BĂNCI
Cursul euro ar putea s�� se mute în intervalul 4.8-4.9 lei în primul trimestru din 2020 (raport) ”Avem un început calm de an în România, cursul euro închizând anul sub 4,78 lei ��i nu a derapat semnificativ pân�� acum. Ratele ROBOR au crescut în a doua jum��tate a anului din cauza pl����ilor consistente efectuate înainte de sfâr��itul anului, dar se a��teapt�� s�� se recupereze, deoarece lichiditatea disponibil�� va dep����i pia��a monetar��”, arat�� un raport transmis luni dup��-amiaz�� investitorilor de c��tre economi��tii UniCredit Bank.
Po��ta Român�� va pl��ti pensiile mai târziu, în ianuarie. Pensionarii trebuie s�� a��tepte de vineri pân�� pe 20 ianuarie INFOGRAFIC Compania Na��ional�� Po��ta Român�� informeaz��, printr-un comunicat, c�� în aceast�� lun�� distribuirea pensiilor se va decala. Po��ta precizeaz�� c�� acest lucru se explic�� prin faptul c�� banii pentru drepturile sociale ajung în conturi începând cu 7 ianuarie, a��a cum se întâmpl�� la fiecare început de an.
Finan��ele doresc s�� fac�� luni primul împrumut pe 2020/ Câ��i bani trebuie s�� împrumut��m anul acesta ���Ministerul Finan��elor Publice (MFP) dore��te s�� împrumute luni 500 milioane lei, cu scaden��a în 2023, de pe pia��a intern��, aceasta fiind prima licita��ie din acest an. Vorbim, pe întreg 2020, de un necesar de finan��are de circa 85-90 miliarde lei. În suma asta intr�� deficitul bugetar prognozat pentru acest an de 40,5 miliarde lei, iar restul reprezint�� datoriile care ajung la scaden���� ce trebuie rambursate.
Financial report: La ce s�� fim aten��i la CES 2020: televizoarele 8K, ma��ini autonome ��i conceptul „totul inteligent”. Pentru angaja��ii publici din Elve��ia, c��l��toria la birou devine parte a programului de lucru. UE ia în calcul o tax�� pe de��eurile din plastic Financial Times: La ce s�� fim aten��i la CES 2020: televizoarele 8K, ma��ini autonome ��i conceptul „totul inteligent” ��� UE ia în calcul o tax�� pe de��eurile din plastic pentru a acoperi „deficitul Brexit” din buget ��� La Repubblica: Pentru angaja��ii publici din Elve��ia, c��l��toria pân�� la birou devine parte a programului de lucru ��� The Guardian: Premierul patetic al Australiei dezv��luie mult despre eforturile dreptei de a nega realitatea ��� ��tiri pe scurt.
Rezervele valutare ale României la începutul anului: 32,92 miliarde de euro, mai mici cu 139 milioane de euro fa���� de începutul anului trecut România a început anul cu rezervele valutare (aflate la Banca Na��ional�� a României) de 32,92 miliarde euro, mai pu��in cu 139 milioane de euro fa���� de începutul anului trecut, arat�� datele publicate vineri de Banca Central��. Nivelul rezervei de aur s-a men��inut la 103,6 tone, ceea ce înseamn�� 4,5 miliarde de euro. În total, rezervele interna��ionale ale României (valute plus aur) sunt a��adar de 37,45 mld euro . Rezervele interna��ionale ale României au rolul de mecanism de protejare a economiei împotriva ��ocurilor externe ��i confer�� credibilitate statului în plan interna��ional. În acela��i timp, ele au un rol foarte important în gestionarea datoriei externe a României, public�� ��i privat��.
Florin Cî��u anun���� c�� introduce în CSAT informatizarea ANAF ��i MFP Evaziunea fiscal�� a ajuns o problem�� de siguran���� na��ional��, spune Florin Cî��u, ministrul Finan��elor Publice, pe pagina sa de Facebook. De asemenea, el mai spus c�� va introduce, la început de an, în Consiliul Suprem de Ap��rare a ����rii (CSAT) materialele necesare pentru aprobarea strategiei de informatizare a ANAF ��i MFP.
