Memorandumul pe care statul roman vrea sa-l semneze cu chinezii pentru Reactoarele 3 si 4: Compania de proiect va avea actionar majoritar partea chineza si va prelua EnergoNuclear cu tot cu investitiile facute de Nuclearelectrica

de Claudia Pirvoiu     HotNews.ro
Luni, 21 septembrie 2015, 21:37 Economie | Energie


 documente
(21 Sep 2015) PDF, 433KB
Nuclearelectrica a publicat memorandumul de intelegere care urmeaza sa fie supus aprobarii AGA din 22 octombrie si care va si semnat cu investitorul chinez China General Nuclear Power Corporation. Potrivit documentului, imediat dupa semnarea memorandumului, Nuclearelectrica si compania chineza vor intra in negocieri pentru a semna acordul investitorilor. Apoi, cele doua parti vor infiinta o companie de proiect, de tip joint-venture, in care compania chineza va detine o participatie de cel putin 51% si care va prelua valoarea investitiei Nuclearelectrica in filiala sa EnergoNuclear SA (vechea companie de proiect). Documentul arata ca valoarea totala a investitiei este valoarea cea mai mare dintre capitalul subscris la EnergoNuclear la data de 31 decembrie 2014, respectiv 146.152.998 lei, si valoarea de fuziune prin absorbtie a companiei.

 • Important de mentionat este ca operarea si mentenanta Proiectului vor fi efectuate de catre o companie specializata de operare si mentenanta, care va fi capabila sa isi asume si sa fie responsabila pentru riscurile nucleare, in conformitate cu Strategia. SNN recunoaste capacitatea tehnica si interesul CGN de a subcontracta portiuni din contractul de operare si mentenanta.

Un principiu esential este acela conform caruia in orice moment pe parcursul existentei proiectului, participarea China General Nuclear Power Corporation (CGN), directa sau indirecta, la capitalul social al companiei de proiect sa reprezinte cel putin 51%. In acelasi timp, participarea Nuclearelectrica (SNN) nu trebuie sa scada sub 30%, atata timp cat toate activele existente detinute de aceasta, de EnergoNuclear si statul roman (inclusiv apa grea, combustibil nuclear, etc) vor fi aportate si vor ramane drept aport in natura la capitalul social al companiei de proiect.

Nuclearelectrica este de acord ca CGN si/sau, dupa caz, o filiala a sa sa infiinteze o societate vehicul (SPV) in Romania controlata in orice moment de compania chineza, iar aceasta SPV sa infiinteze societatea joint-venture "alaturi de SNN in locul CGN, in aceleasi conditii stabilite pentru CGN". Intr-o asemenea situatie, CGN va emite o scrisoare de garantie corporativa pentru a asigura confortul cu privire la obligatiile si angajamentele din acordurile semnate si asumate de respectiva SPV pentru proiect in locul CGN, "ca si cand CGN ar fi fost ea insasi parte la respectivele angajamente asumate".

Societatea de tip joint-venture (JVCo) se va constitui initial din aportul exclusiv in numerar al Nuclearelectrica si al compania chineza, corespunzator unor cote de participare de 49% din partea partea romana si de 51% din partea chineza. In faza initiala, contributia SNN va fi limitata la o suma totala de 2.000.000 euro. Pentru evitarea oricarui dubiu, pe intreaga durata a Proiectului, CGN si SPV-ul vor fi indreptatite sa aduca fonduri in proiect, dupa cum CGN si/sau SPV-ul considera adecvat, in orice forma de finantare permisa de legea romana, inclusiv dar fara a se limita la imprumuturi de actionar acordate de CGN si/sau de SPV catre JVCo. Termenii esentiali ai unei asemenea finantari vor fi dezvoltati in Documentele Investitiei.

