Ordonanța-trenuleț, modificată: Profesorii vor primi măriri de salarii, la fel ca angajații din sănătate/ Nu mai scade pragul la microîntreprinderi/ TVA 5% pentru energia termică - 5 luni/ TVA redusă la apartamente sub 140.000 euro

de Florin Barbuta     HotNews.ro
Vineri, 17 decembrie 2021, 8:26 Economie | Finanţe & Bănci


Ministerul Finantelor
Foto: Hotnews
Ministerul Finanțelor a decis modificarea proiectului ordonanței-trenuleț. Pragul la microîntreprinderi nu mai scade. A dispărut din noua varianta. Era vorba de fapt despre o impozitare retroactivă.

Proiect modificare Ordonanta-trenulet (click pentru a deschide)

Una dintre primele modificări care sare în vedere este legată de salariile pentru personalul didactic de predare, personalul didactic auxiliar, personalul didactic de conducere şi personalul de îndrumare şi control din învăţământ.

Astfel începând cu data de 1 ianuarie 2022, salariile de bază se majorează cu 1/4 din diferenţa dintre salariul de bază prevăzut de Legea-cadru nr. 153/2017, cu modificările și completările ulterioare pentru anul 2022 şi cele din luna decembrie 2021.

În varianta inițială se înghețau, la fel ca toate salariile bugetarilor, cu excepția celor din sănătate.

În continuare, pentru personalul care ocupă funcțiile prevăzute în anexa nr. II ”Familia ocupațională de funcții bugetare ”Sănătate și asistență socială”, începând cu data de 1 ianuarie 2022 salariile de bază se majorează cu 1/4 din diferenţa dintre salariul de bază pentru anul 2022 şi cel din luna decembrie 2021.

În rest, pentru ceilalți bugetari salariile sunt înghețate.

Proiectul prevede:

• menținerea în anul 2022 a cuantumului sporurilor, indemnizaţiilor, compensaţiilor, primelor şi al celorlalte elemente ale sistemului de salarizare care fac parte, potrivit legii, din salariul brut lunar cel mult la nivelul cuantumului acordat pentru luna decembrie 2021, în măsura în care personalul ocupă aceeași funcție și își desfășoară activitatea în aceleași condiții.

• menținerea în anul 2022 a cuantumului indemnizației de hrană la nivelul stabilit pentru anul 2021

 • Indemnizația de vacanță pe care o puteau acorda ordonatorii de credite se va da din 2027
 • munca suplimentară a bugetarilor se va compensa numai cu timp liber corespunzător.
Excepție fac personalul militar, polițiștii, polițiștii de penitenciare și personalul civil din instituțiile publice de apărare, ordine publică și securitate națională care desfășoară activitate în zilele de repaus săptămânal, de sărbători legale. Pentru aceștia se acordă drepturile prevăzute de legislația în vigoare în luna iunie 2017, asigurându-se astfel o continuare a măsurilor adoptate în acest sens începând cu anul 2014.

Aceste drepturi urmează a se acorda în limita de 3% din suma soldelor de funcţie/salariilor de funcţie, soldelor de grad/salariilor gradului profesional deţinut, gradaţiilor şi a soldelor de comandă/salariilor de comandă, la nivel de ordonator principal de credite.

În cazul polițiștilor de penitenciare, limita de 3% se stabileşte la nivelul bugetului centralizat al Administraţiei Naţionale a Penitenciarelor.

Prin excepție, în perioada stării de alertă instituită prin hotărâri ale Guvernului, personalul de specialitate din cadrul direcțiilor de sănătate publică poate beneficia de plata orelor suplimentare.

 • Nu se vor acorda în anul 2022 bilete de valoare, cu excepţia tichetelor de creşă și nici premiilor. Excepție: în anul 2022 se pot acorda premii pentru sportivii și colectivele tehnice care au obținut performanțe deosebite la acțiunile sportive internaționale și naționale oficiale, pentru elevii, studenții, cercetătorii și profesorii care au obținut distincții la olimpiadele internaționale și concursurile internaționale și naționale pe discipline de învățământ și pentru profesorii care i-au pregătit pe aceștia, cu încadrarea în alocarea bugetară.

Salariul minim pentru 24 luni


S-au păstrat prevederile cu privire la salariul de bază minim brut pe țară garantat în plată. Acesta va putea fi aplicat pentru un salariat pentru o perioadă de maxim 24 de luni, de la momentul încheierii contractului individual de muncă.

