (3) sunt lipsite de claritate şi predictibilitate. Pe lângă faptul că, din utilizarea sintagmei după caz", nu rezultă situațiile concrete în care se aplică fiecare ipoteză, nu putem distinge cu claritate nici finalitatea normei.
 • În măsura în care prin aplicarea normei s-ar refuza acordarea despăgubirilor după expirarea a 30 zile în cazul în care în acest interval reparaţia nu a fost finalizată şi nu a fost emis document doveditor in acest sens de către service, măsura ar fi de natură a aduce atingere dreptului de proprietate al beneficiarului serviciilor.
 • Astfel, pot exista situații obiective (spre exemplu o încărcătură mare a activității service-urilor) în care reparația să nu poată fi efectuată într-un anumit termen, cu atât mai mult in situaţia în care beneficiarul optează pentru un anumit service.
 • Observaţia privind afectarea dreptulul de proprietate al beneficiarului este valabilă și pentru soluția de la art. 3 alin. (5) care impune, practic, o franșiză obligatorie de 75% din valoarea de piață a vehiculului avariat (minus valoarea epavei).”, se arată în avizul Ministerului Justiției.

Prevederile cu probleme din HG la care face referire Ministerul Justiției

Redăm mai jos prevederile problematice din proiectul de HG:

Art. 1, alin. (6): Comisioanele de distribuție aferente contractelor RCA se limitează la maximum 8% din prima brută încasată pentru o perioadă de 6 luni de la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri.

Art. 3.

 • (1) În perioada aplicării prevederilor prezentei hotărâri, la despăgubirile acordate de către asigurătorii RCA, în baza contractelor prevăzute la art. 1 alin. (5), pentru acoperirea costurilor de înlocuire temporară a vehiculului avariat cu un vehicul din aceeași clasă sau o clasă inferioară, calculul despăgubirii are în vedere un tarif ce nu poate depăși tariful mediu de închiriere publicat de către Biroul Asigurătorilor de Autovehicule din România.
 • (2) Despăgubirile prevăzute la alin. (1) se acordă numai în situația în care vehiculul avariat nu mai poate fi utilizat din punct de vedere tehnic.
 • (3) Perioada maximă pentru care se pot acorda despăgubirile prevăzute la alin. (1) și (2) este de 30 de zile de la data eliberării autorizației de reparație de către poliție sau a documentului de intrare în reparație eliberat de către asigurătorul RCA, după caz.
 • (4) Prin excepție de la prevederile alin. (3), perioada maximă poate fi prelungită numai cu aprobarea prealabilă a asigurătorului RCA.
 • (5) În cazul vehiculelor care nu se mai repară și se încadrează în situația de dauna totală economică, despăgubirile prevăzute la alin. (1) și (2) acoperă perioada cuprinsă între data constatării avariilor și data înaintării ofertei de despăgubire; în acest caz valoarea despăgubirii nu poate depăși 25% din valoarea de piață a vehiculului avariat.

VEZI AICI PROIECTUL DE HG PRIVIND TARIFELE MAXIME LA RCA