Ulterior infiintarii companiei de proiect, cele doua parti se vor asigura ca SNN este in masura sa recupereze in intregime valoarea investitiei sale in EnergoNuclear.
Dupa infiintarea JVCo, EnergoNuclear va fuziona cu si va fi absorbita de compania de proiect. Prin urmare, participatia Nuclearelectrica la capitalul social va creste cu valoarea aportului net al EnergoNuclear. Drept efect al fuziunii, intregul personal al EnergoNuclear va fi transferat la noua companie de proiect. Nuclearelectrica va fi responsabila si va despagubi JVCo si/sau CGN pentru toate datoriile si obligatiile atribuibile EnergoNuclear care nu sunt divulgate catre compania chineza si care nu sunt reflectate in evaluarea emisa de o entitate terta independenta.

In acelasi timp cu aceasta fuziune, capitalul social al JVCo va fi majorat prin aport in numerar efectuat de CGN imediat dupa data efectiva a fuziunii, in scopul de a restabili structura actionariatului existenta anterior fuziunii (49% detinere SNN si 51% detinere CGN). Majorarea capitalului social se va realiza cu o prima de emisiune, cu scopul de a permite diferentelor pozitive care pot aparea intre valoarea totala a EnergoNuclear (fiind cea mai mare valoare dintre valoarea capitalul social subscris si varsat al EN) si valoarea de fuziune prin absorbtie (determinata in conformitate cu prevederile legale in vigoare) sa fie aportate in cele din urma la capitalul social al JVCo sub forma de contributie a Nuclearelectrica. Ca urmare a acestei majorari, CGN va detine in continuare 51% din capitalul social, iar SNN va ramane la 49%. In aceasta privinta, dupa implementarea etapelor de mai sus, SNN va detine in JVCo, suplimentar fata de actiunile corespunzatoare aportului in numerar initial, actiuni cu o valoare nominala egala cu valoarea capitalului social al EN la data de 31 decembrie 2014, fara vreun aport in numerar in schimbul acestor actiuni.