După expirarea perioadei respective, timp în care salariatul va fi calificat sau nu, acesta va fi încadrat cu un salariu de bază superior salariului de bază minim brut pe țară garantat în plată.

Prevederile se aplică și pentru salariatul încadrat cu salariul de bază minim brut pe țară garantat în plată, care are deja încheiat un contract individual de muncă cu o durată de peste 24 de luni.

Pensionarii care au pensii mai mari de 4.000 de lei vor plăti CASS


Baza lunară de calcul al contribuţiei de asigurări sociale de sănătate, în cazul persoanelor fizice care realizează venituri din pensii, o reprezintă partea ce depășeste suma lunară de 4.000 de lei, pentru fiecare drept de pensie.

În vederea determinării impozitului pe venitul din pensii, venitul impozabil lunar din pensii se stabileşte prin deducerea din venitul din pensie a sumei neimpozabile lunare de 2.000 de lei și, după caz, a contribuţiei de asigurări sociale de sănătate datorată.

Conform proiectului, se corelează măsurile privind contribuţia de asigurări sociale de sănătate datorată pentru veniturile din pensii care depășesc suma lunară de 4.000 de lei, cu prevederile Codului fiscal referitoare la calculul, reținerea și declararea obligațiilor.

Astfel, se instituie obligația depunerii Declarației privind obligațiile de plată a contribuțiilor sociale, impozitului pe venit și evidența nominală a persoanelor asigurate (D112) de către plătitorii de astfel de venituri.

Concomitent se elimină obligația depunerii de către plătitorii de venituri din pensii a Declarației informative privind impozitul reținut la sursă, veniturile din jocuri de noroc și câștigurile/pierderile din investiții, pe beneficiari de venit (D205).

TVA 5% pentru energia termică: 5 luni și intră mai devreme în vigoare


Va intra în vigoare mai devreme, respectiv de la 1 ianuarie 2022, măsura de 5% TVA pentru energia termică. De asemenea, va fi extinsă sfera de aplicare prin includerea, pe lângă populație, și a altor categorii de consumatori cu un grad de suportabilitate redus.

În același timp, având în vedere impactul bugetar al introducerii cotei reduse de TVA de 5% pentru livrarea de energie termică, este necesară limitarea aplicării, doar la sezonul rece, respectiv pentru perioada de 5 luni cuprinsă între data de 1 noiembrie a anului curent și data de 31 martie a anului următor.

TVA 5% pentru locuințe sub 140.000 euro


Se propune reglementarea posibilității persoanelor fizice de a achiziționa cu cota redusă de TVA de 5%, pe lângă locuințele cu o valoare de maximum 450.000 lei, exclusiv TVA și a unei singure locuințe, în mod individual sau în comun cu altă persoană fizice/alte persoane fizice, a cărei valoare depășește suma de 450.000 lei, dar nu depășește suma de 700.000 lei, reprezentând echivalentul în lei a aproximativ 140.000 euro.

Se limitează aplicarea la o singură locuință achiziționată de o persoană fizică, în mod individual sau în comun cu altă persoană fizice/alte persoane fizice.

Se introduce pârghie de control, prin introducerea unui Registru în care se înscriu toate tranzacțiile cu locuințe care beneficiază de cota redusă, indiferent de valoare.

Pe baza acestui registru se verifică îndeplinirea condiției referitoare la achiziționarea cu cota redusă de TVA de 5% a unei singure locuințe a cărei valoare depășește suma de 450.000 lei, dar nu depășește suma de 700.000 lei, exclusiv TVA.

Cheltuielile deductibile pentru crește/grădinițe


Pe perioada suspendării, în cazul cheltuielilor pentru funcționarea creșelor/grădinițelor aflate în administrarea contribuabililor se stabilește continuarea regimului fiscal aplicabil și pe perioada suspendării reglementate de Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 19/2021, respectiv de cheltuieli sociale deductibile la calculul rezultatului fiscal, în limita de 5% aplicată asupra valorii cheltuielilor cu salariile personalului.

