ENERGIE
Guvernul a aprobat prelungirea acordului cu ExxonMobil ��i OMV Petrom cu 15 ani, pân�� în 2045 Executivul a aprobat, miercuri, o Hot��râre prin care prelunge��te cu 15 ani, pân�� în 2045, acordul petrolier al statului român cu ExxonMobil ��i OMV Petrom, pentru perimetrul de gaze naturale de mare adâncime Neptun Deep din Marea Neagr��, potrivit Mediafax.
Transgaz organizeaz�� o nou�� lici��ie pentru rezervarea de capacitate pe conducta BRUA, prin care se vor transporta gaze spre Ungaria Transportatorul român de gaze Transgaz ��i transportatorul de gaze din Ungaria vor organiza, în perioada 5 - 25 februarie 2019, o licita��ie suplimentar�� pentru rezervarea de capacitate (open season) pe conducta care va transporta gaze din România în Ungaria, potrivit unui comunicat al Transgaz, citat de Agerpres. Licita��ia este organizat�� în condi��iile în care unii ofertan��i care au câ��tigat în etapa ini��ial�� s-au retras.
Efectele plafon��rii pre��urilor la gaze: Profitul companiei de stat Romgaz va sc��dea cu 420 milioane de lei Cifra de afaceri ��i profitabilitatea Romgaz scad cu 20-25% anul acesta, în urma aplic��rii OUG 114/2018 privind suprataxarea mediului de afaceri ��i plafonarea pre��urilor la gaze ��i energie electric��. Anun��ul a fost f��cut miercuri, la Sibiu, de Adrian Volintiru, directorul general Romgaz.
Transgaz a semnat noi contracte de finan��are, de 138 milioane de euro, cu Banca European�� de Investi��ii Transgaz a semnat, joi, cu Banca European�� de Investi��ii (BEI) dou�� noi contracte de finan��are. Contractul de împrumut pentru 100 milioane euro reprezentând cea de a doua tran���� din împrumutul aprobat pentru Transgaz, în valoare de 150 milioane euro. Contractul pentru prima tran���� de 50 milioane euro a fost semnat în 17 decembrie 2018. De asemenea, a fost semnat un contract de împrumut de 38 de milioane de euro.
Corina Popescu a fost numit�� director general al Electrica, cu mandat de 4 ani Consiliul de Administra��ie al Electrica SA a desemnat-o pe Georgeta Corina Popescu în func��ia de Director General al companiei, începând cu data de 1 februarie 2019, pentru un mandat de 4 ani, informeaz�� compania. Aceasta de��inea func��ia de director general, îns�� era interimar. Corina Popescu a mai fost pre��edinte al Directoratului Transelectrica, iar în guvernarea Ciolo�� a fost secretar de stat în Ministerul Energiei.
SUA vor exporta în 2020 mai mult�� energie decât vor importa Gra��ie boom-ului petrolului ��i gazului de ��ist, Statele Unite vor redeveni în 2020 exportator net de energie, pentru prima oar�� din 1953, a anun��at joi Agen��ia american�� de informa��ii pentru Energie (EIA), citat�� de AFP.
Asocia��ia petroli��tilor, despre efectele plafon��rii pre��urilor la gaze: Bugetul de stat va pierde cel pu��in 2 miliarde de lei pe an Asocia��ia Român�� a Companiilor de Explorare ��i Produc��ie Petrolier�� (ROPEPCA) consider�� c�� prevederile OUG 114/2018 vor avea efecte negative asupra întregii economii ��i a sectorului de produc��ie a gazelor naturale din România. Pierderile directe ale bugetului de stat se ridic�� la cel pu��in 2 miliarde de lei pe an. Potrivit ROPEPCA, una dintre op��iunile companiilor din domeniul petrolier este decizia de închidere a sondelor ��i de abandonare a câmpurilor de gaze.