Proiectul va fi realizat in cinci etape majore:
 • Etapa preliminara: imediat dupa data de semnare a Memorandumului de Intelegere, Partile vor initia negocierile asupra Acordului Investitorilor si a Actului Constitutiv, precum si asupra altor Documente ale Investitiei necesare. Graficul de timp preliminar pentru semnarea Acordului Investitorilor si a Actului Constitutiv este stabilit in Sectiunea ᅡ11 de mai jos. Inainte de infiintarea JVCo, Partile isi vor acorda asistenta reciproca, vor realiza toate demersurile legale corespunzatoare, vor depune notificarea Proiectului la Consiliul Suprem de Aparare a Tarii si vor obtine orice aviz necesar, in cazul este cerut de legea aplicabila. SNN, in calitate de partener local controlat de Statul roman, va conduce, cu intregul sprijin al CGN, intregul proces de pregatire si depunere a documentelor si obtinere a avizelor (dupa cum va fi cazul).
 • Etapa 1- De la semnarea Acordului Investitorilor si a Actului Constitutiv al JVCo pana la data luarii Deciziei Finale de Investitie de catre Parti. Aceasta faza va cuprinde in special dezvoltarea proiectului pana la Decizia Finala de Investitie, perioada in care aspectele necesare pentru punerea in aplicare a Proiectului (cum ar fi studiul de fezabilitate, Mecanism de Reducere a Riscului etc.) vor trebui convenite intre Parti (si / sau respectivii lor afiliati) si autoritati. Aceasta etapa va implica, printre altele, infiintarea JVCo, transferul investitiei SNN in EN catre JVCo asa cum este mentionat mai sus, transferul de permise / autorizatii / licente ale SNN, aferente Proiectului, catre JVCo si evaluarea activelor existente ale SNN si ale Statului roman avand legatura cu Proiectul (inclusiv apa grea, combustibil nuclear, etc.), reprezentand viitorul aport in natura al SNN si al Statului roman la capitalul JVCo, un aport care va fi evaluat in conformitate cu legislatia romana; implica, de asemenea, negocierea participarii Statului roman la JVCo printr-un aport in natura, astfel cum este prevazut in Strategie, precum si a altor aspecte agreate in Acordul Investitorilor.
 • Etapa 2 - De la Decizia Finala de Investitie pana la data intrarii in exploatare comerciala ("COD"). Aceasta etapa va presupune aportul in natura facut de SNN si de Statul roman la capitalul social al JVCo. Aceasta etapa va cuprinde in special faza de constructie si testarea, inclusiv prima incarcatura de combustibil, pregatirea operarii, pana la punerea in functiune a Proiectului in vederea exploatarii comerciale. Partile sunt de acord ca JVCo va implementa orice procedura de achizitie publica permisa de legislatiile romana si europeana, care nu va limita dreptul CGN si al unui consortiu condus sau sustinut de CGN (si/sau afiliatii sai) sa participe si sa fie selectati in urma unei astfel de proceduri. CGN recunoaste capacitatea tehnica si interesul subcontractorilor locali de a subcontracta portiuni din contractul de achizitie publica, in conformitate cu legea aplicabila. Sfera de cuprindere a localizarii va fi determinata si agreata de JVCo in conformitate cu Strategia.
 • Etapa 3 - Exploatarea comerciala dupa "COD". Cel mai tarziu din acest moment inainte, operarea si mentenanta Proiectului (O&M) vor fi efectuate de catre o companie specializata de operare si mentenanta, care va fi capabila sa isi asume si sa fie responsabila pentru riscurile nucleare, in conformitate cu Strategia. SNN recunoaste capacitatea tehnica si interesul CGN de a subcontracta portiuni din contractul O&M, in conformitate cu legea aplicabila. Obiectul acestui contract O&M va fi determinat si agreat ulterior.
 • Etapa 4 - Dezafectarea. Dezafectarea incepe la data inchiderii permanente a reactoarelor si se va derula in conformitate cu legea aplicabila. Acordul Investitorilor va prevedea un mecanism de ajustare a structurii organizatorice a JVCo si, in special, a personalului JVCo, in conformitate cu evolutia acestor etape. Partile vor avea dreptul de a detasa personal cheie la JVCo; detaliile privind detasarea vor fi dezvoltate si agreate in Documentele Investitiei. Partile convin ca obtinerea avizelor, autorizatiilor si a aprobarilor (de reglementare) necesare si intrarea in vigoare a unui Mecanism de Reducere a Riscului (RMM) adecvat reprezinta conditii prealabile pentru Decizia Finala de Investitie si pentru punerea in aplicare a Proiectului. In consecinta, Partile vor depune toate eforturile pentru a notifica Proiectul cat mai curand posibil Comisiei Europene si altor organisme guvernamentale, daca este necesar.
Evaluarea activelor Nuclearelectrica si ale statului roman care vor reprezenta aportul in natura la JVCo conform Strategiei va fi realizata in conformitate cu legislatia din Romania si cu standardele internationale de evaluare si/sau comparabil cu conditiile de piata, de catre un evaluator independent aprobat de ambele parti.

Compania de proiect va fi condusa de un consiliu de administratie format din sapte mebri si directorii executivi. De asemenea, adunarea generala a actionarilor va adopta decizii prin voturi reprezentand 50% din capitalul social al companiei plus un vot, cu exceptia situatii care vor fi detaliate de Parti in Acordul Investitorilor si pentru care sunt necesare 90% din voturi. Partile convin ca actiunile lor in JVCo si participarea lor in societatea mixta pot fi, in mod direct sau indirect, transferate unor terte parti.

Situatiile in care inceteaza societatea mixta
 • Proiectul nu a fost aprobat de catre autoritatile competente pentru ca acesta sa intre in vigoare (in cele din urma, in anumite conditii);
 • Finantarea Proiectului nu a fost asigurata;
 • JVCo pierde dreptul de a implementa Proiectul si/sau pierde dreptul de proprietate asupra Proiectului;
 • Mecanismul de Reducere a Riscului nu este aprobat si implementat sau oricare dintre elementele din lista de activitati pentru Etapa 1 prevazute in Anexa A nu este implementat;
 • Proiectul nu a primit de la autoritatile competente din Romania si/sau din Uniunea Europeana toate celelalte permise, autorizatii si aprobari necesare pentru realizarea Proiectului
 • Contractul de achizitie publica asociat Proiectului nu este atribuit pentru orice motiv;
 • Contractul de achizitie publica este incetat sau constructia Proiectului este in mod involuntar incetata sau suspendata pentru o anumita perioada de timp;
 • Schimbari legislative cu impact substantial negativ asupra Proiectului.

