Guvernul a aprobat joi proiectul de lege care prevede că furnizorii de comunicații vor putea utiliza în rețelele 5G numai tehnologii, echipamente și programe software de la producători autorizați în prealabil prin decizie a Prim-Ministrului, pe baza avizului conform al Consiliului Suprem de Apărare a Ţării (CSAT), au declarat pentru HotNews.ro surse guvernamentale. Guvernul va cere ca proiectul să fie dezbătut în regim de urgență în Parlament. Adoptarea acestei legi este obligatorie pentru lansarea licitației 5G de la care statul speră să atragă în jur de 600 milioane de euro la buget.

Tehnologia 5GFoto: EAI

În proiect se spune că avizul va ține cont de obligațiile asumate de statul român față de UE și partenerii strategici, pentru evitarea unor riscuri care au fost stipulate anterior în Memorandumul 5G semnat de România cu SUA.

Guvernul are pe agenda de miercuri, 14 aprilie, un proiect de lege care vizează adoptarea unor măsuri referitoare la autorizarea producătorilor de tehnologii, echipamente și programe software utilizate în cadrul infrastructurilor informatice și de comunicații de interes național, precum şi în reţelele de comunicaţii electronice prin intermediul cărora se asigură servicii de comunicaţii electronice de tip 5G, denumite în continuare reţele 5G, în vederea prevenirii, contracarării şi eliminării riscurilor, amenințărilor și vulnerabilităților la adresa securității naționale și apărării ţării.

 • Toti producătorii de echipamente și soft-uri 5G trebuie să obțină avizul CSAT

Utilizarea de tehnologii, echipamente și programe software în cadrul infrastructurilor informatice și de comunicații de interes național, precum şi în rețelele 5G, cu excepția echipamentelor terminale folosite de utilizatorii finali, va fi condiționată de obținerea de către producători a unei autorizări, care va fi acordată prin decizie a Prim-Ministrului, pe baza avizului conform al Consiliului Suprem de Apărare a Ţării (CSAT), se arată în proiectul de lege.

Autorizarea se va acorda în termen de 4 luni de la data solicitării.

 • Cum va decurge procedura de autorizare: Avizul este condiționat de riscuri prevăzute în Memorandumul 5G cu SUA

Fiecare producător de echipamente și programe software 5Gva trebui să facă o solicitare pentru obținerea acestei autorizări, solicitare care va fi depusă la ministerul cu atribuții în domeniul Comunicațiilor (n.a Ministerul Cercetării, Inovării și Digitalizării, condus de Ciprian Teleman - USR-PLUS).

În art. 4 al proiectului de lege se spune că "solicitarea semnată de reprezentantul legal al producătorului, însoțită de o scrisoare de intenție, trebuie să conțină:

 • a) date de identificare, inclusiv datele reprezentanților legali și limitele împuternicirii acordate acestora;
 • b) date privind structura de acţionariat a producătorului și a grupului de societăți din care face parte, inclusiv informații detaliate privind societatea-mamă;
 • c) o declarație pe proprie răspundere.

Declaraţia pe proprie răspundere trebuie să ateste că producătorul îndeplineşte cumulativ următoarele condiţii:

 • a) nu se află sub controlul unui guvern străin, în lipsa unui sistem juridic independent;
 • b) are o structură transparentă a acţionariatului;
 • c) nu are un istoric de conduită corporativă neetică;
 • d) se supune unui sistem juridic care impune practici corporative transparente.

Avizul conform al CSAT se va fundamenta "pe documentele depuse de fiecare producător, precum și pe evaluări din perspectiva riscurilor, ameninţărilor şi vulnerabilităţilor la adresa securității naționale și apărării ţării", se arată în proiect.

Avizul conform al CSAT se emite inclusiv prin raportare la obligaţiile asumate de statul român în cadrul cooperării la nivelul organizaţiilor internaţionale din care România face parte, al Uniunii Europene şi parteneriatelor strategice bilaterale, pentru evitarea unor riscuri care pot decurge din:

 • a) controlul unui guvern străin asupra producătorului în lipsa unui sistem juridic independent;
 • b) absenţa unei structuri transparente a acţionariatului producătorului;
 • c) lipsa unui istoric de conduită corporativă etică a producătorului;
 • d) funcţionarea producătorului într-un sistem juridic care nu impune practici corporative transparente.