Romgaz ar putea colabora cu azerii de la SOCAR pentru exploatarea gazelor din Marea Neagr�� Reprezentan��ii companiei produc��toare de gaze Romgaz ��i cei ai companiei azere SOCAR au discutat recent despre posibilitatea colabor��rii pe proiecte de anvergur��. Romgaz inten��ioneaz�� s�� î��i extind�� activitatea pe pie��ele externe. Pe de alt�� parte, SOCAR ��i-a manifestat interesul pentru exploatarea gazelor din Marea Neagr��, în parteneriat cu Romgaz.
R��zvan Nicolescu, fost ministru al energiei, despre plafonarea pre��ului energiei la consumatorii casnici: Domnul ��iriac ��i domnul Becali nu pot fi proteja��i de stat la fel ca un pensionar cu câteva sute de lei��� România ar trebui s�� î��i asume definirea consumatorilor vulnerabili de energie ��i s�� renun��e la politica social�� prin pre�� de care beneficiaz�� la fel ��i cei s��raci, ��i cei cu venituri medii, ��i cei boga��i, scrie R��zvan Nicolescu, fost ministru al energiei pe contul s��u de Facebook. "Oamenii boga��i nu au nevoie s�� beneficieze de banii companiilor de stat", mai spune R��zvan Nicolescu.
Înc�� o lovitur�� asupra companiilor energetice de stat ��i asupra economiei de la autorit����i: Hidroelectrica ��i Nuclearelectrica vor fi obligate s�� vând�� energie ieftin�� ��i s�� ob��in�� profituri mici Atacul autorit����ilor asupra companiilor energetice de stat continu��. Potrivit unui proiect de ordin al Autorit����ii Na��ionale de Reglementare în Domeniul Energiei (ANRE), Hidroelectrica ��i Nuclearelectrica vor fi obligate s�� vând�� pân�� la 65% din cantitatea de energie pe pia��a reglementat�� ��i s�� ob��in�� un profit de maxim 5% din aceast�� activitate. Efectele unei astfel de m��suri specific�� ����rilor comuniste vor fi dezastruoase pentru economie. Poate popula��ia va primi energie pu��in mai ieftin�� decât acum, îns�� vor cre��te pre��urile la alte produse ��i servicii.
AUDIO ���Cum evit�� un ministru s�� r��spund�� la întreb��ri incomode. Jurnalist Radio România Actualit����i: Ne mai auzi��i? Noi v�� auzim/ Ministrul energiei: Da, dar eu nu v�� mai aud Teama mini��trilor de a r��spunde la întreb��ri incomode poate da na��tere la momente amuzante. Un astfel de moment a avut loc vineri, la Radio România Actualit����i, protagonist fiind Anton Anton, ministrul energiei, care era invitat prin telefon. Tema discu��iei era criza din energie. Dialogul între realizatoarea emisiunii ��i ministru a decurs f��r�� probleme pân�� în punctul în care a fost atins un subiect sensibil. Atunci, ministrul a încercat s�� pun�� punct discu��iei, sus��inând c�� nu mai aude ce e întrebat. Vezi ce a ie��it.
UPDATE Ministerul Energiei: Minerii au reluat activitatea, joi seara, în toate carierele Complexului Energetic Oltenia Ministerul Energiei informeaz�� c�� minerii au reluat activitatea în ��apte cariere din zece. La Pinoasa, Pe��teana ��i Ro��iu��a înc�� se poart�� discu��ii între liderii sindicali ��i mineri pe marginea noilor oferte de m��riri salariale f��cute de conducerea Complexului Energetic Oltenia. UPDATE La ora 20.00, activitatea a fost reluat�� în toate carierele, a anun��at Ministerul Energiei.
Ministrul Energiei o contrazice pe Viorica D��ncil��: Mi-e greu s�� spun c�� Guvernul nu ��tia despre situa��ia de la CE Oltenia/ D��ncil�� sus��ine c�� a fost informat�� "cu suspect�� ��i nepermis�� întârziere" Ministrul Energiei Anton Anton a declarat c�� luni a avut loc la minister o întâlnire pe tema grevei minerilor, motiv pentru care nu crede c�� Executivul nu ��tia despre situa��ia de la Complexul Energetic Oltenia. "Am avut luni o discu��ie la Ministerul Energiei cu aproape cu to��i cu care am discutat ��i azi. Mi-e greu s�� spun c�� Guvernul nu ��tia", a spus ministrul la Târgu-Jiu, dup�� ce a fost întrebat despre o afirma��ie a premierului Viorica D��ncil��, care sus��ine c�� a fost informat�� abia miercuri despre situa��ia de la CE Oltenia.
