Prima rectificare bugetară din 2022 mărește deficitul bugetar cu aproape 3,2 miliarde lei, la 80,1 miliarde lei, conform datelor din Ordonanța publicată în Monitorul oficial. Ne referim la bugetul general consolidat. Se spune că este o rectificare pozitivă, dar a mări deficitul, adică a te împrumuta mai mult, nu reprezintă nimic pozitiv.

BugetFoto: DreamsTime

Dacă aveam o rectificare doar pe venituri mai mari, fără a mări deficitul, atunci puteam spune că e pozitivă.

În același timp, să nu uităm că a venit și Consiliul Fiscal cu o opinie dură din care reiese că deficitul ar urma să fie mai mare.

Oricum, va mai fi o rectificare undeva în noiembrie, iar în funcție de execuție, vor mai fi tăiate unele lucruri, probabil de la investiții dacă nu se folosesc banii, așa că există posibilitatea să vedem o încadrare în deficitul de 5,84% din PIB. Orice este posibil. Vom vedea atunci.

Cine primește bani la rectificare

• Administrația Prezidențială +15,45 milioane lei

• Senatul +3,79 milioane lei

• Consiliul Legislativ +1,32 milioane lei

• CNA +545.000 lei

• Secretariatul General al Guvernului +251,1 milioane lei

S-au asigurat în principal fonduri la cheltuielile de personal (+10 milioane lei), pentru derularea programelor guvernamentale ”Investește în tine” și ”growth - Contul individual de economii Junior Centenar” (+6,3 milioane lei), pentru finanțarea instituțiilor subvenționate din subordine (+5 milioane lei), pentru susținerea proiectelor de comunicare informare publică și promovare a imaginii intereselor românești peste hotare, acordarea burselor elevilor etnici din Ucraina și plata sumelor aferente persoanelor cu handicap neîncadrate (+54,9 milioane lei), pentru acumularea stocurilor de rezervă de stat și investiții (+109,6 milioane lei) și susținerea cultelor religioase recunoscute în România (+70,0 milioane lei) și pentru sprijinirea organizațiilor cetățenilor aparținând minorităților naționale, altele decât cele care primesc subvenții de la bugetul de stat (+10,0 milioane lei). Economii la bunuri și servicii (-19,6 milioane lei);

• Ministerul Dezvoltării, Lucărilor Publice și Administrației +1,27 miliarde lei

Fonduri pentru derularea Programului Național de Dezvoltare Locală (+1.300 milioane lei), pentru derularea Programului național de construcții de interes public sau social (+700 milioane lei), pentru programele cu finanțare rambursabilă (+45 milioane lei), pentru Programul construcții locuințe pentru tineri destinate închirierii (+14 milioane lei) precum și pentru achitarea dobânzilor (+0,2 milioane lei). Economii la bunuri și servicii (-1 milion lei), la subvenții (-280 milioane lei), proiecte cu finanțare din fonduri externe nerambursabile aferente cadrului financiar 2014-2020 (-

500 milioane lei);

• Ministerul Justiției +864,4 milioane lei

S-au asigurat e sume suplimentare pentru plata drepturilor salariale stabilite prin hotărâri judecătorești și acte administrative (+1 miliard lei) și pentru finanțarea activității Administrației Naționale a Penitenciarelor (+60 milioane lei). S-au identificat economii la bunuri și servicii (-17,6 milioane lei), proiectele cu finanțare din fonduri externe nerambursabile postaderare 2014-2020 (-100 milioane lei), alte cheltuieli (-3 milioane lei) și cheltuieli de capital (-75 milioane lei).

• Ministerul Muncii +5,25 miliarde lei

• Ministerul Sportului +33,6 milioane lei

• Ministerul Agriculturii +716,2 milioane lei

(+235,6 milioane lei pentru acordarea subvenției reprezentând ajutor de stat pentru reducerea accizei la motorina utilizată în agricultură aferentă anului 2022, +307,4 milioane lei reprezentând transferuri între unități ale administrației publice, +200,0 milioane lei în vederea garantării creditelor contractate de producătorii agricoli și +5,7 milioane lei cheltuieli de personal. Economii la bunuri și servicii (-10,0 milioane lei), alte transferuri (-17,9 milioane lei) și cheltuieli de capital (-4,5 milioane lei);

• Ministerul Transpoturilor +2 miliarde lei

Sume suplimentare pentru subvenții (+155,9 milioane lei), transferuri între unități ale administrației publice (+264,5 milioane lei), proiecte cu finanțare din fonduri externe nerambursabile (FEN) postaderare (+70,0 milioane lei), asistență socială (+100,0 milioane lei), proiecte cu finanțare din fonduri externe nerambursabile aferente cadrului financiar 2014-2020 (+49,1 milioane lei), alte cheltuieli (+2,3 milioane lei), proiecte cu finanțare din sumele aferente componentei de împrumut a PNRR (+950,9 milioane lei) și pentru participarea la capitalul social al operatorilor economici aflați sub autoritatea ministerului (+411,3 milioane lei). Economii în principal la dobânzi (-0,6 milioane lei), la alte transferuri (-1,6 milioane lei), la active nefinanciare (-0,3 milioane lei), precum și la ratele aferente creditelor externe (-1,6 milioane lei);.