De menționat că toate aceste riscuri sunt prevăzute în Memorandumul privind securitatea rețelelor 5G, semnat în data de 20 august între Guvernele României și SUA.

Revenind la proiectul de lege aflat pe agenda Guvernului, în situaţia în care vor fi identificate riscuri, ameninţări şi vulnerabilităţi la adresa securității naționale și apărării ţării ca urmare a analizei realizate, avizul CSAT va fi negativ și solicitarea va fi respinsă prin decizie a Prim-Ministrului care va fi publicată în Monitorul Oficial.

 • Operatorii economici care nu au avizul CSAT pot fi excluși de la achizițiile publice în IT

Autoritățile din sistemul naţional de apărare, ordine publică şi securitate naţională au dreptul de a solicita prin documentaţia de atribuire, în cadrul procedurilor de achiziții pentru furnizarea de tehnologii, echipamente și programe software, ca producătorul să fie autorizat. Mai mult, acestea au dreptul de a exclude din procedura de achiziție publică operatorii economici care nu au autorizația CSAT.

 • Operatorii telecom nu vor putea folosi în rețele decât echipamente și soluții ale producătorilor avizați de CSAT / Vechile echipamente și softuri ale unui producător care pică testul CSAT mai pot fi folosite 5 ani

Proiectul prevede la Articolul 9, că furnizorii de reţele şi servicii de comunicaţii electronice pot utiliza numai tehnologii, echipamente și programe software în rețelele 5G realizate de producători autorizaţi.

 • "Tehnologiile, echipamentele şi programele software utilizate în reţelele de comunicaţii electronice la data intrării în vigoare a prezentei legi şi care contribuie la furnizarea de servicii de comunicaţii electronice de tip 5G, ai căror producători nu obțin autorizare potrivit prevederilor prezentei legi, pot fi utilizate pentru o perioadă de 5 ani ce se calculează de la data intrării în vigoare a prezentei legi.", prevede Articolul 10 din proiectul de lege.

Rețelele 5G nu se construiesc de la zero. Ele se bazează pe echipamente și software din tehnologii de comunicaţii mobile din generaţii anterioare, precum 4G sau 3G, aspect despre care se vorbește într-un alt proiect de lege care s-a aflat anul trecut în dezbatere publică și care la fel urmărea transpunerea în legislație a Memorandumului 5G cu SUA.

Toți operatorii telecom din România folosesc acum în rețele echipamentele chinezilor de la Huawei,iar dacă acest producător nu va obține avizul CSAT, care să ateste că nu este o amenințare la adresa securității naționale, atunci operatorii trebuie să înlocuiasca aceste echipamente, nu doar 5G, din propriile rețele în termen de 5 ani.

Nu în cele din urmă, proiectul de lege aflat miercuri pe agenda Guvernului mai prevede și amenzi cuprinse între 1% și 5% din cifra de afaceri pentru utilizarea de către furnizorii de reţele şi servicii de comunicaţii electronice a tehnologiilor, echipamentelor și programelor software în rețelele 5G puse la dispoziție de producători care nu au obținut autorizarea CSAT.

 • Toți marii operatori din România și-au construit rețelele cu echipamente Nokia, Ericsson, dar și Huawei ori ZTE

Toți marii operatori telecom din România - Orange, Vodafone, Telekom și DIGI/RCS&RDS și-au construit rețelele fixe și mobile de comunicații folosind echipamente Nokia, Ericsson, dar și ale chinezilor de la Huawei și ZTE.

În 2019, Orange, Vodafone și RCS&RDS au lansat rețele comerciale 5G folosind și echipamente ale chinezilor de la Huawei, rețele care reprezintă upgrade-uri la rețelele 4G. Eliminarea unuia dintre acești producători activi acum în rețelele telecom din România va avea impact și în rețelele 2G, 3G și 4G.

Chinezii de la Huawei consideră că ar îndeplini toate condițiile menționate în proiectul de lege care transpune Memorandumul 5G cu SUA pentru a participa la construcția viitoarelor rețele 5G din România. Grupul neagă că s-ar afla sub controlul unui guvern străin, în lipsa unui sistem juridic independent, ori că ar avea probleme cu transparența acționariatului. Temerile chinezilor țin de posibilitatea unei decizii strict politice, fără dovezi asupra acuzațiilor și fără evaluări tehnice.