���Fiscalitate 2020 Schimb��rile care ne afecteaz�� în acest an: de la amenzi ��i combustibil, la cre��terea aloca��iilor pentru copii Începutul de an este oarecum ciudat. Avem adoptat��, prin asumarea r��spunderii de c��tre Guvern, o Lege care ar fi trebuit s�� se aplice de la începutul anului dar, momentan, nu este publicat�� în Monitorul oficial. A��adar, lucruri precum înghe��area punctului de amend�� sau a „sporului pentru condi��ii v��t��m��toare” la nivelul lunii decembrie 2019 de 15% din veniturile fiec��ruia nu se aplic�� înc��.
Specialist în recrutare: Scad vânz��rile de camioane în România ca urmare a deficitului de ��oferi. Criza de personal se va men��ine în anumite profesii ��i în 2020 Maria S. este camerist�� la unul din hotelurile de pe Valea Prahovei. Ia lunar circa 2000 de lei în mân��, dar pe lâng�� munca de camerist�� mai ajut�� ��i la buc��t��rie la preg��tirea micului dejun pentru clien��ii hotelului sau la c��ratul l��zilor aduse de diver��ii furnizori ai hotelului. Dac�� nu e nimeni la bar iar vreun client are poft�� de ceai, face ��i pe barmani��a. ��i asta pentru c�� pe pia���� exist�� un deficit de personal consistent, care foarte probabil c�� se va men��ine ��i în 2020.
���Financial report: Interpolul cere Libanului s��-l aresteze pe Carlos Ghosn. Povestea unei evad��ri incredibile; Bulgaria va intra în anticamera zonei euro pân�� în aprilie Financial Times: Interpolul a cerut Libanului s��-l aresteze pe Carlos Ghosn. Fostul pre��edinte Nissan a declarat c�� familia sa nu a avut niciun rol în organizarea fugii sale din Japonia ��� UE trebuie s�� înve��e limbajul puterii (editorial) ��� Les Echos: Carlos Ghosn: povestea unei evad��ri incredibile ��� SEGA: Ministrul bulgar al economiei: Bulgaria va intra în anticamera zonei euro pân�� în luna aprilie.
Avertismentul unui economist american: Bitcoin este o schem�� piramidal�� Anul 2019 a fost unul pozitiv pentru de��in��torii de criptomonede, îns�� economi��tii tot nu sunt convin��i în ceea ce prive��te utilitatea criptomonedelor ��i sf��tuiesc s�� nu fie f��cute investi��ii în astfel de active, transmite Yahoo Finance.
���EurActiv: Soarta EximBank se decide în acest an - Cî��u / BERD ��i IFC ar putea deveni ac��ionari ai CEC EximBank a anun��at preluarea unei alte institu��ii bancare înc�� din var��, dar ministrul Finan��elor spune c�� înc�� nu a aprobat aceast�� tranzac��ie ��i c�� va anun��a în aceast�� lun�� ce se va întâmpla cu fuziunea, potrivit EurActiv.
Salariul minim 2020 este mai mare: Net, brut, la studii superioare, în construc��ii, part-time. Procedura REVISAL Salariul minim brut a crescut cu 7,2% de la 1 ianuarie 2020, comparativ cu nivelul din anul 2019. Ce salariu minim sunt obligate firmele s�� le asigure angaja��ilor, cât este salariul minim net pe care îl primesc „în m��n��” angaja��ii, costul salarial suportat de angajator, pragurile diferen��iate pentru angaja��ii cu facultate ��i pentru cei din firmele de construc��ii, contribu��iile sociale la contractele de munc�� part-time, procedurile pe care angajatorii trebuie s�� le fecteze în REVISAL - informa��iile sunt în acest articol.
Moneda na��ional�� încheie anul sub pragul de 4,78 lei pentru un euro. BNR a cotat euro la 4,7793 lei Leul s-a depreciat u��or, mar��i, în ultima zi din 2019, în raport cu moneda euro, care a fost cotat�� de Banca Na��ional�� a României la 4,7793 unit����i/euro, de la 4,7785 luni, scrie Mediafax.
Cât vrea s�� împrumute Ministerul Finan��elor în ianuarie, dar ��i întreg anul. Datoria public�� va dep����i 400 miliarde lei în 2020 Ministerul Finan��elor Publice inten��ioneaz�� s�� împrumute pu��in peste 5 miliarde lei, în ianuarie, potrivit informa��iilor publicate în Monitorul Oficial. De fapt, statul va trebui s�� împrumute în 2020 aproape la fel de mul��i bani ca în 2019, dac�� ne uit��m la deficitul bugetar aprobat de Guvern ��i la rostogolirea datoriei care ajunge la scaden����.
