ENERGIE
Proiect: CET-urile scutite de noua tax�� de 2% pe cifra de afaceri ��i primesc gaz la 68 lei/MWh CET-urile sunt excluse de la plata taxei de 2% pe cifra de afaceri ��i vor primi gaze la pre��ul plafonat de 68 lei/MWh, între aprilie 2019 ��i februarie 2022, arat�� un proiect de act normativ publicat, mar��i seara, spre consultare public��, de Ministerul Finan��elor Publice (MFP), potrivit Mediafax.
Un vicepre��edinte al ANRE a demisionat. Motivele ar ��ine de OUG 114 Unul dintre cei doi vicepre��edin��i ai Autorit����ii Na��ionale de Reglementare în Energie (ANRE), Henorel Sorea����, ��i-a depus demisia la Parlament în urm�� cu o s��pt��mân��, potrivit informa��iilor HotNews.ro. Chiar dac�� a trecut o s��pt��mân�� de la demisie, nici pân�� astazi ANRE nu a transmis un comunicat oficial despre aceasta.
Document al Consiliului Concuren��ei: Eliminarea taxei de 2% pentru produc��torii de energie pe c��rbune ridic�� suspiciuni privind un ajutor de stat / Trebuie consultat�� Comisia European�� Ministerul Energiei Anton Anton a anun��at mar��i c�� taxa de 2% pentru produc��torii de energie pe baz�� de c��rbune va fi eliminat�� din prevederile controversatei OUG 114/2018, iar în acest sens are ��i aviz de la Consiliul Concuren��ei. Ceea ce a omis ministrul s�� spun�� e c�� acest aviz nu este favorabil. Mai exact, Consiliul Concuren��ei consider�� c�� ar fi o m��sur�� care "ridic�� suspiciuni privind acordarea unui ajutor de stat pentru produc��torii de energie pe baz�� de c��rbune", potrivit unui document ob��inut de HotNews.ro din surse guvernamentale.
Reprezentant ANRE: Taxa de 2% din energie este exagerat de mare/ Noi nu avem nevoie de ace��ti bani pentru func��ionarea normal�� a autorit����ii Autoritatea Na��ional�� de Reglementare în Domeniul Energiei (ANRE) nu are nevoie de sumele ob��inute din taxa de 2% aplicat�� asupra cifrei de afaceri ob��inut�� din activit����ile din energie electric�� ��i gaze naturale, recunoa��te vicepre��edintele Autorit����ii Na��ionale de Reglementare (ANRE), Zoltan Nagy-Bege. Potrivit OUG 114/2018, sumele vor pl��tite c��tre ANRE, îns�� în condi��iile în care autoritatea nu are nevoie de ace��ti bani, care este rostul acestei taxe? Ar ajunge s�� fie o tax�� care ar împov��ra în mod inutil companiile din domeniul energiei, mai ales produc��torii.
Autorit����ile recunosc: Facturile la gaze pl��tite de popula��ie nu vor fi mai mici, chiar dac�� pre��ul la produc��tor a fost sc��zut for��at ��i plafonat pe 3 ani/ Nici la electricitate nu scad Pre��urile la gaze ��i la energie electric�� pentru consumatorii casnici r��mân neschimbate de la 1 aprilie, a anun��at, mar��i, vicepre��edintele Autorit����ii Na��ionale de Reglementare (ANRE), Zoltan Nagy-Bege, într-o conferin���� pe teme energetice. "Nici nu va sc��dea, întrucât foarte mul��i furnizori aveau pierderi care trebuie recuperate", a spus reprezentantul ANRE. Practic, reducerea for��at�� ��i plafonarea pre��ului la 68 lei/MWh pentru produc��torii de gaze, prin controversata OUG 114/2018, nu au efect asupra facturilor la casnici. Singurii care vor avea de câ��tigat sunt furnizorii ��i omul de afaceri Ioan Niculae.