Amintim ca SN Nuclearelectrica SA a anuntat vineri ca va supune aprobarii Adunarii Generale a Actionarilor din data de 22 octombrie 2015 Memorandumul de Intelegere privind construirea Unitatilor 3 si 4 de la Cernavoda pe care il va incheia cu China General Nuclear Power Corporation. Statul roman se chinuie de sapte ani, prin Nuclearelectrica, sa demareze proiectului Reactoarelor 3 si 4, si nici acum nu este sigur ca va reusi ceva. La inceput a incercat cu unele dintre cele mai importante companii energetice din Europa, infiintand chiar si o companie de proiect, Energonuclear. Insa acestea s-au retras rand pe rand din compania de proiect. Acum, se afla in discutii cu o companie chineza, China General Nuclear Power Corporation, ajungand in stadiul aprobarii unui memorandum de intelegere.
Pentru mai multe amanunte vezi Memorandumul atasat
Citeste doar ceea ce merita. Urmareste-ne si pe Facebook si Instagram.

6653 vizualizari

 • +23 (25 voturi)    
  Inca o tzeapa marca P$D (Luni, 21 septembrie 2015, 21:46)

  emil bobu [utilizator]

  in caz ca va era dor.
  • +14 (14 voturi)    
   bechtel 2.0 (Marţi, 22 septembrie 2015, 7:16)

   un domn [utilizator] i-a raspuns lui emil bobu

   daca doriti sa revedeti
  • -1 (7 voturi)    
   Comentariu sters de utilizator (Marţi, 22 septembrie 2015, 9:54)

   [anonim] i-a raspuns lui emil bobu

   • +2 (2 voturi)    
    investitie cu valoare imensa.. (Marţi, 22 septembrie 2015, 10:32)

    pehash [utilizator] i-a raspuns lui

    Romania este momentan exportator net de energie electrica. Inca 2 reactoare nucleare ne-ar asigura pe viitor cererea in caz de crestere economica. Pe moment, am putea exporta toata aceasta energie. Cele 2 reactoare CANDU ar putea produce ~12TWh pe an, care ar inseamna, la un pret mediu de 50euro/MWh, 600 milioane euro/an.. ne putem recupera investitia in timp ce renuntam treptat la utilizarea termocentralelor.
    De ce nu o face statul roman si prefera consortii internationale? Pentru ca e o investitie pe termen lung si partidele care s-au tot plimbat pe la putere nu obtin nici un avantaj. Pentru ca electoratul nu intelege si nu cere asa ceva.
    Chinezii nu au tehnologie CANDU. Degeaba au ei nspe reactoare in constructie.. pe ale noastre le vor subcontracta mai departe canadienilor.
    • 0 (0 voturi)    
     investiție cu valoare imensă/ (Miercuri, 23 septembrie 2015, 14:02)

     ploiesteanu [utilizator] i-a raspuns lui pehash

     Dar o fi oare utilă? De ce nu vindem acum ce avem în plus: consumăm 6 și avem instalat 11? Bulgarii au și ei. Moldovenii vor dar n-au bani, ungurii au prea mult. Poate la sârbi să dăm ceva sau spre Grecia dar costurile de transport micșorează mult profitul (câștigă mai mult bulgarii).
 • -9 (21 voturi)    
  Parere (Luni, 21 septembrie 2015, 22:23)

  Observer [anonim]