Plata drepturilor salariale câștigate în instanță de unii bugetari: eșalonare


Plata sumelor prevăzute prin hotărâri judecătoreşti având ca obiect acordarea unor drepturi de natură salarială stabilite în favoarea personalului din instituţiile şi autorităţile publice, devenite executorii în perioada 1 ianuarie - 31 decembrie 2022, se va realiza astfel:

• în primul an de la data la care hotărârea judecătorească devine executorie se plăteşte 5% din valoarea titlului executoriu;
• în al doilea an de la data la care hotărârea judecătorească devine executorie se plăteşte 10% din valoarea titlului executoriu;
• în al treilea an de la data la care hotărârea judecătorească devine executorie se plăteşte 25% din valoarea titlului executoriu;
• în al patrulea an de la data la care hotărârea judecătorească devine executorie se plăteşte 25% din valoarea titlului executoriu;
• în al cincilea an de la data la care hotărârea judecătorească devine executorie se plăteşte 35% din valoarea titlului executoriu.

Procedura de plată eşalonată se aplică şi în ceea ce priveşte plata sumelor prevăzute prin hotărâri judecătoreşti devenite executorii în perioada 1 ianuarie - 31 decembrie 2022, având ca obiect acordarea unor drepturi reprezentând diurnă, cazare, hrană sau facilitarea legăturii cu familia, prevăzute de legislația privind participarea forţelor armate la misiuni şi operaţii în afara teritoriului statului român, pentru perioade anterioare anului 2020. (Acest paragraf a fost modificat față de varianta inițială)

Procedura de plată eşalonată se aplică şi în ceea ce priveşte plata sumelor prevăzute prin hotărâri judecătoreşti devenite executorii în perioada 1 ianuarie - 31 decembrie 2022, având ca obiect acordarea de daune-interese moratorii sub forma dobânzii legale pentru plata eşalonată a sumelor prevăzute în titluri executorii având ca obiect acordarea unor drepturi salariale personalului din sectorul bugetar.

Crearea unui sistem informatic: e-Transport


Se va crea un sistem informatic numit e-Transport. Prin acesta, contribuabilii trebuie să declare anticipat deplasarea bunurilor deținute dintr-o locație în alta, ocazie cu care sistemul va genera o cheie de control (un număr unic) ce va fi preluată pe documentele de transport, astfel că, în momentul verificărilor efectate de organele abilitate pe căile de transport să se poată verifica declararea transportului în e-Transport.

Agenția Națională de Administrare Fiscală va monitoriza transporturile de bunuri pe teritoriul național prin intermediul sistemului informatic pus la dispoziție de către Centrul Național de Informații Financiare.

Procedura de aplicare se stabilește prin ordin al ministrului finanțelor care se emite în termen de 30 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei Ordonanțe de Urgență.

Reincriminarea unor fapte de evaziune fiscală


Se reincriminează fapta de reținere și neplată, respectiv se incriminează fapta de încasare şi neplată, ori, după caz, de nereținere sau neîncasare, în cel mult 60 de zile de la termenul de scadență prevăzut de lege, a impozitelor și/sau contribuţiilor prevăzute în Anexa.

Astfel, pentru a asigura predictibilitatea normei de incriminare, s-au prevăzut expres, în Anexa la proiectul de act normativ, categoriile de impozite și contribuții, supuse regimului de reținere sau încasare și plată sau virare, cu precizarea actului normativ și a articolelor care le reglementează.

Limitele pedepsei prevăzute sunt închisoarea de la 1 an la 5 ani.


Voucherele de vacanță, tichetele sociale pentru mese calde vor fi emise exclusiv pe suport electronic


Biletele de valoare (voucherele de vacanță, tichetele sociale pentru sprijin educaţional şi tichetele sociale pentru mese calde) vor fi emise exclusiv pe suport electronic.

Practic, vor fi abrogate dispozițiile privind emiterea biletelor de valoare pe suport hârtie.

Biletele de valoare pe suport hârtie, emise până la data de 31 ianuarie 2022, își mențin valabilitatea până la expirarea datei de valabilitate înscrise pe acestea.

Începând cu data de 1 februarie 2022, autorizațiile de funcționare ca unități emitente de bilete de valoare pe suport hârtie își pierd valabilitatea, urmând ca aceste unități să rămână responsabile atât față de unitățile care acceptă bilete de valoare, cât și față de angajatorii cu care au încheiat contracte, astfel fiind asigurată respectarea tuturor obligațiilor ce decurg din contractele încheiate în cazul biletelor de valoare pe suport hârtie aflate în termenul de valabilitate.

e-Factura și pentru produsele cu risc fiscal ridicat


Proiectul prevede instituirea unor măsuri urgente pentru întărirea capacității de urmărire și colectare a sumelor datorate bugetului de stat pentru livrările de produse cu risc fiscal ridicat, prin transmiterea facturilor în sistemul RO e-Factura, prin derogare de la prevederile Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 120/2021.

