BĂNCI
���Business report: ASF, obligat�� s�� achite fo��tilor angaja��i sute de mii de euro. Contracte de sute de milioane de lei date de primari pe final de mandat. Avertisment S&P: România ��i Columbia risc�� s�� devin�� ”îngeri c��zu��i” ASF, obligat�� s�� îi pl��teasc�� Claudiei Sava, ��efa Direc��iei de Supraveghere ��i Control, peste 200.000 de euro ��� Contracte de sute de milioane de lei date de primari pe final de mandat ��� Cât cheltuim pe ap��, cafea, vin ��i bere în c��l��toriile noastre? ��� Cea mai mare investi��ie a SUA în România: 8 miliarde de dolari pentru centrala de la Cernavod�� ��� Adrian Vasilescu: Cum a ajuns BNR s�� revin�� pe pie��ele interna��ionale dup�� o interdic��ie de 15 ani ��� Avertisment S&P: România ��i Columbia, pe lista statelor care risc�� s�� devin�� ”îngeri c��zu��i” – ����ri cu rating de ”junk” ��� Majoritatea românilor consider�� c�� reactoarele 3 ��i 4 de la Cernavod�� trebuie construite f��r�� investitori str��ini: statul s�� a��tepte pân�� va g��si bani.
Florin Cî��u: Înlesnirile la plat�� pentru obliga��iile bugetare restante, discutate de Guvern într-o prim�� lectur�� / M��surile de sprijin pentru companii pot fi prelungite ��i în 2021 Un proiect de OUG privind mai multe m��suri fiscal-bugetare au fost discutate joi de Guvern, în prim�� lectur��, a anun��at Florin Cî��u, ministrul finan��elor. Având în vedere c�� se apropie 25 octombrie, actul normativ are în vedere o înlesnire la plata pentru obliga��iile bugetare restante dup�� data declar��rii st��rii de urgen����, administrate de organul fiscal central, a spus Cî��u. Ordonan��a va fi în dezbatere public�� pân�� la urm��toarea ��edin���� de Guvern.
CERT-RO: Atacuri de tip real-time phishing împotriva clien��ilor a 3 b��nci: Raiffeisen Bank, Alpha Bank, ProCredit CERT-RO a identificat o serie de atacuri de tip real-time phishing împotriva clien��ilor unor institu��ii financiare din Romania. Cele 3 b��nci locale vizate sunt Raiffeisen, Alpha ��i ProCredit. Care este diferen��a dintre un atac clasic de tip phishing ��i un real-time phishing? Spre deosebire de primul caz, în care miza atacatorilor este extragerea de date personale ��i financiare pentru a fi folosite mai târziu, într-un atac de tip real-time phishing, site-ul fraudulos este conectat în timp real cu platforma de online banking a b��ncii vizate, anun���� Cert.ro.
Farmaciile veterinare îi cer lui Iohannis s�� retrimit�� în Parlament legea care instituie monopolul medicilor veterinari Asocia��ia Farmaciilor Veterinare au depus un memoriu la Pre��edin��ia României prin care solicit�� pre��edintelui Klaus Iohannis retrimiterea în Parlament a legii pentru organizarea ��i exercitarea profesiunii de medic veterinar, care instituie monopolul asupra comertului cu amanuntul a produselor medicamentoase veterinare, înc��lcând Constitu��ia ��i prevederile Tratatului UE. Contactat de HotNews.ro, pre��edintele Asocia��iei. Lucian Gabor, ne-a confirmat joi acest lucru, ad��ugând c�� sper�� ca memoriul s�� fie luat în seam��, iar legea s�� fie retransmis�� Parlamentului. ”Noi nu am fost consulta��i în timpul procedurilor parlamentare, de��i a��a ar fi fost normal. Totul s-a f��cut într-o discre��ie maxim�� ��i acum nu putem decât reac��iona la aceast�� exagerare”, a spus Gabor.