Anton Anton spune c�� nu vor fi modific��ri în OUG 114 pe partea de energie/ Eugen Teodorovici îl contrazice, sus��inând c�� a primit propuneri de modific��ri chiar de la Ministerul Energiei Ministrul Finan��elor, Eugen Teodorovici, ��i cel al Energiei, Anton Anton, s-au contrazis mar��i, în aceea��i conferin����, pe tema modific��rilor OUG 114 pe partea de energie, potrivit Agerpres. Pân�� s�� apar�� Teodorovici la conferin����, Anton Anton a spus c�� se a��teapt�� la vreo modificare. Ulterior a venit ��i Teodorovici, iar acesta a spus, de fa���� cu Anton Anton, c�� a primit propuneri de modific��ri de la Ministerul Energiei chiar luni sear��.
Romgaz se supune ordinelor de la Guvern ��i va distribui sub form�� de dividende, pentru al treilea an consecutiv, aproape tot profitul plus rezerve Guvernul oblig�� ��i în 2019 companiile cu capital de stat s�� distribuie, sub form�� de dividende, minim 90% din profitul pe anul anterior, dar ��i din rezerve. Dac�� reprezentan��ii Transgaz încearc�� s�� conving�� ac��ionarii c�� au nevoie de bani pentru investi��ii, cei ai Romgaz se supun f��r�� nicio obiec��ie ordinului venit de la Guvern. În total, potrivit unei decizii de luni a Consiliului de Administra��ie, vor fi repartizate dividende în valoare de circa 1,6 miliarde lei (4,17 lei/ac��iune).
Eugen Teodorovici sus��ine c�� nici nu ��tie care sunt firmele lui Ioan Niculae, de��i acestea sunt printre foarte pu��inele beneficiare de gaze ieftine Ministrul Eugen Teodorovici le-a spus vineri jurnali��tilor c�� habar nu are ��i nici nu-l intereseaz�� care sunt firmele omului de afaceri Ioan Niculae, de��i acestea sunt printre foarte pu��inele companii beneficare ale OUG 114/2018 care prevede plafonarea pre��urilor pe o perioad�� de trei ani. Practic, prin înc��lcarea oric��ror reguli de concuren����, firmele din grupul InterAgro vor primi gaze la doar 68 lei/MWh, în timp ce restul industriei din România va pl��ti facturi ��i cu 30-40% mai mari.
ANRE a publicat lista celor care vor primi gaze ieftine de la produc��tori: În total 81 de firme, furnizori ��i consumatori, printre care ��i combinatele lui Ioan Niculae Doar 81 de companii, furnizori de gaze ��i consumatori industriali, sunt marii câ��tig��tori ai controversatei OUG 114/2018, care prevede plafonarea pre��urilor la gazele vândute de c��tre produc��tori la 68 lei/Mwh. Practic, cele 81 de firme vor primi direct gazele ieftine de la produc��tori, potrivit unei decizii a Autorit����ii Na��ionale de Reglementare în Domeniul Energiei (ANRE). Ceilal��i consumatorilor industriali din România nu sunt atât de noroco��i. Vor trebuie s�� se mul��umeasc�� cu gaze mai scumpe vândute de intermediari sau din import. Cei mai mari beneficiari de gaze ieftie sunt combinatele omului de afaceri Ioan Niculae.
Lia Olgu��a Vasilescu recunoa��te c�� Ioan Niculae, un controversat om de afaceri, este beneficiar al OUG 114: Da, e bine c�� Ioan Niculae este ajutat, c�� i se plafoneaz�� pre��ul la gaze Ioan Niculae, controversatul om de afaceri care controleaz�� Interagro, este beneficiar al OUG 114/2018, prin faptul c�� sunt plafonate pre��urile la gaze. Acest lucru este recunoscut chiar de Lia Olgu��a Vasilescu. "Da, e bine c�� Ioan Niculae este ajutat, c�� i se plafoneaz�� pre��ul la gaze", a declarat miercuri, în plenul Camerei Deputa��ilor, Lia Olgu��a Vasilescu.
SOCAR inten��ioneaz�� s�� vând�� produse petroliere azere în România