Furnizorii pot, în perioada 1 aprilie – 30 iunie 2022, să transmită facturile emise în sistemul naţional privind factura electronică RO e-Factura, indiferent dacă destinatarii sunt sau nu înregistrați în Registrul RO e-Factura.

Furnizorii sunt obligați, începând cu data de 1 iulie 2022, să transmită facturile emise în sistemul naţional privind factura electronică RO e-Factura, indiferent dacă destinatarii sunt sau nu înregistrați în Registrul RO e-Factura.

Ordinul ANAF va trebui emis in 30 de zile de la publicarea ordonanțe în Monitorul Oficial.

Renta viageră pentru sportivi: înghețată


Sportivul de performanță care a obținut o medalie de aur, de argint sau de bronz în probele sportive individuale ori pe echipe din cadrul Jocurilor Olimpice sau Jocurilor Paralimpice ori o medalie de aur la campionatele mondiale sau europene de seniori la probele sportive individuale sau pe echipe ce au fost incluse cel puțin o dată în programul Jocurilor Olimpice sau al Jocurilor Paralimpice are dreptul, la cerere și cu confirmarea Ministerului Tineretului și Sportului, la o rentă viageră. Aceasta reprezintă reprezintă echivalentul a 1,5 câștiguri salariale medii brute pe economie. Este vorba despre cei care s-au retras din activitatea sportivă.
Renta viageră se acordă începând cu data de 1 ianuarie a anului următor celui în care sportivul se retrage din activitate.
Conform OUG trenuleț, aceasta se va acorda la nivelul din decembrie 2021. Deci îngheață nivelul.
În ceea ce privește indemnizația de merit pentru realizari deosebite și pentru recompensarea unei activități de notorietate în domeniul culturii, științei și sportului, cuantumul lunar se menţine la nivelul din luna decembrie 2021, de 6.240 lei.
(Acest articol a rămas la fel ca în varianta inițială a proiectului)

6% din PIB pentru educație nu se aplică nici în 2022

Conform proiectului (prevederea e ca în varianta inițială), nici în 2022 educația nu va primit 6% din PIB.
Practic, articolul 8 din Legea educației se aplică din 2023. Au prorogat, la fel cum se întâmplă în fiecare an.

Legat de educație, se prorogă până la finalul anului viitor și măsura acordării a 500 de euro pentru educația permanentă a fiecărui nou-născut.

De asemenea, nu se acordă cupoanele sociale prevăzute de Legea educației în 2022. Conform celui articol din lege, statul ar fi trebuit să sprijine educația timpurie, „ca parte componentă a învățării pe tot parcursul vieții, prin acordarea unor cupoane sociale. Acestea vor fi acordate în scop educațional, conform legislației în domeniul asistenței sociale, în funcție de veniturile familiei, din bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Muncii și Protecției Sociale„

În perioada 1 ianuarie 2022 - 31 decembrie 2022 se suspendă aplicarea prevederilor Legii nr. 509/2006 privind acordarea de miere de albine ca supliment nutritiv pentru preşcolari şi elevii din învăţământul primar de stat.

Șefi pe contabilitate în instituțiile publice pot fi cei care nu dețin certificatul de atestare a cunoștințelor dobândite


Conform proiectului OUG, pe durata instituirii stării de urgență sau, după caz, a stării de alertă pe teritoriul României, în condițiile legii, dar nu mai târziu de 31 decembrie 2022, în funcția de conducător al compartimentului financiar-contabil din administrația publică centrală pot fi numite, în condițiile legii, și persoane care nu dețin certificatul de atestare a cunoștințelor dobândite în domeniul Sistemului European de Conturi.

Termene prorogate pentru agricultură


1. Amenajamentul pastoral va fi obligatoriu din 2023

În vederea accesării fondurilor europene aferente plăților pe suprafață, utilizatorii de pajiști, persoane fizice și juridice, în calitate de proprietari și/sau deținători legali ai dreptului de utilizare a terenului, au obligația ca anual să asigure încărcătura minimă de 0,3 UVM/ha, în oricare din zilele perioadei de pășunat, ori cosirea cel puțin o dată pe an a vegetației.
Aplicarea amenajamentului pastoral va fi obligatoriu din 2023. Practic s-a prorogat termenul.