Daniel D��ianu: Este incorect ca unii s�� pl��teasc��, s�� contribuie la buget, ��i al��ii s�� nu contribuie Este o tez�� p��guboas�� a se spune c�� nu trebuie s�� cre��tem veniturile fiscale, sus��ine Daniel D��ianu, pre��edintele Consiliului Fiscal, precizând c�� m��car prin extinderea bazei fiscale putem s�� facem a��a ceva. „Este incorect ca unii s�� pl��teasc��, s�� contribuie la buget ��i al��ii s�� nu contribuie. Aceasta este o dezbatere peste tot în Europa. Nu ��ine de stânga sau de dreapta. ��ine de decen����, sim��ul urgen��ei, de a tr��i în realitate”, a afirmat el într-o dezbatere organizat�� de Financial Intelligence.
Cristian Popa (BNR): Cre��terea deficitului nu vindec�� problema. Este doar un calmant. Costul calmantului îl vom pl��ti în timp cu to��ii, noi ��i copiii no��tri, genera��iile de dup�� Problema României este una fiscal-bugetar��, consider�� Cristian Popa, membru al Consiliului de administra��ie al BNR, care precizeaz�� c�� nu exist�� solu��ii monetare la problemele fiscale, cel pu��in nu f��r�� efecte secundare.
Zona Asia-Pacific are cei mai mul��i miliardari din lume În prezent exist�� 2.189 de miliardari la nivel mondial cu o avere total�� de 10.200 de miliarde de dolari, cre��terea ac��iunilor pe burs�� a companiilor c��rora le-au crescut vânz��rile din cauza pandemiei de COVID-19 aducând valoarea net�� a celor mai boga��i oameni ai planetei la un nivel istoric, relateaz�� CNBC.
Avertisment S&P: România ��i Columbia, pe lista statelor care risc�� s�� devin�� ”îngeri c��zu��i” – ����ri cu rating de ”junk” România ��i Columbia se afl�� pe lista S&P a circa 119 de entit����i care risc�� s�� devin�� ”îngeri c��zu��i”, respectiv al c��ror rating ar putea fi retrogradat în perioada urm��toare la ”junk”, a declarat pentru Reuters Alexandra Dimitrijevic, Global Head of Research la agen��ia de rating, citata de cursdeguvernare.ro. Anul 2020 este pe cale de a deveni un an record din perspectiva num��rului de ”îngeri c��zu��i”, companii sau state ale c��ror ratinguri sunt retrogradate de la ”investment grade” la ”jung”, categorie nerecomandat�� investi��iilor.
Secretar de stat în Ministerul Economiei: Încerc��m s�� lans��m Star-Tech Innovation la sfâr��itul anului. Avem mari dubii de faptul c�� vom avea capacitatea tehnic�� Programul Star-Tech Innovation pare c�� nu va fi lansat anul acesta. Secretarul de stat din Ministerul Economiei, Liviu Rogojinaru, a spus c�� are dubii cu privire la capacitatea tehnic�� pentru asta.
Ce spun b��ncile despre nivelul ratelor la creditele prin Noua Cas��. Plus 3 sfaturi pentru un tân��r care vrea o locuin����, din partea unui vicepre��edinte de banc�� B��ncile ��i-au modificat sistemele informatice ��i ��i-au stabilit fluxurile opera��ionale, dând drumul oficial programului Noua Cas��. La un credit de 200.000 de lei luat pe 25 de ani, prima rat�� ar fi de 1074 lei (la BRD) sau de 1178 de lei (la Raiffeisen Bank). BCR ne-a trimis un exemplu de credit de 160.000 de lei luat pe 30 de ani (unde rata lunar�� ar fi de 803 lei) iar reprezentan��ii CEC Bank spun c�� o familie care ar accesa un credit de 540.000 lei (echivalent a 111.000 euro) pe 25 de ani ar avea de rambursat lunar b��ncii 2944 lei. Vezi in text calculele b��ncilor, simul��rile HotNews ��i ce recomand�� un vicepre��edinte de banc�� celor care doresc o locuin���� prin noul program.