Ministrul energiei, dup�� discu��iile cu sindicatele de la CE Oltenia: Ne vom str��dui sa elimin��m taxa de 2% din cifra de afaceri pentru companiile care produc energie pe baz�� de c��rbune Întâlnirea de la Târgu-Jiu între ministrul Energiei, Anton Anton, reprezentan��ii Complexului Energetic Oltenia ��i cei ai sindicatelor s-a încheiat cu o nou�� ofert�� pentru mineri de majorare a salariilor. R��mâne de v��zut dac�� ace��tia vor fi mul��umi��i cu noua ofert�� ��i dac�� vor accepta s�� reia activitatea în cariere, pentru a se încheia criza energetic�� în care se afl�� acum România. Anton Anton a spus, la finalul întâlnirii, c�� este luat�� în calcul ��i eliminarea taxei de 2% din cifra de afaceri pentru companiile care produc energie pe baz�� de c��rbune. Este celebra tax�� aprobat�� pe nea��teptate de Guvernul D��ncil��, f��r�� niciun fel de dezbatere, la finalul anului trecut.
Criza din energie: Viorica D��ncil�� spune c�� a cerut tuturor serviciilor de siguran���� na��ional�� informa��ii legate de posibile specula��ii în sectorul energetic Premierul Viorica D��ncil�� a anun��at, la începutul ��edin��ei de Guvern, c�� a solicitat tuturor structurilor de siguran���� na��ional�� informa��ii legate de criza din energie ��i verificarea unor informa��ii privind achizi��ii de energie electric�� din alte ����ri. "Nimeni nu se poate juca cu independen��a energetic�� a României", a spus D��ncil��. Aceasta a mai spus c�� a cerut consilierului de stat pe probleme energetice (n.red. Florin Cioc��nelea) s�� convoace grupul de lucru interministerial pentru siguran���� energetic��.
���SONDAJ Cum crede��i c�� va evolua criza energetic��? La ��ase zile de la declan��area grevei minerilor, ministrul Energiei, Anton Anton, a plecat la Târgu Jiu s�� discute cu liderii sindicali, în condi��iile în care stocurile de c��rbune s-au epuizat ��i efectele se resimt în importuri. Cum crede��i c�� va evolua criza declan��at�� de greva de la Complexul Energetic Oltenia? Particip�� la sondajul HotNews.ro
Cum vrea Viorica D��ncil�� s�� rezolve criza din energie: A trimis corpul de control la Complexul Energetic Oltenia Premierul Viorica D��ncil�� a trimis joi Corpul de control al prim-ministrului la Complexul Energetic Oltenia. Aceasta este prima reac��ie a Guvernului fa���� de criza energetic�� f��r�� precedent din România. Minerii din Gorj sunt de ��ase zile în grev��, iar de atunci pân�� acum, autorit����ile statului nu au luat nicio m��sur�� pentru rezolvarea problemei. Astfel, s-a ajuns într-o situa��ie critic��: stocurile de c��rbune s-au epuizat, CE Oltenia a început s�� închid�� din grupurile energetice, produc��ia de energie nu acoper�� necesarul na��ional, iar importurile au crescut foarte mult.