2. Se amână până la 1 ianuarie 2023 înființarea Agenției pentru Calitatea și Marketingul Produselor Agroalimentare, în subordinea Ministerului Agriculturii și Dezvoltării Rurale.

Scopul înființării Agenției este de a promova obținerea de produse agroalimentare certificate conform unui sistem de calitate voluntară, denumite în continuare produse de calitate, și de a asigura un marketing corespunzător acestor produse.

3. Tot pentru 1 ianuarie 2023 se amână și termenul pentru stimularea producătorilor agricoli care comercializează produsele agricole primare, produse pescăreşti şi de acvacultură.

Este vorba despre acordarea unor prime de comercializare reprezintă contravaloarea în lei a 200 euro/tonă/10.000 ouă pentru produsele agricole primare, produsele pescărești și de acvacultură, comercializate către unități de procesare și nu poate depăși 20.000 de euro anual/beneficiar, respectiv contravaloarea în lei a 100 euro/tonă/10.000 ouă pentru produsele agricole primare, produsele pescărești și de acvacultură, comercializate direct pentru consum, care nu poate depăși 10.000 de euro anual/beneficiar.

Tichetele cadou oferite angajaților


În cazul cadourilor în bani şi/sau în natură, inclusiv tichetelor cadou, oferite de angajatori, angajaților cu ocazia Paştelui, Crăciunului şi a sărbătorilor similare ale altor culte religioase, angajatelor cu ocazia zilei de 8 martie și cele oferite angajaților în beneficiul copiilor minori ai acestora cu ocazia zilei de 1 iunie, se propune majorarea plafonului neimpozabil și care nu se cuprinde în baza de calcul al contribuțiilor de asigurări sociale obligatorii de la suma de 150 lei la suma de 300 de lei pentru fiecare persoană și fiecare eveniment, având în vedere că ultima majorare a avut loc în anul 2005 (de la 120 de lei la 150 de lei/persoană/eveniment).

Se propune eliminarea din categoria veniturilor din alte surse a biletelor de valoare sub forma tichetelor cadou în corelare cu măsura modificării tratamentului fiscal aplicabil tichetelor cadou acordate persoanelor fizice, de către angajatori/plătitori, în sensul eliminării exceptării de la plata contribuțiilor sociale obligatorii și includerea în baza de calcul al acestora a valorii nominale a tichetelor cadou acordate de către angajatori/plătitori, potrivit legii, în cazul persoanelor fizice care realizează venituri din salarii sau asimilate salariilor, în alte situații decât cele în care se acordă cu ocazia Paştelui, zilei de 1 iunie, Crăciunului şi a sărbătorilor similare ale altor culte religioase.


Cei 1.500 lei pentru creșă sau grădiniță sunt suspendați și în 2022


Se suspendă, în continuare (pentru întreg anul 2022) facilitatea celor 1.500 lei pentru creșă sau grădiniță.

Pe perioada suspendării, în cazul cheltuielilor pentru funcționarea creșelor/ grădinițelor aflate în administrarea contribuabililor se stabilește continuarea regimului fiscal aplicabil și pe perioada suspendării reglementate de Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 19/2021, respectiv de cheltuieli sociale deductibile la calculul rezultatului fiscal, în limita de 5% aplicată asupra valorii cheltuielilor cu salariile personalului, potrivit Legii nr. 53/2003 - Codul muncii.

Alte măsuri:

 • Se propune prorogarea până la 1 ianuarie 2023 a datei de intrare în vigoare a Legii nr. 154/2021 pentru modificarea şi completarea Ordonanței Guvernului nr. 105/1999 privind acordarea unor drepturi persoanelor persecutate de către regimurile instaurate în România cu începere de la 6 septembrie 1940 până la 6 martie 1945 din motive etnice.
 • Salarizarea personalului din cadrul Ministerului Gabrielei Firea, cel al Familiei, Tineretului și Egalității de Șanse se stabileşte la nivelul de salarizare aferent funcţiilor din cadrul Ministerului Muncii și Solidarității Sociale.
 • Începand cu 1 ianuarie, tichetele cadou se pot acorda doar propriilor angajați. Acordarea către terți a tichetelor cadou se interzice.
 • Pensiile speciale nu vor fi actualizate cu rata medie anuală a inflației.
 • Punctul de amendă rămâne la 145 lei și în 2022.
 • În anul 2022 nu se acordă ajutoarele sau, după caz, indemnizaţiile la ieşirea la pensie, retragere, încetarea raporturilor de serviciu ori la trecerea în rezervă. Prevederile nu se aplică în situaţia încetării raporturilor de muncă sau serviciu ca urmare a decesului angajatului.
 • Legea nr. 195/2020 privind statutul personalului feroviar intră în vigoare din 2023 (se prorogă).
 • Legea privind venitul minim de incluziune va fi aplicată din 1 septembrie 2023.
 • Prevederile din legea din 2015 privind înfiinţarea Inspectoratului de Stat pentru Controlul în Transportul Rutier se prorogă până la data de 1 ianuarie 2023.
 • Pensiile speciale pentru primari se suspendă până la 1 ianuarie 2023.
 • Aplicarea impozitului pe monopolul natural din sectorul energiei electrice şi al gazului natural se prorogă până la 31 decembrie 2025.
 • Sprijinul din fonduri europene pentru capital de lucru aferent Programului operațional Competitivitate 2014-2020, în contextul crizei provocate de COVID-19, precum și alte măsuri în domeniul fondurilor europene, se modifică.

