​Proiectul de reorganizare al Finanțelor postat vineri pe site-ul instituției confirmă trecerea Direcției de Soluționare a Contestațiilor la Ministerul Finanțelor (măsură care va ajuta mult mediul de afaceri), dar și separarea Vămii de ANAF. Proiectul de reorganizarea mai cuprinde înființarea unei noi structuri în cadrul ANAF, respectiv Școala de fiscalitate, care să funcționeze la nivel de direcție.

Ministerul Finantelor - MFFoto: Hotnews

Vezi aici Nota de Fundamentare.

Ce schimbări majore sunt incluse în document:

  • Preluarea activității de soluționare a contestațiilor formulate împotriva titlurilor de creanță, precum si a altor acte administrativ-fiscale emise de organul central fiscal, preluarea posturilor si personalului aferent acesteia de la Agenția Națională de Administrare Fiscală, Direcția Generală de Administrare a Marilor Contribuabili si direcțiile generale regionale ale finanțelor publice la Ministerul Finanțelor;
  • Stabilirea numărului maxim de posturi pentru aparatul propriu al Ministerului Finanțelor la 2001 posturi exclusiv demnitarii;

  • Înființarea a două posturi de secretar de stat \ținând seama de necesitatea coordonării desfășurării la nivelul ministerului a unor activități suplimentare;
  • Înființarea Serviciului coordonarea și monitorizarea implementării componentei Ministerului Finanțelor din PNRR. Componenta MF din PNRR - Componenta 8 - Reforma fiscală și reforma sistemului de pensii - cuprinde un număr de 5 reforme și 8 investiții, cu un buget total de 371,8 mil. euro;
  • Stabilirea numărului maxim de posturi pentru aparatul propriu al Agenției si structurile subordonate la 22.244, inclusiv presedintele, vicepresedinții si posturile aferente cabinetelor demnitarilor;
  • Înființarea unei noi structuri în cadrul ANAF, respectiv Școala de fiscalitate, care să funcționeze la nivel de direcție. Modificarea se va realiza cu încadrarea în numărul maxim de posturi aprobat ANAF și în fondurile alocate.

Vezi aici proiectul integral.