Pentru conectarea unui bloc la o rețea de comunicații, operatorii telecom vor putea semna contracte cu asociația de proprietari, reprezentată de președinte, fără a fi necesară hotărârea adunării generale a asociaţiei de proprietari sau acordul vreunui proprietar din condominiu, se arată în Ordonanța de Urgență pregătită de Guvern pentru dezvoltarea rapidă a rețelelor 5G și încasarea a sute de milioane de euro la bugetul de stat. Vezi în articol cum se schimbă modul de luare a deciziilor în asociațiile de proprietari și cât timp ai la dispoziție să oferi un răspuns dacă ești direct afectat.

Antene telecomFoto: ANCOM

Ordonanța de Urgență pe care o pregătește Guvernul Dăncilă pentru dezvoltarea rapidă a rețelelor 5G și atragerea sutelor de milioane de euro la bugetul de stat în acest an vizează un acces mai ușor a rețelelor de comunicații și în orașe, nu doar pe terenuri agricole (indiferent de clasa de calitate a acestora), pajişti permanente, terenuri forestiere, spaţii verzi, terenuri care fac parte din arii naturale protejate.

Proiectul va modifica Legea 196/2018 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea asociaţiilor de proprietari si administrarea condominiilor, astfel încât hotărârile adunării generale a proprietarilor se vor lua mult mai ușor.

Iată ce modificări pregătește Guvernul cu privire la amplasarea elementelor de infrastructură fizică necesare susținerii rețelelor de comunicații electronice în condominii și clădiri cu destinația de locuință:

 • "ART. 16
 • (1) În vederea conectării unui condominiu sau a oricărei părţi din acesta la o reţea de comunicaţii electronice, contractul privind exercitarea dreptului de acces pe proprietăţi va fi încheiat de furnizorul de reţele de comunicaţii electronice cu asociaţia de proprietari reprezentată de preşedinte, fără a fi necesară hotărârea adunării generale a asociaţiei de proprietari sau acordul vreunui proprietar din condominiu. Contractul privind exercitarea dreptului de acces încheiat în condiţiile prezentului articol poate avea orice durată, stabilită prin acordul părţilor, dar care nu poate depăşi durata de existenţă a retelelor de comunicaţii electronice în imobilul respectiv şi va fi cu titlu gratuit.
 • (2) Prin derogare de la dispoziţiile art. 38 alin. (2) din Legea nr. 196/2018 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea asociaţiilor de proprietari si administrarea condominiilor, hotărârea adunării generale a proprietarilor prin care se aprobă utilizarea părţilor comune din condominii de către furnizorii de reţele de comunicaţii electronice în scopul executării de lucrări de construcţii pentru amplasarea de infrastructura fizică destinată susţinerii reţelelor de comunicaţii electronice, altele decât cele având drept scop conectarea condominiului sau a oricărei părţi din acesta la o reţea de comunicaţii electronice, va fi adoptată cu acordul majorităţii proprietarilor prezenţi si cu acordul proprietarilor direct afectaţi de vecinătate, exprimat în scris.

NOTĂ: Art. 38 alin. (2) din Legea nr. 196/2018 prevede că: "Părțile comune pot fi utilizate de către terți, persoane fizice sau juridice de drept public și/sau privat, numai ca urmare a hotărârii adunării generale a asociației de proprietari, adoptată cu acordul a două treimi din numărul total al proprietarilor din condominiu și cu acordul tuturor proprietarilor direct afectați de vecinătate, în baza unui contract de închiriere, de folosință sau de concesiune, semnat de președinte în numele asociației și avizat de cenzor/comisia de cenzori."

 • (3) În vederea informării proprietarilor din condominiu cu privire la infrastructura fizica propusă a fi instalată în spaţiile comune conform alin. (2), furnizorii de reţele de comunicaţii electronice vor afişa în condominiu, cu cel puţin 15 zile înainte de data adunării generale a proprietarilor, informaţii cu privire la obiectul lucrărilor de construcţii, suprafaţa alocată acestora şi durata estimată a lucrărilor.
 • (4) În sensul alin. (2), proprietari direct afectati de vecinătate sunt proprietarii din condominiu a căror locuinţă are cel puţin o latură comună cu spatiul in care urmează să fie executate lucrările de construcţii având ca obiect infrastructura fizică destinată amplasării de reţele de comunicaţii electronice.
 • (5) În vederea executării lucrărilor prevăzute la alin. (2), furnizorii de reţele de comunicaţii electronice sunt obligaţi să solicite în scris acordul proprietarilor direct afectati de vecinătate, iar proprietarii respectivi sunt obligaţi să comunice răspunsul în scris, în termen de 30 de zile de la primirea solicitării, furnizorului solicitant şi preşedintelui asociaţiei de proprietari din condominiu. Lipsa răspunsului scris a proprietarilor direct afectaţi de vecinătate reprezintă acordul acestora pentru executarea lucrărilor de construcţii descrise în notificarea transmisă de furnizorul de reţele de comunicaţii electronice."

Vezi aici integral proiectul de OUG și Nota de Fundamentare. Proiectul a fost publicat pe site-ul Ministerului Comunicațiilor, condus de Alexandru Petrescu, și va sta în consultare publică 10 zile.

 • Tehnologia 5G presupune o densificare a site-urilor de antene telecom de câteva ori față de cele existente

Tehnologia 5G

Tehnologia 5G

Foto: ANCOM

HotNews.ro a scris în premieră miercuri, 25 septembrie, că operatorii de comunicații vor putea să-și monteze infrastructura fizică necesară susținerii rețelelor de comunicații pe terenuri agricole (indiferent de clasa de calitate a acestora), pajişti permanente, terenuri forestiere, spaţii verzi, terenuri care fac parte din arii naturale protejate, potrivit unui proiect de Ordonanță de Urgență scos în consultare publică pentru 10 zile de Ministerul Comunicațiilor. Executivul susține că e imperios necesară promovarea în regim de urgență a acestor modificări legislative pentru simplificarea procedurilor de autorizare a lucrărilor de construcții, care va conduce la dezvoltarea accelerată a rețelelor 5G și încasarea sumelor de bani prevăzute în bugetul pentru anul 2019.

Un alt motiv pentru care Guvernul vrea să relaxeze legislația pentru accesul pe proprietăți a rețelelor de comunicații îl reprezintă chiar tehnologia 5G, care "presupune instalarea unui număr semnificativ de microcelule, precum şi instalarea legăturilor de fibră optică corespunzătoare între acestea", aspect menționat în proiectul de OUG.

 • Specialiștii ANCOM, autoritatea care monitorizează și câmpurile electromagnetice din România, au declarat anterior același lucru:

Dezvoltarea tehnologiei 5G presupune o densificare a site-urilor de antene telecom de câteva ori față de cele existente, ceea ce înseamnă că implicit se va folosi o putere mai mică de emisie și radiație de câmp electromagnetic, potrivit lui Eduard Lovin, vicepreședinte al ANCOM, autoritate care monitorizează și nivelul câmpului electromagnetic din țară. Nu neapărat radiațiile antenelor influențează în mod semnificativ corpul uman, ci telefonul pe care-l ții la ureche, care emite mai puternic când antena este mai departe, a spus acesta.

 • "Tehnologia 5G va presupune folosirea dinamică a unui mix de frecvențe radio. Dezvoltarea 5G va presupune o densificare a site-urilor de câteva ori față de cele existente în prezent, adică dacă, spre exemplu, un operator are acum 10.000 de site-uri va trebui să ajungă la 30-40.000 de site-uri.", a declarat recent într-o întâlnire cu presa de profil Eduard Lovin, vicepreședinte al autorității de reglementare în comunicații (ANCOM).

HotNews.ro a întrebat în acest context dacă multiplicarea numărului de antene telecom și tehnologia 5G prezintă un pericol mai mare pentru sănătate decât tehnologiile anterioare. Iată ce a răspuns atunci oficialul ANCOM:

 • "În opinia noastră din punctul de vedere al influenței asupra sănătății nu este altfel decât rețele de până acum 3G-4G. La fel sunt câmpuri electromagnetice generate de site-uri și terminale mobile care trebuie să respecte niște normative date prin ordin al Ministrului Sănătății.
 • Ca inginer de telecomunicații vă pot spune că, în momentul în care densifici site-urile, implicit se va folosi o putere mai mică de emisie și radiație de câmp electromagnetic. Densitatea câmpului electromagnetic este mare până la câțiva metri în jurul site-urilor de antene. Le recomand tuturor, ceea ce fac și eu, să folosim cu rațiune și moderație terminalul mobil și să utilizăm căștile handsfree.
 • Ca să fiu mai clar, pe rețelele existente - la 2G, 3G, 4G - în momentul în care ai un site care acoperă o rază de 30 de km în linie dreaptă cu terminalul mobil, cu cât e distanța mai mare cu atât terminalul mobil trebuie să emită cu o putere mai mare ca să ajungă să se propage semnalul la un nivel calitativ satisfăcător pentru a avea un schimb de date sau o claritate a semnalului vocal.
 • Moderația este indicată în astfel de cazuri. Nu neapărat antenele influențează în mod majoritar prin câmp electromagnetic corpul uman, ci terminalul pe care-l ții la ureche. Cu cât site-ul este la o distanță mai mare, cu atât telefonul mobil trebuie să-și aloce o putere mai mare pentru a-și calibra parametrii de semnal. Cu cât site-urile sunt mai dese, implicit puterea de emisie a telefonului scade de câteva ori, pentru că nu trebuie să mai propage un semnal la 30 de kilometri, ci doar la 500 de metri.
 • Partea de densificare, în condițiile în care câmpul electromagnetic în jurul site-urilor este la nivele mari doar pe o rază de câțiva metri în jurul antenelor, rezolvă în sens pozitiv problema pentru că telefoanele mobile vor emite cu o putere mai mică ca să ajungă pe distanțe mai mici. Dar recomandăm moderație, pentru că dacă stai cu telefonul la ureche multe ore pe zi, luni și ani întregi, câmpul electromagnetic îți încălzește țesutul.
 • Puterile sunt mici la site-urile de telefonie mobilă, nu se compară cu kilowații de la emițătoarele de radio, televiziune, radare etc. Până și cablurile de medie tensiune, nu zic de cele de înaltă tensiune, creează un câmp mai puternic decât emițătorul unui site de pe un bloc care acoperă câteva sute de metri. Dacă stai sub o linie de înaltă tensiune ești mai afectat decât proximitatea unui site de telefonie mobilă.", a precizat Eduard Lovin, vicepreședinte al ANCOM.

Acesta a subliniat faptul că Autoritatea realizează permanent măsurători ale câmpului electromagnetic cu echipamente mobile pe mașini sau cu echipamente portabile.În plus, au fost instalați peste 100 de senzori ficși în mai multe localități din țară, în zonele publice, rezultatele măsurătorilor încadrându-se până acum în limitele legale.