  Astfel, pentru aplicațiile de finanțare depuse până la data de 28 octombrie 2020 inclusiv, fondurile alocate pentru granturile destinate capitalului de lucru sunt în valoare de 3.802.639.545 lei, din care 3.286.765.859 lei fonduri externe nerambursabile, 515.873.686 lei fonduri de la bugetul de stat, la care se adaugă de la bugetul de stat 570.000.000 lei pentru plata tuturor aplicațiilor eligibile a căror valoare excede plafonului contractului de finanțare.


Citeste doar ceea ce merita. Urmareste-ne si pe Facebook si Instagram.

38080 vizualizari

 • +7 (29 voturi)    
  hai ... (Vineri, 17 decembrie 2021, 9:10)

  ..13 [utilizator]

  Adica profesorii care in marea lor majoritate au shomat, cu siguranta 2 luni in 2020 - martie-aprilie dar su primit salarii, si au distrus pregatirea studentiilor si a elevilor pentru 2 ani de zile, ceea ce poate sa insemne ca pentru o viata i-au lasat analfabeti functionali. acum sa primeasca cresteri salariale pentru ce????


  Adica personalul medical care sa are unul dintre cel mai inalt nivel salarial in Ro totusi sa aiba crestere salariala???

  Nu ar fi bine, in acelasi ton/muget, sa creasca si alocatiile parlamentarilor si a membrilor din guvern si tuturor bugetarilor dar poate cu predilectie pentru Presedintele nostru in toate ce ele sunt in RO???

  Voi ce ziceti???
  • +3 (5 voturi)    
   cu trenul (Vineri, 17 decembrie 2021, 9:58)

   Laurell [utilizator] i-a raspuns lui ..13

   Ordonanta trenuletz, trenuri private sau CFR .
  • +2 (6 voturi)    
   ! (Vineri, 17 decembrie 2021, 10:05)

   tudorr [utilizator] i-a raspuns lui ..13

   Cum pentru ce, pentru VOTURI pentru pesedeu! Din pix e usor sa maresti salariile!
  • +2 (10 voturi)    
   Mda (Vineri, 17 decembrie 2021, 10:52)

   Fanel01 [utilizator] i-a raspuns lui ..13

   Munca multa la profesori care au transferat toata povara mai mult pe parinti , au predat online ca un robot apoi parintii au stat sa-i invete si sa faca teme , acum le marim salariul.
  • -3 (5 voturi)    
   "1/4 din diferenţa dintre salariul de bază..."??? (Vineri, 17 decembrie 2021, 10:57)

   Radoh [utilizator] i-a raspuns lui ..13

   voi ati inteles ceva din exprimarea asta PSD-ista?

   salariul creste cu "1/4 din diferenţa dintre salariul de bază pentru anul 2022 şi cel din luna decembrie 2021."
  • 0 (6 voturi)    
   Comentariu sters de utilizator (Vineri, 17 decembrie 2021, 11:05)

   [anonim] i-a raspuns lui ..13

  • +3 (5 voturi)    
   Le dau 100 lei ca Ceausescu. (Vineri, 17 decembrie 2021, 11:38)

   gv [utilizator] i-a raspuns lui ..13

   Imediat ati sarit cu gura. Marea "marire" pentru profesori este intre100-200 lei, dar suna mai frumos sa zica ca e 1/4 din diferenta lui peste prajit.
   • -4 (4 voturi)    
    Comentariu sters de utilizator (Vineri, 17 decembrie 2021, 12:47)

    [anonim] i-a raspuns lui gv

  • -1 (1 vot)    
   Comentariu sters de utilizator (Vineri, 17 decembrie 2021, 12:44)

   [anonim] i-a raspuns lui ..13

  • +5 (7 voturi)    
   Serios?? (Vineri, 17 decembrie 2021, 13:04)

   mytysor [utilizator] i-a raspuns lui ..13

   Sunt profesori care si-au facut treaba si in online. Acum cu online-ul au vazut si parintii gradul de interes si educatie a propiilor copii. Un profesor incepator are 2400ROn (fara bonuri, prime, fara nimic). Daca punem ca majoritatea din noi luam bonuri de masa de 20Ron pe zi, adica inca ~500 Ron un profesor incepator ar fi - un salariu de 1900 ron + bonuri la particular. Da-ti , de curiozitate, un anunt cu angajare oferind salariu de 1900 ron + bonuri si vedeti cat veti angaja. Vrem invatamant performant, dar cu cine si cu ce?

   Nu sunt profesor si nu cred ca as putea fi avand invedere nesimtirea si proasta deucatie a multor din odraslelor noastre. Toti, acum, au drepturi , dar nu si obligatii.
  • +8 (8 voturi)    
   Odrasle (Vineri, 17 decembrie 2021, 13:53)

   Kimosabe [utilizator] i-a raspuns lui ..13

   Sa inteleg ca odraslele invata “de rup” si singura vina este a profesorilor ? Fara studiu individual niciun elev nu o sa aiba rezultate ! Unii parinti cred ca e suficient sa ii trimita la scoala…….dar nu uitati ca se lucreaza cu “materialul clientului”.
 • +14 (26 voturi)    
  Tipic (Vineri, 17 decembrie 2021, 9:13)

  Foresta [utilizator]

  Politică de Dâmbovița, azi e albă, mâine neagră, poimâine maro!
  Multă treabă fac profesorii, mai ales cu școala online, s-au rupt săracii!
  Multă treabă au făcut mereu, se vede munca lor la tot pasul!
  Testele PISA o arată, nivelul comentariilor de peste tot o arată, felul de a vorbi, acționa, gândi al politicienilor noștri, al unora dintre noi, o arată, cu vârf și îndesat!
  Am avut și avem o școală "de invidiat"!

  Ori tai macaroana tuturor, ori dai tuturor!
 • +9 (13 voturi)    
  Comentariu sters de utilizator (Vineri, 17 decembrie 2021, 9:20)

  [anonim]

 • +26 (28 voturi)    
  Crizele cer adoptarea unor măsuri de criză! (Vineri, 17 decembrie 2021, 9:42)

  JohnDoe666 [utilizator]

  Cum ar fi:
  - tăiați indemnizațiile partidelor politice: să strângă bani din cotizații, iar dacă nu pot, să se desființeze;
  - reduceți numărul de parlamentari, așa cum a cerut poporul pe care îl reprezentați de fapt;
  - reduceți funcțiile din administrația de stat, care plimbă hârtii, prin digitalizare și creare de baze de date comune, formulare on-line, etc.;
  - lăsați ANAF și alte instituții similare să își facă treaba și să recupereze bani la buget;
  - încetați să mai dispuneți de banul public ca de cel propriu;
  Si ar mai fi câteva, mai dure, dar dacă le scriu, nu mi se mai piblică comentariul! Nici așa nu sunt sigur că o să fie publicat!
 • +17 (19 voturi)    
  ... (Vineri, 17 decembrie 2021, 9:44)

  mihai_mi [utilizator]

  In continuare la gramada, fara niciun criteriu de performanta. Trista viata si pt. ei si pt. noi.
 • -3 (5 voturi)    
  Comentariu sters de utilizator (Vineri, 17 decembrie 2021, 10:02)

  [anonim]

 • 0 (10 voturi)    
  pai si cum (Vineri, 17 decembrie 2021, 10:25)

  copturie [utilizator]

  la sarmanii din servicii si politie nimic, pai au doar 30 de sporuri saracii, nu le dau si alora niste mariri.Alte categorii profesionale nu mai sunt in tara asta, ingineri,cercetatori,oameni de cultura.L anoi in tara sunt indreptatiti la salarii decente militienii, securistii, profesorii, magistratii.Restul sunt pleava!
 • +8 (10 voturi)    
  N-am mai găsit tăierea pensiilor speciale (Vineri, 17 decembrie 2021, 11:00)

  nick24 [utilizator]

