​Autoritatea Națională de Reglementare în Domeniul Energiei (ANRE) a publicat vineri seara, pe site-ul său, proiectul de Ordin prin care încearcă să elimine haosul provocat de proasta gestionare a liberalizării pieței energiei. Potrivit Ordinului, furnizorii de ultimă instanță, adică ENEL, CEZ, Electrica, E.ON, vor putea aplica reduceri clienților casnici, însă nu sunt obligați. Despre acest ordin a scris joi HotNews.ro în premieră.

EnergieFoto: Hotnews

Reamintim că aproape 6 milioane de oameni din cei 8,7 milioane de consumatori casnici de energie au fost trecuți automat din regim reglementat în serviciul universal, care, așa cum am spus în mai multe rânduri, este plătit cu preț mult mai mare decât cel de pe piața liberă. În tot acest haos provocat de modul dezastruos în care Autoritatea Națională de Reglementare în Domeniul Energiei (ANRE) a gestionat liberalizarea, singurii care au de câștigat sunt operatorii care au și statut de furnizor de ultimă instanță, cei care prestează serviciul universal, ENEL, CEZ, Electrica, E.ON. De teamă că vor plăti facturi mai mari, oamenii s-au înghesuit să semneze contracte noi. În aceste condiții, furnizorilor le va fi foarte greu să proceseze foarte multe cereri venite dintr-o dată.

Ce prevede Ordinul ANRE

Începând cu data de 1 ianuarie 2021, ca urmare a eliminării tarifelor reglementate, clienții casnici care nu au ales o ofertă concurențială au dreptul la asigurarea de către furnizorii de ultimă instanță a continuității furnizării energiei electrice în regim de serviciul universal. În cazul acestor clienți furnizorul de ultimă instanță aplică prețul din oferta pentru serviciul universal.

Furnizorii de ultimă instanță au obligația să transmită clienților din serviciul universal oferta concurențială cu valoarea cea mai mică, care include prețul energiei electrice active, costurile furnizorului și profitul, precum și tarifele reglementate pentru servicii, fiind interzisă includerea unor componente fixe exprimate în lei/zi sau lei/lună.

Tarifele reglementate pentru servicii includ tariful pentru serviciul de transport (componenta de injecție și componenta de extragere din sistem), tariful pentru serviciul de sistem, tariful pentru serviciul de distribuție aferent nivelului de tensiune la care este alimentat locul de consum.

Furnizorii de ultimă instanță pot să aplice clienților casnici din serviciul universal, fără discriminare și condiționalitate, o reducere comercială începând cu data de 1 ianuarie 2021 și până la cel puțin 30 iunie 2021, egală cu diferența dintre prețul din oferta de serviciu universal aplicabila în perioada 1 ianuarie – 30 iunie 2021 și prețul din oferta concurențială valabilă la data de 1 ianuarie 2021.

Furnizorii de energie electrică care încheie contracte cu clienţii casnici din serviciul universal pot să ofere o reducere la preţul din oferta concurenţială care să permită recuperarea de către client a diferenţei faţă de preţul de serviciul universal aplicat în perioadă cuprinsă între data de 1 ianuarie 2021 şi data intrării în vigoare a contractului în regim concurenţial/serviciu universal după caz.

Începând cu data de 1 iulie 2021, în cazul clienṭilor casnici care nu au încheiat cu un furnizor un contract concurenṭial cu intrare în vigoare până la data de 1 iulie 2021, consumul de energie electrică realizat de la respectiva dată se facturează de către furnizorii de ultimă instanṭă cu un preṭ egal cu preṭul din oferta de serviciu universal în vigoare începând cu data de 1 iulie 2021.

Furnizorii de ultimă instanță au obligația de a-și informa lunar până la sfârșitul anului 2021, clienții casnici beneficiari de serviciu universal cu privire la ofertele concurenṭiale proprii aplicabile ṣi la dreptul de a încheia un contract pe piaṭa concurenṭială cu orice furnizor licenṭiat.

Prețul energiei electrice active, costurile furnizorului și profitul din oferta de serviciu universal sunt valabile pentru o perioadă de 12 luni începând cu data de 1 iulie 2021.

În vederea realizării activității de informare, furnizorii de ultimă instanță au obligația de a transmite, cu bună credintă, clienților casnici din portofoliul propriu,

  • în fiecare lună din perioada 1 februarie – 30 iunie 2021 o informare referitoare la eliminarea tarifelor reglementate.
  • în fiecare lună din perioada 1 februarie – 30 iunie 2021 formularul de selecție a ofertei care conține oferta de serviciu universal și oferta concurențială cu valoarea cea mai mica, oferte valabile până la data de 30 iunie 2021, precum și valoarea reducerii comerciale acordate pentru consumul realizat în perioada 1 ianuarie – 30 iunie 2021.
  • în fiecare lună din perioada 1 mai – 30 iunie 2021, oferta de serviciu universal și o ofertă concurențială, aplicabile începând cu data de 1 iulie 2021.

În informare, furnizorul prezintă clientului următoarele opțiuni, în următoarea ordine:

1. Să își exercite dreptul de a alege un furnizor licențiat de către ANRE cu care să încheie un contract în regim concurențial

2. Să beneficieze de serviciu universal rămânând în continuare în portofoliul societății respective, la prețul din oferta de serviciu universal

3. Să beneficieze de serviciul universal prin încheierea unui contract de furnizare cu un alt furnizor de ultimă instanță, la prețul din oferta acestuia de serviciu universal.

Pentru mai multe amănunte, citește pe aceeași temă și