UPDATE Criza din energie: Un grup de la Termocentrala Rovinari a fost închis/ Ministrul Energiei spune c�� taxa de 2% pe cifra de afaceri ar putea fi eliminat��/ Minerii au primit noi propuneri de major��ri salariale ��i au reluat activitatea în ��apte din zece cariere Primul grup al termocentralei de la Rovinari a fost închis deja în cursul nop��ii trecute. Restul grupurilor vor fi închise în cursul dimine��ii. Pe fondul lipsei de energie, România importa masiv electricitate. Guvernul tace în continuare ��i nu are solu��ii pentru a rezolva criza din energie în care a intrat România dup�� ce minerii de la Complexul Energetic Oltenia au declan��at o grev�� spontan��. Cu mare întârziere, la 6 zile dup�� declan��area grevei minerilor, ministrul energiei Anton Anton s-a l��sat convins s�� plece la Târgu-Jiu pentru a discuta cu liderii sindicali. UPDATE 20.00 Minerii au reluat activitatea, joi seara, în toate carierele Complexului Energetic OlteniaMinistrul energiei, dup�� discu��iile cu sindicatele de la CE Oltenia: Ne vom str��dui sa elimin��m taxa de 2% din cifra de afaceri pentru companiile care produc energie pe baz�� de c��rbune/ Minerii au primit noi oferte de major��ri salariale
Criz�� în energie dup�� greva minerilor: Guvernul bâjbâie dup�� solu��ii ��i fuge de responsabilitate/ În câteva ore ar putea fi oprit�� prima termocentral�� din lips�� de c��rbune Greva minerilor din Gorj a sc��pat total de sub controlul autorit����ilor. Degeaba i-au momit cu ceva u��oare major��ri salariale ��i degeaba i-au amenin��at cu instan��a. Nimic nu i-a convins s�� renun��e la greva pornit�� spontan vineri seara. Guvernul a încercat s�� g��seasc�� solu��ii, îns�� fugind de orice responsabilitate. În cursul zilei de joi, pe ultima sut�� de metri, ar putea fi convocat un comitet de criz�� în energie, îns�� lipsesc total solu��iile concrete. Înc�� din momentul în care a fost aprobat�� celebra ordonan���� privind supra-taxarea mediului de afaceri, Guvernul a fost avertizat c�� primii lovi��i ar putea fi chiar minerii de la Complexul Energetic Oltenia, îns�� nu a fost interesat de acest aspect. Acum, România risc�� s�� nu poat�� acoperi un sfert din necesarul de energie, fapt f��r�� precedent în ultimii 30 de ani.Minerii de la CE Oltenia nu se las�� ��i continu�� greva/ Dac�� nu e reluat�� activitatea în cariere, stocul de c��rbune ar putea fi epuizat în foarte scurt timp, iar termocentralele s-ar putea opri
VIDEO Minerii de la CE Oltenia nu se las�� ��i continu�� greva/ Dac�� nu e reluat�� activitatea în cariere, stocul de c��rbune ar putea fi epuizat în foarte scurt timp, iar termocentralele s-ar putea opri Minerii de la Complexul Energetic Oltenia continu�� greva, fiind nemul��umi��i de promisiunile conducerii companiei. Este deja a cincea zi de grev��, dup�� ce aceasta a fost declan��at�� spontan vineri seara. Protestul este diferit de altele deoarece nu este asumat de sindicate. Minerii spun c�� nu mai au încredere în sindicate ��i nu mai vor s�� fie reprezentate de ele. Marea problem�� este c�� în scurt timp s-ar putea epuiza c��rbunele aflat pe stoc, ceea ce ar însemna oprirea termocentralelor. Acestea asigur��, în mod obi��nuit, cel pu��in un sfert din întreaga produc��ie. Guvernul nu comunic�� în niciun fel, de��i a avut loc miercuri o întâlnire la Palatul Victoria pe aceast�� tem��. Vezi ce spunea Darius Vâlcov despre Complexul Energetic Oltenia, imediat dup�� ce a fost aprobat�� introducerea unei taxe de 2% asupra cifrei de afaceri la companiile energetice.

ESRI

Top 10 articole cele mai ...

Hotnews
Agenţii de ştiri

Siteul Hotnews.ro foloseste cookie-uri. Cookie-urile ne ajută să imbunatatim serviciile noastre. Mai multe detalii, aici.
hosted by
powered by
developed by
mobile version