  Eu asi contracta cu chinezii si costructia de autostrazi. Ei au realizat in 10 ani o autostrada de 20.000km prin munti. In timpul asta noi n-am fost in stare nici sa reparam soseaua Oradea-Beius, la ora actuala inpracticabila (cale de acces spre puncte turistice de mare interes: Stana de Vale, Padis, Cetatile Ponorului, Pestera Ursilor, Arieseni, Ghetarul Scarisoara, etc.)
  • +11 (11 voturi)    
   Zau? (Marţi, 22 septembrie 2015, 8:11)

   Cetateanu [utilizator] i-a raspuns lui Observer

   Uau!
   Facura o sosea din Himalaya pana in Alpi?
   • +2 (2 voturi)    
    nu pana in alpi... (Marţi, 22 septembrie 2015, 11:13)

    ian [anonim] i-a raspuns lui Cetateanu

    ...dar e in spirala :)
  • +8 (10 voturi)    
   Vezi ce au "realizat" in Polonia (Marţi, 22 septembrie 2015, 8:40)

   Bogdan_100 [utilizator] i-a raspuns lui Observer

   Contractul pentru autostrada s-a reziliat.
   Cat despre 20.000 km este exagerat chiar daca luam cei 50 km in munte si restul la ses
  • +9 (9 voturi)    
   ai citit articolul? (Marţi, 22 septembrie 2015, 8:56)

   pehash [utilizator] i-a raspuns lui Observer

   1. chinezii primesc de pomana tot ce s-a investit pana acum in reactoarele 3 si 4. pare putin, dar cele 2 reactoare au deja partea de fundatie si structura finalizate.. ~20% din munca e deja facuta.
   2. chinezii nu au tehnologia CANDU, vor subcontracta companiile canadiene.

   Deci nu vin la noi sa construiasca, ci vin sa cumpere.. tehnologie. Daca vor fi sau nu interesati sa duca proiectul pana la capat si sa exploateze (2 reactoare inseamna peste 15% din necesarul Romaniei! putem exporta toata energia aia), ramane de vazut. Au mai incercat polonezii sa contracteze companie chineza pentru constructia unei autostrazi si a fost mai rau decat Bechtel.
   • 0 (2 voturi)    
    Comentariu sters de utilizator (Marţi, 22 septembrie 2015, 10:51)

    [anonim] i-a raspuns lui pehash

  • +6 (6 voturi)    
   zero km (Marţi, 22 septembrie 2015, 9:23)

   DSS [utilizator] i-a raspuns lui Observer

   nu au fost in stare sa construiasca nimic in Europa si in general in lumea civilizata. La ei exista alte standarde de mediu, calitate si protectia muncii, plus ca nu conteaza banii, ca la noi pe vremuri. Partidul ordona, clasa muncitoare construieste. Deja au inceput sa deconteze politica asta paguboasa.

   Arunca un ochi sa vezi cat de murdara si poluata e China, ai vrea asa ceva si la noi?

   20.000 de km inseamna aproape jumatate din circumferinta planetei la ecuator. Nu cum ti-au scapat niste zerouri? :))
 • +20 (20 voturi)    
  intreb si eu (Luni, 21 septembrie 2015, 22:50)

  adyQ [utilizator]

  daca chinezii au pachetul majoritar cum ne scoate asta spre independenta energetica? ca ce nu mai depindem de rusi ci de chinezi ne face mai independenti?
  in fine probabil ca numai astia sunt dispusi sa si plateasca cateva sute de milioane de euro spaga ca sa puna mana pe proiect altfel nu imi explic cresterea abrupta a pretului si nici firma selectata
  • -1 (1 vot)    
   bateti campiile (Marţi, 22 septembrie 2015, 11:58)

   Ioan [anonim] i-a raspuns lui adyQ

   Independenta energetica inseamna altceva. Oricum OMW, Rompetrol, EON, etc, controleaza mare parte din resurele energetice.
   Problema e simpla: cine vin cu banii? Cine ii are!!!