Perspective sumbre pentru marile economii europene, revizuire în jos a prognozelor dup�� explozia num��rului de noi cazuri Marile economii europene î��i revizuiesc în jos prognozele economice deja sumbre pe fondul izbucnirii celui de-al doilea val al pandemiei pe continent, num��rul de infec��ii cu coronavirusul dep����ind 6,3 milioane de cazuri în Europa, relateaz�� CNBC.
B��ncile ar dori ca amânarea pl��tii ratelor la credite dup�� 1 ianuarie s�� fie dat�� dup�� nevoi. D��nescu (ARB): Aceste credite sunt sub anestezie. Vedem în ianuarie cum ne trezim Dup�� ce ministrul Finan��elor, Florin Cî��u, a spus c�� va discuta cu b��ncile pe diferite scenarii în vederea prelungirii, dup�� 1 ianuarie, a perioadei privind amânarea pl����ii ratelor la credite, Florin D��nescu, pre��edinte executiv la Asocia��ia Român�� a B��ncilor (ARB) a spus c�� aceasta ar trebui f��cut�� dup�� nevoi ��i c�� ar trebui ca autorit����ile (române��ti ��i europene) s�� considere, în continuare, c�� aceste credite nu sunt neperformante.
Amânarea ratelor la credit ar putea fi prelungit�� dup�� 1 ianuarie. Cî��u: 2020 este închis, nu mai avem ce s�� facem/ Contrac��ia s-ar putea s�� fie mai mare de 4% Ministrul Finan��elor, Florin Cî��u, a dat de în��eles joi c�� ar putea fi prelungit�� ��i dup�� 1 ianuarie amânarea ratelor de credite. „Putem s�� ne gândim la o prelungire a acestei perioade. Sunt scenarii la care putem lucra cu sistemul bancar. Putem s�� plec��m de la o prelungire pân�� la variante care sunt mai soft pe anumite cazuri specifice. Sunt anumite sectoare din economie care clar nu pot s��-��i revin��. Oamenii înc�� r��mân în ��omaj tehnic, poate sunt închise datorit�� deciziilor Guvernului. Atunci este clar c�� este nevoie de ajutor ��i putem s�� venim s�� sus��inem”, a spus el în cadrul unei conferin��e organizat�� de Financial Intelligence.
ANAF declan��eaz�� opera��iunea "Mercur" privind comer��ul online nefiscalizat Agen��ia Na��ional�� de Administrare Fiscal��, prin Direc��ia General�� Antifraud�� Fiscal��, a declan��at opera��iunea “Mercur”, o ac��iune de verificare a veniturilor nedeclarate ob��inute din comer��ul electronic nefiscalizat, urmare a extinderii acestui tip de acte de comer�� ��i a num��rului foarte mare de sesiz��ri primite: în special pentru nereguli privind imposibilitatea de a beneficia de garan��ie în lipsa documentelor fiscale, se arat�� într-un comunicat de pres�� al institu��iei.
