Câteva zile până la termenul de 25 Mai pentru depunerea Declarației Unice 2021. ANAF a făcut joi o nouă sesiune online pe Facebook unde le-a răspuns contribuabililor. Discuția a fost despre veniturile din activități independente. E adevărat că unele persoane au primit Declarația unică precompletată, dar trebuie să fie foarte atente că pot ajunge să plătească de două ori CAS și CASS.

Declaratia unica 2021Foto: anaf

(HotNews.ro a avut realizat miercuri un ghid de completare în 10 situații a Declarației unice cu ajutorul consultantului fiscal Cornel Grama)

Întrebări ale contribuabililor și răspunsurile ANAF

1. Venituri din activități independente. A fost suspendată anul trecut conform OUG 30/2020 și a primit indemnizație. Persoana este și pensionară. Se mai calculeaza cele două coloane marcate cu roșu? Coloanele 3 și 4 își mai au rostul?

ANAF: Pentru indemnizația primită conform OUG 30/2020 se datorează impozit pe venit, contribuția de asigurări sociale și contribuția de asigurări sociale de sănătate, în cotele prevăzute în Legea 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare. Nu sunt excepții dacă persoana are calitatea de pensionar.

2. Existența a mai mult de 5 contracte de arendă (arendași diferiți) este considerată activitate independentă.

ANAF: La stabilirea numărului de contracte se au în vedere contractele de închiriere/subînchiriere aflate în derulare la data de 31.12 a anului precedent celui de impunere, CU EXCEPTIA contractelor de arendare a bunurilor agricole.

3. Venituri din activități de contabilitate în sistem real obținute în 2021. Ce trebuie bifat pe declaratie la intrarea în concediu îngrijire copil pentru a beneficia apoi de adeverință pentru calcul indemnizație?

ANAF: Având în vedere situația prezentată de dvs. trebuie să aveți în vedere suspendarea activității. În termen de 30 zile de la data suspendării aveți obligația să depuneți Declarația unică 212 în mod corespunzător. Vă sugerăm să luați legatura cu organul fiscal pentru a vă îndeplini corect obligațiile fiscale.

4. În anul 2020 s-au obținut venituri din activități independente. În anul 2021 este posibil să nu se obțină venituri (contracte reziliate). Se poate depune DU finală cu venitul realizat în 2020 și estimat 0 pentru anul 2021? Pentru moment nu intenționez să suspend activitatea.

ANAF: Legislatia prevede ca aveti obligația estimării VENITULUI net anual pentru anul fiscal curent, în vederea stabilirii impozitului anual estimat. Venitul si impozitul estimat pe anul 2021 se definitiveaza in anul 2022 prin depunerea declaratiei unice. Obligatiile datorate pentru anul 2021 se stabilesc prin depunerea declaratiei unice in anul 2022, completand corespunzator cap. I.

5. În cazul Declaratiei unice pentru idemnizații Covid pe drepturi de autor 2020. Am următoarele întrebări.

1. Se bifeaza SECȚIUNEA I.5, Ordonanța de urgență a Guvernului nr.30/2020? Am verificat extrasul de cont și am primit și în OUG 32, aceasta nu e trecută pe Declaratia unică, am înteles ca este aceiasi cu OUG30, nu? Bifez OUG30 atunci?

2. În tabelul cu lunile unde trebuie declarate sumele primite, o sa fie trecut pe fiecare lună suma corespunzatoare, de ex. pe Martie (s-a dat jumătate), trec 2.102 în dreptul lunii și tot asa?

3. Termenul limita este 25 mai inclusiv?

4. Se poate depune o cerere de eșalonare simplificată în data de 26 mai? Puteți să faceti o discuție și pe această temă? De când a început luna, foarte multa lume, inclusiv funcționarii ANAF, ne-au spus o grămadă de scenarii și am vrea să știm clar care e procedura în acest caz.

ANAF: Pentru situația prezentată de dvs. vă precizăm următoarele:

1. Pentru indemnizația acordată conform OUG 32/2020 privind modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 30/2020 pentru modificarea și completarea unor acte normative, precum și pentru stabilirea unor măsuri în domeniul protecției sociale în contextul situației epidemiologice determinate de răspândirea coronavirusului SARS-CoV-2 și pentru stabilirea unor măsuri suplimentare de protecție socială, trebuie să completați SECȚIUNEA I.5 Date privind indemnizația prevăzută la art.XV alin.(1), (1^1) și (4) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr.30/2020;

2. Tabelul la care faceți referire trebuie completat cu suma corespunzătoare pentru fiecare lună pentru care s-a încasat indemnizaţia;

3. Termenul de depunere a Declarației unice 212 este 25 mai, inclusiv;

4. Pentru informatii cu privire la esalonarea simplificata va rugam sa ne contactati telefonic la nr. 031.403.91.60.

6. Referitor la DU, pentru indemnizația prevăzută la art.3 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr.132/2020, trebuie să completăm și luna decembrie 2020, deși banii s-au virat în luna ianuarie a.c.?