• Ministerul Educației +64 milioane lei

Au fost majorate cheltuielile de personal (+140,0 milioane lei), transferurile între unități ale administrației publice (+30,0 milioane lei) în principal pentru finanțarea de bază a instituțiilor de învățământ superior, concomitent cu diminuarea unor cheltuieli având în vedere gradul de execuție și necesarul estimat a se plăti până la finele anului. Economii la proiecte de investiții finanțate din fonduri rambursabile (-70,0 milioane lei), active nefinanciare (-19,0 milioane lei), alte cheltuieli (-14,9 milioane lei), bunuri și servicii (-9,1 milioane lei).

• Ministerul Sănătății +2,52 miliarde lei

• Ministerul Public +200,9 milioane lei

Cheltuieli de personal (+215 milioane lei) pentru plata de hotărâri judecătorești. Economii la bunuri și servicii (-12 milioane lei) și la cheltuieli de capital (-2 milioane lei);

• Ministerul Economiei +125,6 milioane lei

Cheltuieli de personal (+10 milioane lei), achitarea contribuțiilor și cotizațiilor la organismele internaționale (+2 milioane lei). pentru majorarea, în condiţiile legii, a contribuţiei statului la capitalul social al operatorilor economici din industria naţională de apărare aflaţi sub autoritatea ministerului (+127 milioane lei). Economii la bunuri și servicii (-8 milioane lei), la subvenții (-5,4 milioane lei);

• Ministerul Energiei +2,5 miliarde lei

Cheltuieli de personal (+5 milioane lei) finanțarea schemei de sprijin de compensare/ plafonare prețuri energie electrică/gaze naturale (+2,5 miliarde lei). Economii la bunuri și servicii (-1,1 milioane lei) și investiții (-1,3 milioane lei).

• Academia Română +13,4 milioane lei

• CNCD +730.000 lei

• Agerpres +300.000 lei

• Institutul Cultural Român +1,69 milioane lei

• Autoritatea Electorală Permanentă +24,2 milioane lei

• CES +396.000 lei

• Consiliul Național de Soluționare a Contestațiilor +2,9 milioane lei

• Ministerul Investițiilor și Proiectelor Europene +2,72 miliarde lei

Fonduri la cheltuieli de personal (+20 milioane lei), pentru derularea proiectelor cu finanțare din fonduri externe nerambursabile (+1.850 milioane lei) și pentru derularea proiectelor cu finanțare din sumele aferente componentei de împrumut a PNRR (+850,0 milioane lei).

• Inspecția Judiciară +821.000 lei

• Ministerul Antreprenoriatului și Turismului +1,14 miliarde lei

Cheltuieli de personal (+5 milioane lei), pentru derularea proiectelor cu finanțare din fonduri externe nerambursabile (+1.139,0 milioane lei) precum și la alte transferuri pentru programele de stimulare a întreprinderilor mici și mijlocii (+20 milioane lei). Economii la bunuri și servicii (-5 milioane lei), la subvenții (-7 milioane lei), transferuri între unități ale administrației publice (-3,59 milioane lei) precum și la cheltuieli de capital (-0,2 milioane lei);

• Ministerul Cercetării +203,5 milioane lei

• Ministerul Familiei +13 milioane lei

• Ministerul Finanțelor – Acțiuni generale +8,69 miliarde lei

(+4.000,0 milioane lei Dobânzi, +700,0 milioane lei Fond de rezervă bugetară la dispoziția Guvernului, +528,9 milioane lei Contribuția României la bugetul UE, +1.130,195 milioane lei Transferuri către întreprinderi în cazul schemelor de ajutor de stat, +2.283,7 milioane lei Proiecte cu finanțare din fonduri externe nerambursabile aferente cadrului financiar 2014-2020 pentru asigurarea sumelor necesare refinanțării proiectelor pentru beneficiari și/sau continuării finanțării proiectelor în cazul indisponibilității temporare a fondurilor europene)