   Altceva nu conteaza! In alte tari banii chinezilor sunt bineveniti. La noi nu. Ii asteptam pe americani insa ei nu vin. Suntem fuduli!
   • 0 (0 voturi)    
    nu e asa (Marţi, 22 septembrie 2015, 19:00)

    adyQ [utilizator] i-a raspuns lui Ioan

    nu ii asteapta nimeni pe americani si nu suntem fuduli, cel putin nu noi ii asteptam.
    astia dau asemenea proiecte doar celor care dau spaga de sute de milioane si americanii nu prea fac asta decat in cazuri mai rare gen bechtel, cel putin nu in Ro
    poate ai vreun comentariu si despre noua megaafacere a chinezilor cu centrale pe carbune in care se pare ca statul cam plateste majoritatea si chinezii au 90% din actiuni, ce zici si aia e tot vant pe campie?
 • +25 (25 voturi)    
  ni se pregateste o teapa? (Luni, 21 septembrie 2015, 22:56)

  Adrian [anonim]

  dupa marile privatizari din epoca Nastasa, inca suntem foarte usor de prostit.
  • +15 (15 voturi)    
   Le pregateste si la astia o pleasca Pontalaul? (Marţi, 22 septembrie 2015, 0:21)

   Fu Leng [utilizator] i-a raspuns lui Adrian

   Ca la Kaimunaz le-a dat, destul...la chineji cat le-o da? Miliarde?
   • +2 (2 voturi)    
    Valiza facuta pe masura lui i-au aratat-o (Marţi, 22 septembrie 2015, 11:32)

    Susufler0 [utilizator] i-a raspuns lui Fu Leng

    inainte sa se aseze si sa faca prezentarile. Oricum ponta e un cadavru politic,e adevarat, care inca umbla pe picioarele lui si respira. Respira ? Stai asa... ca daca inca respira inseamna ca asta inca minte. Revin si le spun chinezilor : prudenta baieti.
  • +5 (5 voturi)    
   Noi, nu! (Marţi, 22 septembrie 2015, 9:17)

   , AlwaysToTheRight, NeveRed! [utilizator] i-a raspuns lui Adrian

   Si nici cei despre care tu crezi ca sunt usor de prostti.
   Sunt doar foarte corupti si usor de cumparat.
   Pe langa asta sunt si prosti; se lasa foarte usoe de cumparat. Semn ca nu au valoare!
   Orice si oricine se vinde, dar pentru pretul cel mai bun.
   La pesedei nu conteaza; important este sa fie... smecher.
   Uite ce zice dracnea; pesede face ce este mai bine pentru el; pai, nu face ce este cel mai bine pentru popor?
   Poporule, cat de prost poti fi?
   Aia 7,4 milioane!
  • +4 (6 voturi)    
   Comentariu sters de utilizator (Marţi, 22 septembrie 2015, 10:02)

   [anonim] i-a raspuns lui Adrian

  • +1 (1 vot)    
   Nu suntem "foarte usor de prostit". (Marţi, 22 septembrie 2015, 12:11)

   ddutz [utilizator] i-a raspuns lui Adrian

   Avem ministrii foarte corupti. Credeti ca Nastase n-a facut pui? Cum nu, vedeti marile arestari si urmariri penale din ultima vreme.
   De la ministrii, primari la directori de Agentii ale statului si Regii Autonome.
   Iar Ponta are ANTECEDENTE: Pe Kazmunaigaz - rompetrol Kazahstan i-a iertat de 600 milioane de euro; cat a fost spaga, daca "obiceiul casei" este de 20%?
   120 milioane. Sa traiasca nasul si la mai mare!
   Cu chinezi, la mld dolari nu mai e in sute, e iaca bre,
   1, 2 miliarde usd. Alta Marie, alta PALARIE.
   Si chinezii au antecedente cu toti dictatorii aia africani.
   Cunosc jocul si n-au restrictii la spaga, ca americanii, sau europenii.
   Nici kazahii n-au restrictii, acolo este dictatura personala.
 • +9 (19 voturi)    
  O tâmpenie de proporții (Luni, 21 septembrie 2015, 23:45)

  ploiesteanu [utilizator]

