​Un grup de 11 state membre a semnat un document iniţiat de Austria, în care se cere Comisiei Europene un accent și mai mare pe energia din surse regenerabile, inclusiv o majorare a ţintei UE, care prevede pentru ca ponderea energiei verzi să fie de 42,5%, până la 45% în 2030, scrie Financial Times. Grupul se autointitulează „Prietenii regenerabilelor”, iar prin scrisoarea trimisă Comisiei cer și mai multe facilități pentru proiecte în domeniul energiei verzi.

Parc eolianFoto: AGERPRES

Documentul inițiat de Austria mai este semnat de Belgia, Danemarca, Germania, Grecia, Irlanda, Italia, Luxemburg, Malta, Țările de Jos și Portugalia.

Cum trebuie UE să scape de dependențe

Pentru a fi mai convingători, cei 11 „prieteni ai regenerabilelor” spun că războiul Rusiei împotriva Ucrainei scoate la iveală vulnerabilitatea Europei din cauza dependenței sale de energie neregenerabilă și de importurile de materii prime vitale.

În același timp, grupul de 11 țări susține că UE trebuie să se asigure că nu își înlocuiește dependența de gazul rusesc cu alte dependențe. Deși scrisoarea comună nu menționează în mod explicit China, aceasta este o forță dominantă în producerea materialelor necesare pentru producerea de energie regenerabilă, precizează publicația Euractiv.com.

Astfel, pentru a evita dependențele viitoare, UE are nevoie de „un amestec de politici specifice menite să consolideze poziția de lider a UE în tehnologiile esențiale pentru producerea energiei din surse regenerabile". De asemenea, „trebuie propusă o strategie comună pentru dezvoltarea lanțurilor valorice esențiale pentru materiile prime critice, baterii, reutilizarea/ eliminarea bateriilor și hidrogenul regenerabil”, mai spun cei 11.

Prietenii regenerabilelor vor triplarea capacităților nou instalate până în 2030

Cele 11 țări europene spun că susțin Comisia pentru stabilirea unui obiectiv global privind triplarea capacităților nou instalate de producere a energiei regenerabile, până la 11 TW (11 milioane MW), la nivelul anului 2030. Scopul nu este doar combaterea crizei climatice, ci și declanșarea un val de oportunități economice, se precizează în documentul semnat de cele 11 țpri.

Potrivit acestuia, peste 90% din noile capacități de producție de energie instalate la nivel mondial ar trebui să se bazeze pe surse regenerabile de energie. Împreună cu un obiectiv global privind eficiența energetică, acest lucru ar putea stimula colaborarea internațională și inovarea, ar putea stimula investițiile în tehnologiile regenerabile, ar putea crea locuri de muncă și ar putea consolida securitatea energetică.

Prietenii regenerabilelor vor noi legi

Documentul a apărut înainte ca autoritățile de la Bruxelles să publice noi propuneri privind stimularea energiei eoliene și după ce a fost aprobată noua lege a UE privind energia regenerabilă. Cele 11 țări susțin că este nevoie de mai mult de atât, de la reducerea birocrației până la sporirea măsurilor pentru demararea proiectelor în energie regenerabilă.

Cele 11 țări vorbesc despre „energii regenerabile fără frontiere”, care ar putea fi posibile cu o mai bună interconectare între statele membre.

Cele unsprezece țări solicită, de asemenea, introducerea rapidă a unor noi legi precum cea privind energia regenerabilă, arată Euractiv.com. Comisia Europeană are deja în pregătire un pachet de măsuri, acestea urmând să fie prezentate în cursul zilei de marți.

Țările doresc, de asemenea, ca autoritățile de la Bruxelles să privească mai departe, inclusiv cu evaluarea impactului asupra țintei UE pentru 2040 în materie de climă. Acest lucru ar trebui să indice și o țintă pentru sectorul energetic, pentru a putea fi plănuite investiții.

Potrivit celor 11 țări, trebuie redusă mai mult birocrația care blochează investițiile în energia regenerabilă.

Solicitările "prietenilor regenerabilelor" vin după doar două săptămâni de la adoptarea directivei privind energia verde / Ce prevede directiva

Consiliul European a adoptat pe 9 octombrie 2023 noua Directivă privind energia din surse regenerabile vizând creșterea ponderii energiei verzi în consumul total de energie al UE la 42,5% până în 2030, cu o majorare orientativă suplimentară de 2,5% pentru a permite atingerea obiectivului de 45%. Fiecare stat membru va contribui la acest obiectiv comun.

În domeniul transporturilor, statele membre vor avea posibilitatea de a alege între:

  • un obiectiv obligatoriu de a reduce cu 14,5% intensitatea emisiilor de gaze cu efect de seră în sectorul transporturilor ca urmare a utilizării energiei din surse regenerabile, până în 2030
  • și o pondere obligatorie de cel puțin 29% de energie din surse regenerabile în cadrul consumului final de energie în sectorul transporturilor, până în 2030

Noile norme stabilesc un obiectiv secundar combinat obligatoriu de 5,5% pentru biocombustibilii avansați (derivați în general din materii prime nealimentare) și combustibilii din surse regenerabile de origine nebiologică (în principal hidrogen din surse regenerabile și combustibili sintetici pe bază de hidrogen) în ponderea energiei din surse regenerabile furnizate sectorului transporturilor.

În cadrul acestui obiectiv există o cerință minimă de 1% de combustibili din surse regenerabile de origine nebiologică în ponderea energiei din surse regenerabile furnizate sectorului transporturilor în 2030.

Directiva prevede că industria va trebui să își sporească anual consumul de energie din surse regenerabile cu 1,6%. Statele membre au convenit că 42% din hidrogenul utilizat în industrie ar trebui să provină din combustibili din surse regenerabile de origine nebiologică până în 2030 și că procentul ar trebui să crească la 60% până în 2035.

Statele membre vor avea posibilitatea de a reduce contribuția de combustibili din surse regenerabile de origine nebiologică în utilizarea industrială cu 20%, cu două condiții:

  • contribuția națională a statelor membre la obiectivul general obligatoriu al UE să fie egală cu contribuția preconizată
  • ponderea hidrogenului din combustibili fosili consumată în statul membru să nu depășească 23% în 2030 și 20% în 2035

Noile norme stabilesc un obiectiv orientativ de a avea o pondere de cel puțin 49% a energiei din surse regenerabile în clădiri în 2030.

Obiectivele privind energia din surse regenerabile pentru încălzire și răcire vor cunoaște o creștere treptată obligatorie de 0,8% pe an la nivel național până în 2026 și de 1,1% în perioada 2026-2030.

Directiva a fost adoptată formal. Ea va fi publicată în Jurnalul Oficial al UE și va intra în vigoare la sfârșitul lui octombrie. Statele membre vor avea la dispoziție 18 luni de la intrarea în vigoare a directivei pentru a o transpune în legislația națională.

Citește și: