În luna martie se vor întâmpla câteva lucruri în materie de fiscalitate. HotNews.ro a scris despre ele în ultima perioadă. Este vorba despre controale ale ANAF și ITM, obligativitatea SPV și reincriminarea unor fapte de evaziune.

FiscalitateFoto: DreamsTime

1. Controale ANAF și ITM

ANAF și Inspecția Muncii au făcut un protocol de colaborare pentru un plan de acțiune comun. Acest lucru era prevăzut și în PNRR, iar conform șefei ANAF, Mirela Călugăreanu, controalele vor începe în cea de-a doua parte a lunii martie.

„Avem într-o fază avansată avizarea și semnarea acestui plan comun de acțiuni care va deveni operațional în partea a doua a lunii martie. Contribuabilii trebuie să se aștepte la verificări tematice din această perspectivă”, a precizat șefa ANAF.

  • Vom colabora cu colegii noștri de la Inspecția Muncii.

„Nu i-am stabilit încă un nume de scenă (operațiunii n.r.), ca să zic așa. Această activitate va avea un rol extrem de important. An de an pe Semestrul European multe critici au venit în zona aceasta, cum că instituțiile cu atribuții în domeniu nu au colaborat corespunzător astfel încât să se înregistreze o diminuare semnificativă a fenomenului de nedeclarare și subdeclarare din această perspectivă și cu consecințe în ceea ce privește încasarea impozitului pe venit și a contribuțiilor sociale”, a afirmat Mirela Călugăreanu.

Dacă de uităm în PNRR, vedem că spune că acest plan de acțiune comun include operatorii economici care prezintă un risc fiscal ridicat și, de asemenea, pe cei care prezintă un risc din perspectiva utilizării muncii subdeclarate/nedeclarate.

Conform documentului, acest plan va fi defalcat pe tipuri de activități sezoniere, în cazul în care incidența riscurilor menționate este cunoscută a fi ridicată.

Periodic, conducerea structurilor implicate (Direcția Generală Antifraudă Fiscală și Inspecția Muncii) va analiza rezultatele obținute, precum și posibilitățile și perspectivele de actualizare a planului, în funcție de rezultatele respective.

2. SPV obligatoriu

Înrolarea în Spațiul Privat Virtual (SPV) devine obligatorie pentru transmiterea cererilor, înscrisurilor sau a oricăror altor documente către organele fiscale, de către contribuabilii care desfăşoară activităţi economice într-o formă de activitate autorizată.

Conform ANAF, această obligativitate revine persoanelor juridice, asocierilor și altor entități fără personalitate juridică, persoanelor fizice care desfășoară o profesie liberală sau exercită o activitate economică în mod independent ca persoane fizice autorizate, întreprinderilor individuale și întreprinderilor familiale.

Fiscul spune că în situația în care contribuabilii/plătitorii nu își îndeplinesc obligația comunicării prin intermediul mijloacelor electronice de transmitere la distanță a cererilor, înscrisurilor sau oricăror altor documente, iar acestea sunt depuse la organul fiscal central în format letric, nu vor fi luate în considerare, urmând ca acesta să notifice contribuabilii/plătitorii cu privire la obligativitatea comunicării prin intermediul mijloacelor electronice de transmitere la distanță.

ANAF recomandă contribuabililor să întreprindă demersurile necesare pentru înregistrarea în Spațiul Privat Virtual, până la data de 1 martie 2022, pentru a evita eventualele efecte negative care pot apărea în situația în care un document trebuie depus într-un anumit termen, iar acest lucru se realizează fizic și nu prin intermediul Spațiului Privat Virtual, cum ar fi: pierderea dreptului de a beneficia de o facilitate fiscală, aplicarea unor amenzi, etc.

Spațiul Privat Virtual este un serviciu gratuit, disponibil 24h/24h, 7 zile/7 zile, prin intermediul căruia contribuabilii depun declarații, cereri, solicită documente, verifică situația fiscală proprie, etc.

Prin transmiterea documentelor prin mediul electronic sunt economisite atât resursele contribuabililor, cât și cele ale administrației fiscale.

Persoanele fizice sau juridice, care dețin certificate digitale calificate, pot solicita înregistrarea ca utilizatori SPV pe baza acestora, iar persoanele fizice care nu dețin un astfel de certificat, pot solicita înregistrarea pe bază de nume de utilizator și parolă.

3. Reincriminarea unor fapte de evaziune

Începând cu 1 martie, s-a incriminat fapta constând în reținerea și neplata, respectiv încasarea și neplata în termen de 60 de zile de la data scadentă a impozitelor și/sau a contribuțiilor cu reținere la sursă.

Limitele pedepsei prevăzute sunt închisoarea de la 1 an la 5 ani.

Aceste prevederi au fost introduse prin OUG 130/2021 (Ordonanta trenuleț).

Are o problemă ce trebuie corectată: dacă un antreprenor are de primit bani de la stat, poate TVA-ul nu i-a fost rambursat ori a avut un contract și nu a fost plătit, tot el este cel care se va trezi cu dosar penal dacă nu a reușit să plătească la timp impozitele cu reținere la sursă. Ministerul Finanțelor a pregătit un proiect pentru a corecta astfel de situații și urmează a fi adoptat. Dacă nu se rezolvă cât mai repede, vor începe să curgă dosare penale aiurea.