Ce instituții au bugetele tăiate

• Camera Deputaților -2,86 milioane lei

• Înalta Curte de Casație și Justiție -3,3 milioane lei

• Curtea Constituțională -564.000 lei

• Curtea de Conturi -23,7 milioane lei

• Consiliul Concurenței -12,27 milioane lei

• Avocatul Poporului -1,48 milioane lei

• Ministerul Afacerilor Externe -67 milioane lei

S-au tăiat de la transferuri între unități ale administrației publice (-1,0 milioane lei), proiecte cu finanțare din fonduri externe nerambursabile aferente cadrului financiar 2014-2020 (-46,0 milioane lei), alte cheltuieli (-0,1 milioane lei) și active nefinanciare (-20,0 milioane lei);

• Ministerul Finanțelor -146,9 milioane lei

S-au alocat suplimentar sume pentru asigurarea plății drepturilor salariale până la finele anului (+46,0 milioane lei), pentru plata sumelor din titlurile de plată emise de Autoritatea Națională pentru Restituirea Proprietăților, conform legislației în vigoare (+26,0 milioane lei) și pentru plata majorărilor de capital la unele instituții financiar-bancare internaționale (+130,0 milioane lei). S-au identificat economii la transferuri între unități ale administrației publice (-0,5 milioane lei), alte transferuri (-246,6 milioane lei), proiecte cu finanțare din fonduri externe nerambursabile aferente cadrului financiar 2014-2020 (-1,8 milioane lei) și active nefinanciare (-100,0 milioane lei);

• Ministerul Afacerilor Interne -559,3 milioane lei

S-au identificat economii la bunuri și servicii (-30,0 milioane lei), proiecte cu finanțare din fonduri externe nerambursabile aferente cadrului financiar 2014-2020 (- 1.100,0 milioane lei), cheltuieli aferente programelor cu finanțare rambursabilă (-5,4 milioane lei), active nefinanciare (-140,0 milioane lei). S-au asigurat sume suplimentare la transferuri între unități ale administrației publice (+50,0 milioane lei), la asistență socială pentru plata pensiilor militare de stat (+367,1 milioane lei) și la alte cheltuieli pentru plata despăgubirilor în dosarul ”Colectiv” (+299,0 milioane lei);

• Ministerul Mediului -434,3 milioane lei

Titluri executorii (+31,7 milioane lei), compensații reprezentând contravaloarea produselor pe care proprietarii de păduri nu le recoltează datorită funcțiilor de protecție stabilite prin amenajamente silvice (+85,3 milioane lei), despăgubiri (+6,4 milioane lei) și sume pentru Acordul de Împrumut BIRD 4835 ”Servicii Municipale KFW” (+2,7 milioane lei). Economii în sumă de -560,5 milioane lei, din care la titlul 20 ”Bunuri și servicii (-5,9 milioane lei), la titlul 58 „Proiecte cu finanțare din fonduri externe nerambursabile aferente cadrului financiar 2014-2020” (-500,0 milioane lei) și la titlul 71 „Active nefinanciare” (-54,6 milioane lei);

• Ministerul Culturii -275 milioane lei

Economii în principal la transferuri între unități ale administrației publice (-184,8 milioane lei), bunuri și servicii (-52,0 milioane lei), proiecte cu finanțare din fonduri externe nerambursabile (-19,0 milioane lei), proiecte de investiții finanțate din fonduri rambursabile (-17,0 milioane lei), active nefinanciare (-2,0 milioane lei);

• Agenția Națională de Integritate -1,26 milioane lei

• SRI -438.000 lei

• SPP -500.000 lei

• STS -150,9 milioane lei

Cheltuieli de personal (+25 milioane lei), asistență socială (+0,1 milioane lei). Economii la bunuri și servicii (-14,5 milioane lei), la proiecte cu finanțare din fonduri externe nerambursabile (-121,6 milioane lei), precum și la cheltuieli de capital (-40 milioane lei);

• ANSVSA -84 milioane lei

Economii la bunuri și servicii (-1,0 milioane lei), transferuri între unități ale administrației publice (-79,7 milioane lei) și la cheltuieli de capital (-3,4 milioane lei);

• Consiliul Superior al Magistraturii -18,7 milioane lei

Economii la bunuri și servicii (-1,0 milioane lei), la proiecte cu finanțare din fonduri externe nerambursabile (-17 milioane lei), alte cheltuieli (-2 milioane lei), precum și la active nefinanciare (-2,7 milioane lei). S-au asigurat fonduri la cheltuieli de personal (+4 milioane lei) pentru plata drepturilor salariale;

• Autoritatea Națională pentru Restituirea Proprietăților -655.000 lei

Instituții la care nici nu s-a dat, dar nici nu s-a tăiat

Ministerul Apărării

Serviciul de Informații Externe

În rest mai sunt câteva instituții cu sume foarte mici în plus sau în minus de ordinul zecilor de mii de lei.

Sursă foto: DreamStime.com