  România poate să exporte curent încă jumătate din capacitatea ei de consum. Deci sub nici o formă n-avem nevoie de această energie poluantă și periculoasă. Noroc că frații chinezi vor face și în viitor investiții "masive" în economie cum au făcut și până acum, adică aproape de 0.
  • +7 (9 voturi)    
   lol (Marţi, 22 septembrie 2015, 8:37)

   Qu [utilizator] i-a raspuns lui ploiesteanu

   Energia nu e poluanta ba.
   Deseurile rezultate in urma producerii ei sunt.
   Si da putem exporta energie la greu, daca manarii au inchis toata industria noastra, nu mai are cine sa o consume.
   • 0 (0 voturi)    
    Părerea mea (Marţi, 22 septembrie 2015, 11:36)

    ploiesteanu [utilizator] i-a raspuns lui Qu

    Dacă ai analiza reziduul cărbunelui - cenușa și fumul, reziduul benzinei - oxidul de azot, monoxidul de carbon, și ai compara cu reziduul extrem de poluant al reactoarelor nucleare - stronțiu, cesiu, plus radiația direct, ți-ai da seama de ce nemții nu sunt chiar proști hotărând să elimine centralele atomice de la ei din țară. Bă!
 • +12 (12 voturi)    
  Astia trag din Lulache pe nas ?!(2,06 mld.lei) (Marţi, 22 septembrie 2015, 7:39)

  Plagarus [utilizator]

  ..capitallizarea bursiera !!!
  Nuclearelectrica este controlata de stat, care detine 82,4% din actiuni. Restul de actiuni sunt detinute de Fondul Proprietatea si investitori de pe bursa. Nuclearelectrica s-a listat la bursa din Bucuresti pe 4 noiembrie 2013, atragand de la investitori 64,5 milioane de euro in schimbul a 10% din capital. Suma atrasa de la investitori ar fi urmat sa fie investita, cu prioritate, pentru finantarea proiectelor de investitii necesare pentru Unitatile 1 si 2 ale centralei de la Cernavoda, potrivit prospectului de listare.
 • +7 (7 voturi)    
  Lulache (Marţi, 22 septembrie 2015, 9:19)

  verdeata [anonim]

  numele ca numele, spune multe, dar este aceeasi persoana controversata care era mare sefa pe la Fondul Proprietatea (cei care se ocupau de restituiri) cu 20.000 euro pe una si avea vila prin insulele Capului Verde? Parca tot Daniela o chema? Daca este aceeasi inseamna ca este buna doar de sefa? Ce meserie are? Si cine o tine sefa indiferent de culoarea guvernelor? Ma intereseaza aceste amanunte, mai ales daca ma gandesc la viittorul meu ca sclav la chinezi. Va multumesc.
  • +2 (2 voturi)    
   da, este aceeasi persoana (Marţi, 22 septembrie 2015, 10:44)

   mobile [anonim] i-a raspuns lui verdeata

   La Nuclearelectrica si FP au ținut-o Sorin Roșca Stănescu și grupul sau de ex-securiști, plus C.P. Tăriceanu. Teoretic, Lulache este economist, dar și fumează.
 • +2 (2 voturi)    
  mai bine lipsa (Marţi, 22 septembrie 2015, 13:14)

  ilidia [anonim]

  Dubioasa treaba! Probabil ca acesti chinezi, cat sunt ei de comunisti, dau mita. Cum sa accepti tu, stat, sa fii actionar minoritar in tara ta !? Ai doua reactoare CANDU si te legi la cap cu nu prea se stie ce pt ca ei n-au aceasta tehnologie.Sau le vor construi sub aceias licenta si, astfel, chinezii vor avea acces la tehnologia CANDU pe banii romanilor?


Abonare la comentarii cu RSS

ESRI

Întâlniri on-line | #deladistanță

Top 10 articole cele mai ...Hotnews
Agenţii de ştiri
Siteul Hotnews.ro foloseste cookie-uri. Cookie-urile ne ajută să imbunatatim serviciile noastre. Mai multe detalii, aici.powered by
developed by