���Business report: T��v��lug de promisiuni în programul PSD. 100.000 de concedieri în turism pân�� la sfâr��itul anului. Criza va fi resim��it�� mai dur în primul trimestru al anului 2021 T��v��lug de promisiuni în programul PSD: noi major��ri de pensii ��i salarii ��� 100.000 de concedieri în turism pân�� la sfâr��itul anului ��� Gratuitate pe transportul local ��i jude��ean, de orice fel, pentru toti elevii ��� Cu cât s-au scumpit în septembrie apartamentele în Capital��? ��� Lider regional la abandonarea educa��iei ��� Pentru a sus��ine o familie cu doi copii în Bucure��ti, cel pu��in un p��rinte trebuie s�� aib�� un salariu peste medie ��� Enoiu: Criza va fi resim��it�� mai dur în primul trimestru al anului 2021 ��� Lista localitatilor din Romania in care au fost inchise restaurantele si cafenelele incepand cu 7 octombrie ��� Cum va ar��ta noua realitate economic�� post pandemie
De ce scade num��rul în��elegerilor la CSALB. Cazurile de refuz ale b��ncilor, dar ��i ale clien��ilor/ P��unescu (CSALB): Pentru b��nci ar fi necesar�� o disponibilitate mai mare de negociere Dac�� anul trecut în 85% din negocieri p��r��ile acceptau solu��ia dat�� de conciliatori, procentul a sc��zut la 80% în acest an, tendin��a fiind observat�� în ultimele luni, reiese dintr-un comunicat al Centrului de Solu��ionare Alternativ�� a Litigiilor în domeniul Bancar (CSALB). Bineîn��eles, dac�� consideri c�� nu te ajut�� solu��ia propus��, po��i refuza. Au fost refuzuri de ambele p��r��i. În cazul refuzurilor, 65% au venit din partea consumatorilor, în 25% au refuzat b��ncile, iar în 10%, ambele p��r��i.
Alina Burlacu devine noul Director General al Funda��iei Romanian Business Leaders Începând cu 1 octombrie 2020, Funda��ia Romanian Business Leaders, singura organiza��ie de business centrat�� pe dezvoltarea de proiecte concrete pentru România în domeniile educa��iei, antreprenoriatului ��i bunei guvern��ri, va fi condus�� de Alina Burlacu, în calitate de Director General, arat�� un comunicat sosit din partea organiza��iei.
Raport Banca Mondial��: S��r��cia în România este de a��teptat s�� creasc��. Deficitul va fi mare ��i în 2021/ Absorb��ia fondurilor europene este foarte important�� Prelungirea pandemiei a afectat grav activitatea economic�� a României ��i veniturile gospod��riilor pe termen scurt, se arat�� într-un raport al B��ncii Mondiale. Potrivit acestuia, un r��spuns fiscal proactiv, dar constrâns, a sprijinit firmele s�� p��streze angaja��ii ��i a men��inut veniturile gospod��riilor. Economia este de a��teptat s�� scad�� cu 5,7% în 2020, având în vedere redresarea lent�� a produc��iei ��i a anului agricol s��rac. S��r��cia este de a��teptat s�� creasc�� pe m��sur�� ce impactul COVID-19 afecteaz�� sursele de venit interne ��i duce la contrac��ii ale remiten��elor, în timp ce seceta îi afecteaz�� pe fermieri.
CCR discut�� miercuri legea privind dobânzile excesive. Potrivit proiectului, suma de rambursat la credite pân�� în 15.000 de lei nu poate dep����i dublul celei împrumutate Curtea Constitu��ional�� a României (CCR) s-ar putea pronun��a, miercuri, pe sesizarea asupra Legii privind protec��ia consumatorilor împotriva dobânzilor excesive, transmite Agerpres. Sesizarea a fost transmis�� Cur��ii Constitu��ionale de parlamentari PNL.
SUA: F��r�� urm��toarea dezbatere dac�� Trump este în continuare bolnav de COVID-19, afirm�� Biden Candidatul democrat la Casa Alb��, Joe Biden, a afirmat mar��i c��, dac�� Donald Trump este în continuare pozitiv la COVID-19 pentru urm��toarea lor dezbatere televizat��, la 15 octombrie, cei doi rivali la preziden��ialele din 3 noiembrie "nu vor trebui s�� dezbat��", noteaz�� AFP, citat�� de Agerpres. "Nu ��tiu care este statutul lui actual. Abia a��tept s�� pot dezbate împotriva lui, dar sper c�� vor fi respectate toate protocoalele", le-a declarat fostul vicepre��edinte american jurnali��tilor care îl înso��eau în campania lui electoral��.

ESRI

Top 10 articole cele mai ...

Hotnews
Agenţii de ştiri

Siteul Hotnews.ro foloseste cookie-uri. Cookie-urile ne ajută să imbunatatim serviciile noastre. Mai multe detalii, aici.powered by
developed by