ANAF: Veniturile din indemnizațiile aferente lunii decembrie 2020, plătite în luna ianuarie 2021, vor fi considerate venituri realizate în anul 2021 și vor fi declarate la cap. I „Date privind impozitul pe veniturile realizate și contribuțiile sociale datorate pentru anul 2021”.

7. Un PFA s.a înființat în noiembrie 2020 si a încasat un venit de 6000 de lei. Nu a avut cheltuieli. Anul trecut s-a bifat în declaratia estimativă contribuții la nivelul plafonului pentru cele 2 luni de activitate. Cum este corect: se recalculează venitul și datorează contribuții( CAS și CASS) pentru perioada de activitate cum s-a depus în declarația estimativă sau nu datorează deloc contribuții pentru perioada de activitate, cei 6000 lei sunt considerati fiind sub plafon. (Documentele de la registru sunt eliberate cu 30.10.2020)

ANAF: În cazul dvs. în Declaratia unică nu completați CAS și CASS la cap. I din Declaratia unica.

8. Un PFA în declaratia estimativă pentru 2020 (sistem real) a estimat un venit peste plafon. S-au bifat și contribuții. Venitul realizat în 2020 este sub plafon, iar PFA-ul este chiar pe pierdere. Se depune rectificativă la declarația estimativă unde nu mai bifez CAS, bifez doar CASS la nivelul a 6 salarii? Dat fiind faptul ca în 2020 iese pe pierdere, ar trebui modificat și venitul în declaratia estimativa dacă la data rectificativei știu rezultatul pentru 2020 sau las același venit și modific acum la realizat 2020?

ANAF: În cazul în care ati estimat peste plafon insa ati realizat un venit net anual cumulat sub nivelul a 12 salarii minime brute pe țară, iar în anul fiscal precedent nu ati avut calitatea de salariat și nu v-ati încadrat în categoriile de persoane exceptate de la plata contribuției de asigurări sociale de sănătate (prevăzute la art. 154 alin. (1) din Codul fiscal) atunci datorati contribuția de asigurări sociale de sănătate la o bază de calcul echivalentă cu 6 salarii minime brute pe țară și depuneti declarația unica, cap. I, pentru CASS, până la data de 25 mai, inclusiv a anului următor celui de realizare a veniturilor, în vederea definitivării contribuției de asigurări sociale de sănătate.

9. În declarația estimativă pentru 2020 (sistem real, activități independente) am estimat venit peste plafon, am bifat subsectiunea II.2.1 pct A și 2.2 pct A. Acum la realizatul pentru anul 2020 venitul este sub plafon. Depun rectificativă la declarația inițială unde nu mai bifez decât subsectiunea II.2.2 pct B pentru plata CASS la nivelul a 6 salarii? Apoi să depun declarația cu venitul realizat (unde corectez și venitul care este sub plafon) și nu mai bifez nimic la contribuții?

ANAF: In situatia in care dvs ati realizat doar venituri din activitati independente, atunci veti completa:

a) cap. I:

- sectiunea I.1 Date privind impozitul pe veniturile realizate din Romania, subsectiunea I.1.1. Date privind impozitul pe veniturile realizate din România, impuse în sistem real/pe baza cotelor forfetare de cheltuieli;

- sectiunea I.3 Date privind CAS si CASS datorate, subsectiunea I.3.2. Date privind CASS datorata;

b) daca va desfasurati activitatea si in acest an atunci veti completa si cap. II in mod corespunzator.

10. Cum depune DU estimativ pentru anul 2021 un PFA care până în luna aprilie a desfășurat activitate cu venit impus pe norme de venit, iar în luna mai și-a autorizat și desfășoară o activitate suplimentară, cu venit impus în sistem real? Depune DU estimativ defalcat, pentru fiecare dintre cele două perioade - primele 4 luni pe activitatea impusă pe norme de venit și începând cu luna mai pe activitatea impusă în sistem real? Sau va depune pentru întreg anul 2021 DU pe activitatea actuală, impusă în sistem real?

ANAF: Contribuabilii care în cursul anului fiscal își completează obiectul de activitate cu o altă activitate care nu este cuprinsă în nomenclatorul activitatilor pentru care venitul net se determina pe baza normelor de venit vor fi impuși în sistem real, pentru veniturile realizate din întreaga activitate, de la data respectivă, venitul net anual urmând să fie determinat prin însumarea, de către contribuabili, a fracțiunii din norma de venit aferentă perioadei de impunere pe bază de normă de venit cu venitul net rezultat din evidența contabilă.

Pentru mai multe intrebari si raspunsuri vezi sesiunea ANAF din pagina de facebook (la finalul articolului).

Despre sesiunile anterioare:

Zece răspunsuri ale ANAF la întrebările contribuabililor pe tema Declarației unice 2021 pentru cei care realizează venituri din activități independente

Șase răspunsuri ale ANAF la întrebările contribuabililor pe tema Declarației unice 2021 pentru cei care realizează venituri din chirii

Sesiunea ANAF de joi: