DOCUMENT Deficitul bugetar va fi de 4,3%, la finalul anului/ Cine pierde și cine câștigă bani la rectificare

de Florin Barbuta     HotNews.ro
Marţi, 26 noiembrie 2019, 9:02 Economie | Finanţe & Bănci


Ministerul Finantelor Publice
Foto: Hotnews
​​Deficitul bugetar ar putea urca la 4,3% în acest an, conform proiectului de rectificare publicat marți dimineață de Ministerul Finanțelor Publice. HotNews.ro a publicat de ieri această informație, confirmată de 3 surse convergente, care spuneau că după rectificare, deficitul se va situa între 4,1 - 4,3% din PIB.

"Veniturile bugetului general consolidat se diminuează, pe sold, cu suma de 18,356 miliarde lei, din care 10,488 miliarde lei influențe ale veniturilor din economia internă și 7,868 miliarde lei influențe din venituri din fonduri externe nerambursabile", se arată în nota de fundamentare.

Potrivit acesteia, cheltuielile bugetului general consolidat se diminuează, pe sold, cu suma de 2,09 miliarde lei, iar deficitul bugetului general consolidat în termeni cash se majorează cu suma de 16,266 miliarde lei. Deficitul bugetar estimat pe anul 2019 reprezintă 4,3% din PIB.

"Angajarea la construcția bugetului inițial a unor cheltuieli bugetare pe baza unor venituri suplimentare cu un grad ridicat de incertitudine privind încasarea acestora pe parcursul exercițiului bugetar a condus la derapaje fiscale care au determinat majorarea deficitului bugetar pe anul 2019 la 4,3% din PIB, față de ținta de deficit inițială de 2,76% din PIB. Timpul scurt rămas până la sfârșitul anului nu face posibilă aplicarea de măsuri structurale care să conducă la menținerea țintei de deficit bugetar în limitele asumate inițial", informează instituția.

Vezi proiectul


Cine pierde bani

• Ministerul Educației Naționale: -2.080,0 milioane lei, reprezentând în principal economii la proiecte cu finanțare externă nerambursabilă. Ministerul a propus reducerea sumelor alocate proiectelor cu finanțare externă nerambursabilă.

Totodată, pentru învățământul universitar prin rectificare se propune majorarea veniturilor proprii și a cheltuielilor din acestea cu suma de 129 milioane lei, pentru cheltuieli de personal și pentru realizarea proiectelor cu finanțare din fonduri externe nerambursabile.

• Ministerul Afacerilor Interne: -1.187,8 milioane lei, per sold. Diminuarea propusă de către minister este în principal de la proiecte cu finanțare externă nerambursabilă avându-se în vedere gradul de execuție a cheltuielilor, precum și necesarul estimat a se plăti până la finele anului;

• Ministerul Transporturilor: -1.084,2 milioane lei per sold. Propunerea de diminuare a cheltuielilor bugetare a avut în vedere gradul de execuție a cheltuielilor, precum și necesarul estimat a se plăti până la finele anului. S-au identificat economii în principal la proiectele cu finanțare din fonduri externe nerambursabile (-1.300 milioane lei la propunerea ministerului), transferuri către instituții publice, pentru întreținerea infrastructurii feroviare și întreținerea și dezvoltarea infrastructurii rutiere (-200 milioane lei), proiectele de investiții finanțate din fonduri rambursabile (-57,4 milioane lei), cheltuieli de personal (-1,0 milioane lei), dobânzi (-2,6 milioane lei) și rambursări de credite (-5,0 milioane lei). S-au alocat fonduri pentru decontarea facilităților și gratuităților de care beneficiază diferite categorii sociale (185,4 milioane lei) și pentru finalizarea proiectelor ISPA;

• Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale: -1.065,9 milioane lei. Propunerea de diminuare a cheltuielilor bugetare a avut în vedere execuția cheltuielilor pe anul 2019 raportată la prevederile bugetare anuale. S-au identificat economii în principal la proiecte cu finanțare din fonduri externe nerambursabile aferente cadrului financiar 2014 - 2020 (- 950,0 milioane lei la propunerea ministerului), transferuri între unități ale administrației publice (-100,0 milioane lei), bunuri și servicii (-15,0 milioane lei), cheltuieli de capital (-2,3 milioane lei) și împrumuturi (-1 milion lei). S-au asigurat fonduri pentru cheltuielile de personal (2,46 milioane lei).

• Ministerul Fondurilor Europene: -302,3 milioane lei, propunerea având în vedere gradul de execuție a cheltuielilor, precum și necesarul estimat a se plăti până la finele anului; s-au identificat economii în principal la proiecte cu finanțare din fonduri externe nerambursabile (-302,5 milioane lei la propunerea ministerului), cheltuieli cu bunurile și serviciile (-0,5 milioane lei) și alte transferuri (-0,53 milioane lei). S-au asigurat sume pentru plata drepturilor salariale stabilite prin hotărâri judecătorești (+1,3 milioane lei).

• Secretariatul General al Guvernului: -227,5 milioane lei, per sold, propunerea având în vedere gradul de execuție a cheltuielilor, precum și necesarul estimat a se plăti până la finele anului; s-au identificat economii, în principal, la rambursări de credite, la dobânzi, la cheltuieli cu bunurile și serviciile, la alte transferuri, la subvenții, la cheltuieli de capital și la cheltuieli de personal. În același timp s-au majorat cu 28 milioane lei alocațiile pentru susținerea cultelor religioase.

• Ministerul Comunicațiilor și Societății Informaționale: -110,9 milioane lei. Propunerea de diminuare a cheltuielilor bugetare a avut în vedere gradul de execuție, precum și necesarul de finanțare până la finele anului 2019. S-au identificat economii în principal la active nefinanciare (-110,2 milioane lei) și la cheltuieli de personal (-0,9 milioane lei). S-au asigurat fonduri pentru plata cotizațiilor la organismele internaționale (+0,2 milioane lei).


Cine câștigă:

• Ministerul Muncii și Justiției Sociale: +3.982,3 milioane lei per sold astfel:
majorarea transferurilor pentru echilibrarea bugetului de asigurări sociale de stat cu 1.975,9 milioane lei ca urmare a:

-diminuării veniturilor curente ale sistemului public de pensii cu suma 1.423,6 milioane lei, datorată în principal încasărilor din contribuția de asigurări sociale datorate de asigurați și
-majorării cheltuielilor bugetului asigurărilor sociale de stat aferente sistemului public de pensii cu suma de 552,3 milioane lei, în principal pentru asigurarea plății integrale a drepturilor de pensii pe luna decembrie;

- suplimentarea fondurilor destinate plății drepturilor de asistență socială până la finele anului (pensii, alocații de stat pentru copii, indemnizații persoane cu handicap, indemnizații pentru persoanele aflate în concediu pentru creșterea copilului etc.).

• Ministerul Sănătății: +2.898,9 milioane lei per sold, astfel:

- suplimentarea transferurilor pentru echilibrarea bugetului Fondului național unic de asigurări sociale de sănătate cu 3.125,2 milioane lei;
- diminuarea cheltuielilor bugetare ca urmare a gradului de execuție a cheltuielilor, precum și a necesarul estimat a se plăti până la finele anului; s-au identificat economii în principal la cheltuielile aferente programelor cu finanțare rambursabilă (-97,0 milioane lei), proiectelor cu finanțare din fonduri externe nerambursabile (-73,5 milioane lei la propunerea ministerului), la alte transferuri (-27,8 milioane lei) și cheltuieli de personal (-28 milioane lei).


• Ministerul Dezvoltării Regionale și Administrației Publice: +1.763,7 milioane lei per sold. Se propune asigurarea suplimentară a 1.800 milioane lei pentru Programul Național de Dezvoltare Locală, precum și pentru derularea proiectelor cu finanțare externă nerambursabilă (+10 milioane lei) și reduceri la alte naturi de cheltuieli în funcție de gradul de execuție și de necesarul de finanțare până la finalul anului al anumitor proiecte/programe. Astfel, s-au identificat economii în principal la transferuri între unități ale administrației publice (-45,3 milioane lei) și bunuri și servicii (-1 milion lei);

• Ministerul Finanțelor Publice – Acțiuni Generale: +388,3 milioane lei, din care: -347 milioane lei Dobânzi, -129,7 milioane lei Subvenții – Susținerea exportului, a mediului de afaceri și a tranzacțiilor internaționale, +650 milioane lei la Fondul de rezervă bugetară la dispoziția Guvernului, -50 milioane lei Plăți în contul creditelor garantate și/sau subîmprumutate, +15 milioane lei Contribuția României la bugetul UE și +250 milioane lei Proiecte cu finanțare din fonduri externe nerambursabile aferente cadrului financiar 2014-2020.

• Ministerul pentru Mediu de Afaceri, Comerț și Antreprenoriat: +299,0 milioane lei per sold. Se propune asigurarea fondurilor necesare pentru derularea programelor de susținere a dezvoltării întreprinderilor mici și mijlocii, respectiv a Programului pentru stimularea înființării întreprinderilor mici și mijlocii START-UP NATION România (+300 milioane lei). S-au identificat economii la cheltuieli de personal (-1 milion lei);

• Ministerul Finanțelor Publice: +236,0 milioane lei per sold. Se propune asigurarea suplimentară a 279 milioane lei pentru plata sumelor din titlurile de plată emise de Autoritatea Națională pentru Restituirea Proprietăților, conform legislației în vigoare. S-au identificat economii la proiecte cu finanțare externă nerambursabilă (-15 milioane lei la propunerea ministerului) și la cheltuieli de capital (-28 milioane lei);

Vezi și câți bani primesc serviciile la rectificare


Prin prezentul proiect de ordonanță de urgență se propune diminuarea veniturilor bugetare rezultată din:

• nerealizarea în totalitate veniturilor suplimentare din intensificarea acțiunilor de îmbunătățire a colectării și reducerii evaziunii fiscale incluse în programul anual, precum și datorită accelerării procesului de rambursare TVA restante către companii. Menționăm că în bugetul inițial în cadrul proiecției veniturilor au fost estimate încasări suplimentare de 7 miliarde lei, din care 6 miliarde lei reprezintă TVA și accize 1 miliard lei;
• neconcretizarea în anul 2019 a încasărilor din vânzarea licențelor de tip 5G (prin neaprobarea în anul 2019 a calendarului licitației) și lipsa efectelor de runda a doua generate în economie de aplicarea mecanismului de restructurare a obligațiilor bugetare instituit de Ordonanța Guvernului nr.6/2019 privind instituirea unor facilități fiscal;
• neîncasarea sumelor primite de la UE/alți donatori în contul plăților efectuate și prefinanțări aferente cadrului financiar 2014-2020 având în vedere gradul redus de execuție a cheltuielilor aferente proiectelor finanțate din fonduri externe nerambursabile pe primele 10 luni ale anului 2019;
• neîncasarea sumei de 1.800 milioane lei estimată la prima rectificare până la sfârșitul acestui an reprezentând proiecte finanțate din Programul Național de Dezvoltare Locală prin Ministerul Dezvoltării Regionale și Administrației Publice și care urmau să fie solicitate Comisiei Europene spre rambursare în cadrul Programului Operațional Infrastructura Mare (POIM), prin aplicarea mecanismului privind abordarea retrospectivă a cheltuielilor.
• menținerea programului inițial al veniturilor din dividende de la societăți și companii naționale precum și de la regii autonome.

Bugetul instituțiilor/activităților finanțate integral şi/sau parțial din venituri proprii se majorează atât la venituri cât și la cheltuieli cu suma de 876,6 milioane lei.

Bugetul Fondului național unic de asigurări sociale de sănătate se majorează la venituri cu suma de 1.913,8 milioane lei, la cheltuieli se majorează cu suma de 2.032,7 milioane lei, iar deficitul se diminuează cu 118,9 milioane lei.

Influențele pe naturi de cheltuieli ale bugetului Fondului național unic de asigurări sociale de sănătate se prezintă astfel:

- Cheltuielile de personal se suplimentează cu 19,7 milioane lei pentru asigurarea drepturilor salariale pentru personalul Casei Naționale de Asigurări de Sănătate și caselor de asigurări de sănătate;
- Cheltuielile cu bunurile și serviciile se suplimentează cu suma de 400 milioane lei pentru medicamente cu și fără contribuție personală;
- Transferurile între unități ale administrației publice se suplimentează cu 813 milioane lei pentru asigurarea fondurilor necesare plății majorărilor salariale ale personalului din unitățile sanitare publice;
- Cheltuielile cu asistența socială se suplimentează cu 800 milioane lei pentru asigurarea plății indemnizațiilor de asigurări sociale de sănătate pentru concedii medicale.

Veniturile din contribuțiile de asigurări sociale de sănătate se diminuează cu 1.352,7 milioane lei. Influența se datorează efectului generat de indicatorii realizați ai pieței forței de muncă de 14,8% (în perioada ianuarie-septembrie 2019/2018, efectivul salariaților din economie a crescut cu 1,1% iar câștigul salarial mediu brut a crescut cu 13,6%) față de estimarea inițială de 18,6% avută în vedere la elaborarea proiecției veniturilor din cadrul legii bugetare, precum și extinderea facilității acordate salariaților din domeniul construcțiilor prin adăugarea unor noi activități.

Prin proiectul de act normativ se propune alocarea, prin redistribuire, a sumei de 2,279 milioane lei pentru finanțarea drepturilor copiilor cu cerințe educaționale speciale care frecventează învățământul special, alocarea sumei de 3,484 milioane lei pentru finanțarea drepturilor copiilor cu cerințe educaționale speciale integrați în învățământul de masă, din care 1,325 milioane lei prin redistribuire și 2,159 milioane lei prin suplimentarea sumelor defalcate, precum și alocarea sumei de 447.000 lei pentru finanțarea drepturilor copiilor cu cerințe educaționale speciale care frecventează învățământul particular și cel confesional acreditate.

Conform MFP, nepromovarea prezentului act normativ ar putea avea drept consecințe negative următoarele:

• riscul ca nepreluarea și neadoptarea în regim de urgență a măsurilor reglementate prin proiectul de act normativ să aibă ca impact negativ imposibilitatea desfășurării corespunzătoare a activității ordonatorilor principali de credite, care nu își vor putea îndeplini rolul, atribuțiile și responsabilitățile stabilite prin actele normative de organizare și funcționare;
• riscul neasigurării fondurilor pentru finanțarea drepturilor copiilor cu cerințe educaționale speciale care frecventează învățământul special;
• riscul neasigurării fondurilor pentru finanțarea drepturilor copiilor cu cerințe educaționale speciale integrați în învățământul de masă, precum și pentru finanțarea drepturilor copiilor cu cerințe educaționale speciale care frecventează învățământul particular și cel confesional acreditate;
• riscul neasigurării sumelor restante pentru plata indemnizațiilor de asigurări sociale de sănătate pentru concedii medicale restante;
• riscul neasigurării fondurilor necesare plății drepturilor de asistență socială până la finele anului (pensii, alocații de stat pentru copii, indemnizații persoane cu handicap, indemnizații pentru persoanele aflate în concediu pentru creșterea copilului);
• riscul neasigurării sumelor pentru medicamente cu și fără contribuție personală;
• riscul blocării derulării programelor de susținere a dezvoltării întreprinderilor mici și mijlocii, respectiv a Programului pentru stimularea înființării întreprinderilor mici și mijlocii START-UP NATION România;
• riscul neasigurării fondurilor necesare plății majorărilor salariale ale personalului din unitățile sanitare publice.
Citeste doar ceea ce merita. Urmareste-ne si pe Facebook si Instagram.

29282 vizualizari

 • -5 (35 voturi)    
  buna guvernare (Marţi, 26 noiembrie 2019, 9:14)

  cucuveauamov [utilizator]

  se pripec liberalii. Ne mai vedem in piata? sau gata cu #rezist? taiem la educatie? Misto! la Servicii? Nuuuuuuuuuuu! acolo avem de platit facturi pentru ce s-a prestat in ultimii 3 ani.
  • +9 (19 voturi)    
   Du-te (Marţi, 26 noiembrie 2019, 11:15)

   2016 [utilizator] i-a raspuns lui cucuveauamov

   si cucuveste la alta masa! Dupa haznaua pzdista este foarte greu sa faci curatenie si deratizare!
   Apropos, piata este acum libera pentru sustinatorii PSDragneev, iesiti la proteste, este o tara libera!
   Aveti grija insa, sa va luati pemparsii cu voi, sa nu puta haznaua si mai tare!
   • -1 (7 voturi)    
    Da si-i bre? (Marţi, 26 noiembrie 2019, 17:01)

    robespierre [anonim] i-a raspuns lui 2016

    Conducerii tale austro-ungare i-i greu?
    Cum mai, ca aia aveau o functionarime si o birocratie brici?
  • +7 (13 voturi)    
   Și viermii roși n-au pompat acolo? (Marţi, 26 noiembrie 2019, 11:18)

   Tayen [utilizator] i-a raspuns lui cucuveauamov

   Chiar, nu ne-ai spus nimic de Veo și de izmană maro. De ce?
  • 0 (8 voturi)    
   care guvernare bre postacescu (Marţi, 26 noiembrie 2019, 13:54)

   bogdan1477 [utilizator] i-a raspuns lui cucuveauamov

   Acu eventual iesiti voi poprul PSD in piata, in frunte cu Mircea Badea si Floricica Dansatoarea.

   Rectificarea de acum tine de guvernarea PSD. Ce-or a faca dusmanii de la statul paralel vandut bruxelului putem vedea in minim 6 luni.
  • -2 (4 voturi)    
   aham (Marţi, 26 noiembrie 2019, 13:59)

   liviu_ [utilizator] i-a raspuns lui cucuveauamov

   deci cand taia psd de la educatie (au facut-o, sau era in propunerea de rectificare) gaseai scuze, acum ii injuri....
   esti cam ipocrit!
   • -2 (4 voturi)    
    inde (Marţi, 26 noiembrie 2019, 17:05)

    robespierre [anonim] i-a raspuns lui liviu_

    vezi tu injuraturi la cucuvea?
    Ai fo deformatie profesionala?
 • +15 (19 voturi)    
  Degeaba, daca nu incep condamnarile (Marţi, 26 noiembrie 2019, 9:16)

  Turnesol [utilizator]

  Justitia este puternic decredibilizata de fenomenul celor care vin, fura sau distrug, si ulterior nu patesc nimic.

  Toate judecatoriile din tara sunt bune la condamnat hoti de gaini sau betivi violatori. Dar mai sus de atat nu pot sau nu vor, pentru ca coruptie, lene, frica sau prostie.

  Legi exista, dar nu se aplica. Dupa cum se spune si prin rapoartele straine, exista justitie cu doua viteze.

  Fara niste exemple dramatice nimic nu se va intampla. Pentru ca se fura fara frica.
  • -1 (11 voturi)    
   Comentariu sters de utilizator (Marţi, 26 noiembrie 2019, 12:43)

   [anonim] i-a raspuns lui Turnesol

   • -2 (2 voturi)    
    discutia din spatiul public a fost intretinuta (Marţi, 26 noiembrie 2019, 21:32)

    AliKimiku [utilizator] i-a raspuns lui

    De Dragnea care voia sa scape exact de justitie.
    Singurul proiect politic al PSD-ului a fost sa distruga justitia si sa il scape pe Dragnea. Partea economica s-a redus la o doctrina esuata si niste spagi electorale.
  • -9 (13 voturi)    
   dramatice? (Marţi, 26 noiembrie 2019, 12:56)

   robespierre [anonim] i-a raspuns lui Turnesol

   Pot incepe cu baronul mincinos Iohhausen!
   • +2 (6 voturi)    
    sa crezi (Marţi, 26 noiembrie 2019, 14:00)

    liviu_ [utilizator] i-a raspuns lui robespierre

    ca cei care sunt la guvernare de 2 saptamani sunt vinovati pentru deficitul facut in 11 luni: asta inseamna sa fii idiot psdist!
    • 0 (4 voturi)    
     hopa! (Marţi, 26 noiembrie 2019, 17:10)

     robespierre [anonim] i-a raspuns lui liviu_

     Ti-a scapat manifestarea caracteristica #rezist:
     Injuratura, insulta, dispretul animalului fata de om!
     Deci la tine a injura, tine de profesie?
  • +2 (2 voturi)    
   pai e nitel imposibil (Marţi, 26 noiembrie 2019, 13:56)

   bogdan1477 [utilizator] i-a raspuns lui Turnesol

   Ca sa inceapa condamnarile e nevoie mai intai sa se refaa legile justitiei, sa se schimbe sefii de parchete si CSM, dupa care 1-2 ani pentru strans probe si facut dosare, dupa care 1 an judecata, dupa cae condamnarea in prima instanta. Deci de la parlamentare, citiva ani. Ca pana atunci, cu parlamentul actual, nu se va schimba nimic.
   • 0 (0 voturi)    
    Hotii de porci sau gaini nu asteapta atat (Marţi, 26 noiembrie 2019, 15:01)

    Turnesol [utilizator] i-a raspuns lui bogdan1477

    Deci, da, trebuie sa cada multe capete in Justitie.
    • 0 (0 voturi)    
     pai cum ziceam (Miercuri, 27 noiembrie 2019, 18:25)

     bogdan1477 [utilizator] i-a raspuns lui Turnesol

     Pana la parlamentare, slabe sanse. Or fi votat unii pesedisti guvernul Orban pentru diverse beneficii personale sau interese de moment sa cada Veorica. Dar de aici pana la a indrepta legile justitiei cu actualul parlament e cale luuuunga.
 • +8 (12 voturi)    
  o lege care (Marţi, 26 noiembrie 2019, 9:18)

  dcotoara9 [utilizator]

  sa trimita la racoare persoanele care se joaca cu economia se poate da ?????
  Asteptam o implicare mai mare!!
  • +2 (2 voturi)    
   se poate (Marţi, 26 noiembrie 2019, 13:56)

   bogdan1477 [utilizator] i-a raspuns lui dcotoara9

   Doar ca legea aia tre sa o dea parlamentul, dominat de cei care ar trebui inchisi. Deci? Primul pas e parlamentarele.
 • +11 (19 voturi)    
  E pure si muove (Marţi, 26 noiembrie 2019, 9:22)

  Fides [utilizator]

  Deci taiem de la proiectele alea cu finantare externa nerambursabila de la educatie, transport samd si bagam la greu in PNDL, unde putem controla robinetul, ca doar avem firme de casa si primari PNL ce necesita ajutor. Si da, bagam bani si in Start Up Nation. Parca era nashpa gandit.
  A da, da-m si pensii la greu. Nu taiem nimic din alea speciale, chiar daca ne-am batut cu caramida in piept.
  Hai cu anticipatele!
  • +7 (7 voturi)    
   Hartia suport orice (Marţi, 26 noiembrie 2019, 11:40)

   pehash [utilizator] i-a raspuns lui Fides

   Proiectele cu finantare nerambursabila nu se fac intr-o luna, cat a mai ramas din anul fiscal. Daca banii nu au fost cheltuiti pana acum, era normal sa le taie fondurile la rectificare.

   Oricum, vorbim de o rectificare bugetara formala. Cea mai mare parte a banilor pe anul in curs a fost deja cheltuita. Bugetul de stat este in acest moment pe minus. Raportat la venituri, deja s-au cheltuit mai mult decat se va incasa pe tot anul. Traim pe datorie. Partea proasta este ca la investitii este dezastru. Partea si mai proasta este bomba de la pensii de anul viitor.
   • 0 (4 voturi)    
    Hartia nu suporta adevarul? (Marţi, 26 noiembrie 2019, 13:18)

    Fides [utilizator] i-a raspuns lui pehash

    Special pt. proiectele cu finantare nerambursabila au fost prevazute acele sume in buget, care acum sunt directionate catre alde astia din PNL.
    P.S.
    Deci dupa tine rectificarea aceasta bugetara este formala. E retinut, dupa ce mai ieri un mare analist CFA vorbea despre deprecierea naturala a leului.
    • +3 (3 voturi)    
     Tu intelegi macar despre ce vorbim? (Marţi, 26 noiembrie 2019, 19:25)

     pehash [utilizator] i-a raspuns lui Fides

     Daca banii pe proiecte nu au fost cheltuiti, cand vor fi cheltuiti? Azi este 26 noiembrie. Mai e o luna din an. Face PNL proiecte cat n-a facut PSD in 2 ani, le trimite la UE, UE la aproba, se liciteaza peste noapte si se face si munca, pentru a efectua platile?...

     Da, rectificarea este formala. Se constanta ce se stia deja - ca veniturile planificate la inceputul anului nu au fost realiste.

     E ca si cum ai cheltui tot anul 5000 de lei pe luna dintr-un salariu de 4000, fiind convins ca seful iti va mari salariul din martie, dar iata ca e noiembrie si datoriile s-au strans, iar seful nu ti-a marit salariul!..
   • 0 (0 voturi)    
    Pensiile de la anul se rezolvă ușor de tot. (Marţi, 26 noiembrie 2019, 13:27)

    Tayen [utilizator] i-a raspuns lui pehash

    Desființezi pensiile „speciale”. Se interzic celelalte „speciale”: pensionările înainte de vîrsta legală!!!
    Faci ordine în bugetărime. La număr și la salarizare! SUNT BANI PENTRU PENSII LA ANUL!!!
    • +2 (2 voturi)    
     "usor de tot" (Miercuri, 27 noiembrie 2019, 12:36)

     pehash [utilizator] i-a raspuns lui Tayen

     1. cine are majoritatea in parlament ca sa modifice legea pensiilor?
     2. cine controleaza CCR si poate bloca orice initativa de scadere a pensiilor, cum a fost blocata si cea a guvernului Boc?
    • 0 (0 voturi)    
     Cine (Joi, 28 noiembrie 2019, 20:14)

     Mironescu Valeriu [anonim] i-a raspuns lui Tayen

     sa le desfiinteze, cei care au in mare parte pensii speciale ? In acest caz se formeaza o fratie de nedescris intre partide.
   • 0 (0 voturi)    
    Daca (Joi, 28 noiembrie 2019, 20:11)

    Mironescu Valeriu [anonim] i-a raspuns lui pehash

    bugetul e pe minus va deveni pe plus prin directionarea de bani suplimentari catre SRI,SIE,SPP ?
 • +5 (15 voturi)    
  In Strada !!! Dizolvarea P$D ! (Marţi, 26 noiembrie 2019, 9:29)

  un domn [utilizator]

  Naționalizarea Patrimoniilor Conducerii P$D pana la Rudele lor de Gradul al IV lea ! Acolo sunt cel puțin 40 miliarde Euro Furate din Banul Public !
  Directiva Confiscării Extinse NU s a Implementat in Romania !
  • 0 (2 voturi)    
   Referință (Marţi, 26 noiembrie 2019, 11:29)

   un domn [utilizator] i-a raspuns lui un domn

   https://ec.europa.eu/romania/news/20181108_romania_aviz_motivat_transpunere_directiva_ue_confiscare_extinsa_ro
  • -5 (7 voturi)    
   Hai cu comunismul! (Marţi, 26 noiembrie 2019, 13:00)

   robespierre [anonim] i-a raspuns lui un domn

   Nationalizeaza si trimite acasa exploatatorii straini.
   Ha-ha-ha! Bravos!
 • +7 (9 voturi)    
  gauri multe si mari (Marţi, 26 noiembrie 2019, 9:30)

  Dedalus [utilizator]

  PNDL si Start-up Nation - doua gauri negre.

  Puzderia de Agentii care se calca pe picioare unele pe altele, singurl lor rost fiind sa toace banii - reducerea lor la 25% din cele actuala si a personalului cu 50% nu ar face decat bine.

  Personalul insa nu ar trebui concediat: avem o imensa nevoie de personal la Protectia Consumatorului si la Consiliul Concurentei.

  Multe din actiunile ce revin astazi statului s-ar reduce considerabil la liberalizare in: educatie, transporturi, sanatate.

  Reducerea fondurilor alocate autoritatilor locale este necesara: in Bucuresti cel putin se cheltuie in disperare cu lucruri de care nu este absolut nicio nevoie, doar ca sa dea de lucru firmelor lui Firea.

  Ghici ghicitoare, de unde se aprovizioneaza acele firme?
  • 0 (0 voturi)    
   O corecție: curățenie generală la bugetărime!!! (Marţi, 26 noiembrie 2019, 13:30)

   Tayen [utilizator] i-a raspuns lui Dedalus

   Că nu faci nici-o afacere dacă pui o bugetară de la agenția „X”, țiitoarea lui „Y”, politicianul, la O.P.C. Nu, nu! Angajările la O.P.C. să se facă pe bază de concurs! CONCURS PE BUNE!!!!
 • +9 (9 voturi)    
  PRIORITATE (Marţi, 26 noiembrie 2019, 9:31)

  nick24 [utilizator]

  trebuie absorbite fondurile europene 100%!!!
  Iar trebuie menționat, cum se face de vreo 20 de ani, că INFRASTRUCTURA duce la dezvoltarea regiunilor țării.
  Duce la dezvoltarea indistriei, a turismului, a localităților mai izolate. Deci URGENTAȚI tot ce se face cu bani europeni! A0, Pitești-Sibiu, tunelul urșilor, Iași-Tg Mureș, Ploiești-Suceava.
  La calea ferată reparați urgent toate restricțiile de viteză și măriți viteza trenurilor astfel încât să nu mai fie concurate cu transportul rutier.
  • +4 (4 voturi)    
   cine? unde? cum?.. (Marţi, 26 noiembrie 2019, 11:47)

   pehash [utilizator] i-a raspuns lui nick24

   Fondurile alea europene presupun:
   1. proiecte bine gandite de angajatii din ministere
   2. consultanti specializati in birocratia UE care sa miste lucrurile rapid.
   3. studii de fezabilitate deja facute. pe bune.
   4. licitatii organizate de profesionisti. tot din ministere.
   5. companii romanesti, cu angajati romani, calificati in constructii, care sa poata absorbi efectiv acele fonduri.

   Daca dam banii la un consortiu din Grecia (Aktor) care angajeaza vietnamezi, la final ramai cu autostrada sau calea ferata, dar banii ies din economia Romaniei si saracii tot cu caruta vor merge.

   Se poat si mai rau - facem proiectul prost, pierdem anii cu licitatii si contestatii, se dau/iau spagile de rigoare, la final UE ne mai ia inapoi jumatate din suma pentru nereguli... #ciumarosie.
 • +1 (9 voturi)    
  . (Marţi, 26 noiembrie 2019, 9:34)

  Sarmat [utilizator]

  Deci educatia si transportul sunt zero pentru PNL.
  • +3 (3 voturi)    
   Poate ca au dreptate.... (Marţi, 26 noiembrie 2019, 12:01)

   contributor.bis [utilizator] i-a raspuns lui Sarmat

   "Deci educatia si transportul sunt zero pentru PNL. "

   Nu stiu care sînt criteriile de accordare a banilor PNL-isti, dar, la ora aceasta, ar fi bani aruncati în vînt, atîta timp cît nu va exista o restructurare cu un plan logic si pe lung termen de dezvoltare a acestor doua sectoare.
 • -1 (13 voturi)    
  Dacă au început pierderile... (Marţi, 26 noiembrie 2019, 9:35)

  Captain Obvious [utilizator]

  ...cu Ministerul educației e clar spre ce ne îndreptăm
 • +2 (20 voturi)    
  inca ceva (Marţi, 26 noiembrie 2019, 9:51)

  cucuveauamov [utilizator]

  de la admninistratia prezidentiala se taie ceva? ... Asa ziceam si eu. De la Servicii? ... Mda
  • +3 (5 voturi)    
   Îmi pare rău să recunosc dar ai dreptate! (Marţi, 26 noiembrie 2019, 13:32)

   Tayen [utilizator] i-a raspuns lui cucuveauamov

   În special la servicii! Dar o să rămâi fără slujbă!
 • 0 (8 voturi)    
  Comentariu sters de utilizator (Marţi, 26 noiembrie 2019, 10:00)

  [anonim]

 • +4 (12 voturi)    
  brace yourself (Marţi, 26 noiembrie 2019, 10:03)

  liviu_ [utilizator]

  postaci psdisti care incearca sa spuna ca acest deficit e vina pnlului ar coming!

  serios, daca tot aruncati vina pe pnl, as vrea sa vad niste dovezi! si prin dovezi ma refer la acte cu cheltuieli, la manuale dee economie care arata ca se poate asta etc...

  evident ca nu o veti face (pentru ca un om cu niste cunostinte de economie (oricat de mici) nu poate contrazice faptul ca acest deficit este 100% vina psd) si o sa o dati in continuare cu aberatiile, contrazicerile flagrante ale cifrelor reale si jignirile (se aude newlook?!) !
  • +2 (8 voturi)    
   Ce vina??? (Marţi, 26 noiembrie 2019, 11:37)

   Mortaciune ambulanta [utilizator] i-a raspuns lui liviu_

   Sigur, guvernarea liberala ar putea foarte bine sa fie o catastrofa, dar DEOCAMDATA toate cifrele se refera la guvernarea pedesereului!
   abia pe 10 noiembrie a cazut guvernul pedesere, nimic din ce au facut sau nu liberalii, in bine sau in rau, nu poate afecat deficitul bugetar DE ACUM!

   Nu ete vroba de cunostinte de economie, ci de simpla ARTIMETICA!

   referitor la newlook si ceilalti trolli kremlinisti, dumnealor nu isi fac decat meseria, pentru care sunt platiti, este lipsit de sens sa le ceri corectitudine, decenta sau chiar simpla logica!
   • -1 (5 voturi)    
    da (Marţi, 26 noiembrie 2019, 14:01)

    liviu_ [utilizator] i-a raspuns lui Mortaciune ambulanta

    dar postacii pesedei, deja arunca matza moarta in curtea pnlului....
    la asta ma refeream

    normal ca cifrele astea sunt ale psd!
  • +3 (3 voturi)    
   Comentariu sters de utilizator (Marţi, 26 noiembrie 2019, 14:39)

   [anonim] i-a raspuns lui liviu_

 • +3 (11 voturi)    
  PS: (Marţi, 26 noiembrie 2019, 10:10)

  liviu_ [utilizator]

  evident ca e vina psd, care s-a retras "Strategic" dupa ce a facut totu praf si acum asteapta sa-si revina la parlamentare ca sa poata fura din nou!

  sa vedem daca si de data asta romanasii nostrii osa fie la el de prosti ca la celelalte alegeri!
 • +7 (11 voturi)    
  pesedisme (Marţi, 26 noiembrie 2019, 10:59)

  carmen_i [utilizator]

  Banii din sanatate se fura in draci; cum sa suplimentezi fondurile cu inca 2.898,9 milioane?
  Rezolvati coruptia mai intai, dati afara pe cei care sifoneaza fondurile, alfel nu ajuta la nimic. In Ministerul Sanatatii au ramas vechii pesedisti, cei cu mana pana la umar in butoiul cu miere. Cand vor fi trimis la plimbare?
  • +2 (4 voturi)    
   Colega, (Marţi, 26 noiembrie 2019, 11:20)

   2016 [utilizator] i-a raspuns lui carmen_i

   citeste inainte sa comentezi si vei vedea de ce s-au dat bani la sanatate.
   Daca nu stii, da un search pe Hotnwes si vezi declaratiile lui Orban despre cate concedii medicale nu s-au platit de catre pzdisti. Si or mai fi si altele neplatite in sanatate.
   Inainte sa postezi, documenteaza-te.
  • +2 (4 voturi)    
   Comentariu sters de utilizator (Marţi, 26 noiembrie 2019, 11:47)

   [anonim] i-a raspuns lui carmen_i

 • +2 (8 voturi)    
  taiem de la si dam la (Marţi, 26 noiembrie 2019, 11:45)

  Itsoc [utilizator]

  deci taiem de la educatie si transporturi ca sa dam la ministerul muncii (aka somaje si ajutoare sociale), sanatate, finante, mediu si (atentie) LA SERVICII (sri si sie).
  Pt ca, de ce nu? mai multa securitate, mai bine. Mai scoti o ancheta Rise, mai faci un dosar unui candidat. Asa se promoveaza liberalismul de tip USL.
  • -4 (4 voturi)    
   ai de plm (Marţi, 26 noiembrie 2019, 14:03)

   liviu_ [utilizator] i-a raspuns lui Itsoc

   deci
   1 - si psd vroia sa taie de la educatie (da aia erau buni, nu ipocritilor)?!
   2 - mai e o luna de scoala ... ce kkt investitii sa mai faci acum?!
   3 - serviciile nu-s impostante?! deci pt tine terorismul e o gluma... serviciile primeasc prea putini bani si forta, pentru ca daca nu era asa nu mai ne conducea un partid de hoti timp de 3 ani!


   • +2 (2 voturi)    
    serviciile.... (Marţi, 26 noiembrie 2019, 14:41)

    Itsoc [utilizator] i-a raspuns lui liviu_

    da, terorismul e marea problema a Romaniei.

    Mister, unde erau serviciile la scandalul hexipharma? ca se producea un genocid in spitalele romanesti nu era o problema?

    dar faptul ca chinezii s-au bagat pe centrala nucleara de la cernavoda nu e iar un caz de interes pentru servicii?

    serviciile in romania nu apara cetatenii si tara ci serviciile se lupta intre ele care conduce tara si care detin centrele de putere din politica.

    toti gradatii securisti sunt oamenii din umbra multor politicieni.
    • +3 (3 voturi)    
     am uitat de cazul caracal (Marţi, 26 noiembrie 2019, 16:15)

     Itsoc [utilizator] i-a raspuns lui Itsoc

     un alt exemplu de trafic de carne de vie generalizata in Romania de care serviciilor nu le pasa. Serviciile in Ro se ocupa cu manipularile media si politica.
 • +2 (8 voturi)    
  Comentariu sters de utilizator (Marţi, 26 noiembrie 2019, 12:47)

  [anonim]

  • -1 (3 voturi)    
   nu tovarase (Marţi, 26 noiembrie 2019, 14:04)

   liviu_ [utilizator] i-a raspuns lui

   e deficitul lasat de psd.
   nu mai incerca sa arunci vina pe ailalti!
  • +3 (3 voturi)    
   pai nu trebuie platita taxe de protectie (Marţi, 26 noiembrie 2019, 15:26)

   Stefan534324 [utilizator] i-a raspuns lui

   pentru cei care i-au adus la putere? Acum e momentul cel mai bun sa faca platile, ca pot arunca vina pe "greaua mostenire". Ce mai conteaza 2 miliarde pe langa alte multe miliarde aruncate catre Bechtel si altele...
 • +3 (3 voturi)    
  Hai ca o sa fie bine (Marţi, 26 noiembrie 2019, 13:54)

  Mihail. [utilizator]

  Ce nevoie mai e de Educatie, cand exista Fecebook??
 • 0 (4 voturi)    
  Comentariu sters de utilizator (Marţi, 26 noiembrie 2019, 14:06)

  [anonim]

 • 0 (2 voturi)    
  Comentariu sters de utilizator (Marţi, 26 noiembrie 2019, 15:37)

  [anonim]

  • 0 (0 voturi)    
   Pai (Joi, 28 noiembrie 2019, 20:24)

   Mironescu Valeriu [anonim] i-a raspuns lui

   la justitie actualul ministru cauta micsorarea varstei de pensionare.
 • +1 (1 vot)    
  Adevarul (Miercuri, 27 noiembrie 2019, 9:14)

  idealogul [utilizator]

  Este ca deficitul lasat de PSD dupa 11 luni de guvernare este de 2,8% in limita de 3% ceruta de UE.
  Intr-o luna PNL l-a aruncat la 4,3%.
  In ce tara normala este pus ministrul economiei un sorosist (un adorator al lui Soros) care a incercat ca si eroul sau sa de-a o lovitura la bursa prin care sa saraceasca toata Romania si sa se imbogateasca el.
  Am auzit ca Isarescu i-a interzis orice functie in sistemul bancar si acum hotul a ajuns sef peste sacii de bani.
  Doar in Romania lui Iohanis este posibil.
  S-a faci deficit de 1,5% intr-o luna este o performata marca PNL.
  Cand o sa faca publice dosarele contabile paralele ale lui Teodorovici? S-au a tras si dl. Catu o minciuna mica marca PNL?


Abonare la comentarii cu RSS

ESRI

Întâlniri on-line | #deladistanță

Top 10 articole cele mai ...Hotnews
Agenţii de ştiri
Siteul Hotnews.ro foloseste cookie-uri. Cookie-urile ne ajută să imbunatatim serviciile noastre. Mai multe detalii, aici.powered by
developed by