  și nici înghețarea lor!
  Deci pensiile speciale se vor indexa automat la 1 ianuarie 2022?
  • +1 (5 voturi)    
   Aleluia (Vineri, 17 decembrie 2021, 13:23)

   Foresta [utilizator] i-a raspuns lui nick24

   Voi primi 6547 de lei în plus, ieeee!
   Voi avea cu ce să le "felicit", știi tu!
  • -2 (4 voturi)    
   Grija ta! (Vineri, 17 decembrie 2021, 13:49)

   Foresta [utilizator] i-a raspuns lui nick24

   Nu-i treaba măgarului când beau oile apă, vezi te viața ta!
 • +5 (9 voturi)    
  concluzii profesori (Vineri, 17 decembrie 2021, 11:02)

  Dofe [utilizator]

  1.Ieri nu aveau bani sa majoreze salariile proefesorilor azi au, asta inseamna ca sunt bani, dar nu au vrut sa majoreze
  2. Cresterea de salariu prevazut de lege era de 16%, dar ei o sa creasca doa cu 4%, inflatia e de 8% - deci nu cresc salariile reale ci scad
  3. Inainte de Romania educata ar trebui sa derulam programul Politicieni educati
  4. Dl profesori, data viitoare cand votati nu uitati de cele enumerate mai sus
 • +2 (6 voturi)    
  @Foresta ai cuvântul! (Vineri, 17 decembrie 2021, 11:05)

  nick24 [utilizator]

  Îți indexează sau nu pensia la 1 ianuarie?
  • -4 (6 voturi)    
   Nu știu (Vineri, 17 decembrie 2021, 13:48)

   Foresta [utilizator] i-a raspuns lui nick24

   Întreabă guvernul.
   Oricum, nu-i treaba măgarului, când beau oile apă.
  • -4 (6 voturi)    
   Hai să-ți mai scriu ceva (Vineri, 17 decembrie 2021, 15:01)

   Foresta [utilizator] i-a raspuns lui nick24

   Dacă-mi indexează ăștia pensia de la anu, voi avea o mică grămadă de bani, care mă face fericit! Fericit că am, că sunt încă în putere, că deja am luat de la statul român o sumă de bani egală cu pensia ta pe toată viața, (la viața ta de pensionar mă refer). Uite-așa, să-ți fac tot anul 2022 bun!
 • -2 (6 voturi)    
  profesorii.. (Vineri, 17 decembrie 2021, 11:26)

  Ismail Paine de circ [utilizator]

  .. și să nu mai facă nici meditații si fondul clasei. și să fie entuziaști la serviciu. și să fie și psihologi.
 • -2 (4 voturi)    
  Comentariu sters de utilizator (Vineri, 17 decembrie 2021, 11:29)

  [anonim]

 • +4 (10 voturi)    
  TOATE pe datorie.... (Vineri, 17 decembrie 2021, 11:47)

  floriniulian [utilizator]

  Asta a uitat sa ne spuna Ciuca batailor.

  ZERO reforma bugetara a statului degeaba securisto mafiot
  ZERO desfiintari pensii special/serviciu
  ZERO anulare lege pensionare''speciale'' la 40 de ani

  DATORIA Romaniei a mai crescut cu cateva miliarde de euro DEGEABA doar pentru ca aceasta clasa politica esuata de coruptie si fara coaie nu vor sa faca nici un fel de REFORME.
 • +3 (9 voturi)    
  cum zicea tantalaul de la Cotroceni? (Vineri, 17 decembrie 2021, 12:03)

  catelu [utilizator]

  Ca e multumit de guvernul actual, ca se misca bine, nu mai "topaie fiscal"?
 • 0 (2 voturi)    
  Țopăială sau nu? (Vineri, 17 decembrie 2021, 12:46)

  mr_mojo [utilizator]

  Dacă nici asta nu e…
 • +1 (7 voturi)    
  Comentariu sters de utilizator (Vineri, 17 decembrie 2021, 14:06)

  [anonim]Abonare la comentarii cu RSS

ESRI

Întâlniri on-line | #deladistanță

Top 10 articole cele mai ...Hotnews
Agenţii de ştiri
Siteul Hotnews.ro foloseste cookie-uri. Cookie-urile ne ajută să imbunatatim serviciile noastre. Mai multe detalii, aici.powered by
developed by