Cu un PIB nominal crescut, momentan pe hârtie, deficitul la 11 luni e de 3,56% Nu mai e nicio noutate c�� deficitul bugetar dep����e��te 4% în acest an. Datele publicate luni de Ministerul Finan��elor cu privire la situa��ia la 11 luni arat�� un deficit de 3,56% din PIB. Conform recentei rectific��ri bugetare ��tim c�� ar urma s�� se duc�� la 4,4%, luând în considerare c�� în Guvern s-a luat decizia de m��rire cu 0,1 puncte procentuale (comparativ cu proiectul ini��ial). Bineîn��eles, e posibil s�� fie chiar mai jos de 4,4%. Vom vedea peste câteva luni.
���Previziuni 2020 (V) Încotro o va lua cursul în 2020? Va cre��te vârsta de pensionare? Vom avea taxe noi? R��spunsurile lui Laurian Lungu, co-fondator al The Consilium Policy Advisors Group Politica noului Guvern privind taxele va fi influen��at�� de evolu��ia economiei din trimestrul IV al anului 2019 ��i din primul trimestru al anului viitor, spune economistul Laurian Lungu, care coordoneaz�� The Consilium Policy Advisors Group, un think-thank specializat pe macroeconomie. ”Este pu��in probabil�� o cre��tere a cotei impozitului pe venit ��i datorit�� faptului c�� nu ar aduce oricum venituri semnificative la buget ��i ar încetini semnificativ cre��terea economic��. O poten��ial�� cre��tere a TVA o v��d posibil�� doar în situa��ii excep��ionale (o adâncire semnificativ�� a deficitului bugetar în prima jum��tate a anului 2020 cuplat�� cu o încetinire a cre��terii economice, de exemplu)”, explic�� Laurian Lungu.
���Previziuni 2020 (IV) Încotro o s-o ia cursul în 2020? Va cre��te vârsta de pensionare? Vom avea taxe noi? Cum va ar��ta pia��a muncii? R��spunsurile Ellei Kallai, economist ��ef Alpha Bank ”Probabil c�� vârsta de pensionare nu va cre��te în 2020, dar cu siguran���� va cre��te dup��. Este o modalitate de a echilibra pe termen mediu ��i lung bugetul de asigur��ri sociale”, spune Ella Kallai, economistul ��ef al Alpha Bank, într-o discu��ie cu HotNews.ro. În opinia ei, deprecierea controlat�� a leului fat�� de euro va continua ��i în 2020, ”iar ce se va întâmpla în cursul anului va depinde mult de evolu��ia deficitelor gemene”, explic�� Ella Kallai. Reporterul HotNews.ro a discutat cu principalii economi��ti ��efi din b��nci nu doar pe tema cursului ci ��i despre posibilele schimb��ri la care am putea asista anul urm��tor.
Finan��are business angels în România: Se cere extinderea facilit����ilor pentru investitori Scutirile de taxe acordate de statul român investitorilor persoane fizice, de tip business angels, trebuie extinse astfel încât startup-urile s�� primeasc�� finan����ri mai mari ��i mai multe. Aceasta reiese dintr-o analiz�� realizat�� de un consultant fiscal de la noi, pentru StartupCafe.ro.
Împrumuturile acordate de b��nci popula��iei ��i firmelor aproape c�� au stagnat în noiembrie, potrivit datelor BNR Soldul creditului neguvernamental acordat de b��ncile române��ti a crescut în luna noiembrie 2019 cu 0,1% fa���� de luna octombrie 2019, pân�� la nivelul de 268,67 miliarde lei. Creditul în lei (care reprezint�� 67,2% din totalul creditului neguvernamental) s-a majorat cu 0,6%, iar creditul în valut�� exprimat în lei a sc��zut cu 0,8% (exprimat în euro, creditul în valut�� a sc��zut cu 1,3%).
Romulus Badea: În 2020 ��i fabricile din România vor importa for���� de munc�� din Vietnam, Sri Lanka sau Nepal Economia are nevoie de mul��i oameni, cifrele vehiculate arat�� un necesar de 500.000 de oameni, sus��ine Romulus Badea, partener Soter&Partners, companie care se ocup��, printre altele, cu recrutarea de persoane din Asia de Sud-Est. În momentul de fa���� vorbim de un contingent de 30.000, pentru 2020. Dac�� va fi dep����it cel de 30.000, atunci va fi suplimentat, crede el.

ESRI

Top 10 articole cele mai ...

Hotnews
Agenţii de ştiri

Siteul Hotnews.ro foloseste cookie-uri. Cookie-urile ne ajută să imbunatatim serviciile noastre. Mai multe detalii, aici.

Aici puteti modifica setarile de Cookie

hosted by
powered by
developed by