SOCAR pl��nuie��te s�� vând�� în mai multe ����ri din Europa de Est, printre care ��i România, combustibil produs în uzinele turce��ti Petkim ��i STAR ��i în cele din Azerbaidjan, conform azernews.az. În acela��i timp, compania ia în considerare s�� aprovizioneze România cu gaze produse în Azerbaidjan prin intermediul Coridorului Sudic de Gaze, precum ��i s�� investeasc�� în re��eaua de distribu��ie de gaze.
Acord între Nuclearelectrica ��i NuScale Power: În România ar putea fi construite reactoare modulare mici SN Nuclearelectrica SA a semnat mar��i cu NuScale Power un memorandum de în��elegere pentru schimbul de informa��ii tehnice ��i economice, în vederea dezvolt��rii sectorului nuclear în România, prin construirea unor reactoare modulare mici. Potrivit unui comunicat al Nuclearelectrica, noua tehnologie ar putea completa ��i ulterior înlocui actualele reactoare nucleare.
Transgaz vrea s�� distribuie doar jum��tate din profit sub form�� de dividende, în ciuda politicii Guvernului de a stoarce la maximum conturile companiilor de stat Consiliul de Administra��ie al Transgaz propune repartizarea, sub form�� form�� de dividende, doar a jum��tate din profitul pe 2018. Aceasta în condi��iile în care guvernul PSD- ALDE for��eaz�� în fiecare an companiile de stat s�� distribuie aproape tot profitul, plus rezervele. Transgaz a mai f��cut astfel de propuneri, invocând nevoia de bani pentru investi��ii majore, îns�� Guvernul nu le-a acceptat, solicitând aproape tot profitul ��i rezervele.
Remus L��pu��an, fost ��ef al PSD Cluj, este noul pre��edinte al Consiliului de Administra��ie al Transgaz Administratorii Transgaz l-au ales pe Remus Gabriel L��pu��an în func��ia de pre��edinte al Consiliului de Administra��ie, al Transgaz, informeaz�� compania printr-un comunicat. Acesta a fost pân�� în iunie 2016 ��eful PSD Cluj. De��ine din 2011 func��ia de pre��edinte al directoratului Uniqa Asigur��ri de Via���� SA.
Propunere a Ministerului Energiei: To��i consumatorii de electricitate s�� pl��teasc��, anual, peste 340 milioane de euro, pentru investi��ii în energie nuclear�� ��i regenerabil�� Ministerul Energiei se gânde��te la un mecanism de sprijin al investitorilor în tehnologii cu emisii reduse de carbon, de tipul "Contractelor de diferen��e". Pe scurt, potrivit propunerii lansate de Minister pe site-ul s��u, consumatorii de energie ar urma s�� finan��eze acest mecanism de sprijin prin plata unor facturi mai mari. Un calcul arat�� c�� pentru proiecte de energie nuclear��, cum ar fi reactoarele 3 ��i 4 de la Cernavod��, ��i pentru cele de energie regenerabil��, subven��ia anual�� suportat�� de consumatori ar fi de circa 340 milioane euro. Pentru alte tipuri de tehnologii nu a fost f��cut înc�� un calcul.
��efii de la Electrica vor indemniza��ii mai mari, de multe mii de euro Administratorii ��i directorii de la Electrica ar urma s�� fie pl��ti��i cu sume foarte mari de bani, dac�� în Adunarea General�� a Ac��ionarilor din 25 aprilie vor fi aprobate noi politici de remunerare. De exemplu, ��eful Consiliului de Administra��ie ar urma s�� primeasc�� o remunera��ie fix�� lunar�� de 6.838 euro brut, plus 2.137 pentru fiecare ��edin���� la care particip��. Pentru directorul general va fi stabilit�� o remunera��ie fix�� cuprins�� între 12.000 euro ��i 23.000 euro, la care se va ad��uga o remunera��ie între 50% ��i 100% din cea fix��.
Christina Verchere, înc�� patru ani în func��ia de director general executiv al OMV Petrom Consiliul de Supraveghere al OMV Petrom SA a aprobat joi acordarea a noi mandate unor membri ai Directoratului OMV Petrom, cu o durat�� de patru ani, începând din 17 Aprilie 2019, pân�� la 16 Aprilie 2023. Astfel, Christina Verchere, numit�� în 2018 în func��ia de director General Executiv, pentru o perioad�� de un an, în locul Marianei Gheorghe, a primit mandat de înc�� patru ani.
Ungaria este gata s�� cumpere gaze din Marea Neagr�� româneasc��, la pre��ul pie��ei (ambasador) Ungaria este gata s�� cumpere gaze din partea româneasc�� a M��rii Negre, la pre��ul pie��ei, în condi��iile în care ��i-a propus diversificarea surselor de aprovizionare, a declarat, miercuri, pentru Agerpres, Zákonyi Botond, ambasadorul Ungariei la Bucure��ti.
Comisia European�� reac��ioneaz�� dur pe OUG 114: A început procedura de infringement din cauza plafon��rii pre��urilor la gaze Comisia European�� a demarat o procedur�� de infringement împotriva României din cauza controversatei OUG 114/2018. Comisia a constat c�� obligarea produc��torilor de gaze s�� vând�� la pre��uri plafonate timp de trei ani este contrar�� legisla��iei europene. Potrivit Comisiei, astfel de m��suri nu sunt "adecvate pentru atingerea în mod sustenabil a obiectivului de a proteja consumatorii casnici împotriva cre��terilor excesive de pre��". Reamintim c�� plafonarea pre��urilor la gaze este o m��sur�� care dezavantajeaz�� produc��torii români, dar care avantajeaz�� importurile din Rusia, furnizorii E.ON ��i Engie, dar ��i InterAgro, grupul de��inut de Ioan Niculae.
Memorandumul Rompetrol: Fondul de Investi��ii în Energie Kazah-Român a aprobat construc��ia unei centrale de cogenerare ��i dezvoltarea unei re��ele de benzin��rii Consiliul de Administra��ie al Fondului de Investi��ii în Energie Kazah-Român s-a reunit, s��pt��mâna trecut��, în prima ��edin���� de lucru de la constituirea acestuia în octombrie anul trecut ��i a aprobat de principiu principalele investi��ii care vor fi sus��inute în perioada urm��toare. Prin entit����i dedicate de tip vehicule speciale (SPV sau special purpose vehicule) se vor atrage/aloca circa 230 milioane USD pentru construc��ia unei centrale de cogenerare pe platforma Petromidia ��i dezvoltarea unei re��ele de benzin��rii pe plan local, potrivit unui comunicat de pres��.

ESRI

Top 10 articole cele mai ...

Hotnews
Agenţii de ştiri

Siteul Hotnews.ro foloseste cookie-uri. Cookie-urile ne ajută să imbunatatim serviciile noastre. Mai multe detalii, aici.
hosted by
powered by
developed by
mobile version